Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ERS T.I.M. spol. s r.o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
102 € 9 000 € 30 016 € 999 295 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
30 000€ 374 277€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
102€ 9 000€ 16€ 625 018€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
61 € 222 € 662 € 53 507 € 918 129 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
446€ 379€ 13 314€
11
C.
Služby
61€ 217€ 108€ 51 613€ 904 143€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
5€ 108€ 1 319€ 401€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
196€ 271€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
41 € -222 € 8 338 € -23 491 € 81 166 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-61 € -217 € -554 € -21 992 € -543 180 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
951 € 35 056 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
35 000€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
951€ 56€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
375 € 81 € 81 155 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
80 000€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
4€
32
N.
Kurzové straty
375€ 551€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
77€ 604€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
576 € -81 € -46 099 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
41 € 354 € 8 338 € -23 572 € 35 067 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
41 € 354 € 8 338 € -23 572 € 35 067 €