Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Uni-THERM, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
29 592 € 29 592 € 26 154 € 11 953 € 4 343 € 5 097 € 6 717 € 6 587 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
13 278 € 13 278 € 13 278 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
13 278 € 13 278 € 13 278 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 278€ 13 278€ 13 278€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
16 314 € 16 314 € 12 876 € 11 953 € 4 343 € 5 097 € 6 717 € 6 587 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 601 € 2 601 € 826 €
036
B.I.5
Tovar
2 601€ 2 601€ 826€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 601 € 1 601 € 1 524 € 428 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 173€ 1 173€ 1 096€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
428€ 428€ 428€ 428€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 713 € 14 713 € 11 352 € 8 924 € 1 742 € 4 271 € 6 717 € 6 587 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 713€ 14 713€ 11 352€ 8 875€ 1 742€ 4 271€ 6 717€ 6 587€
057
B.IV.2
Účty v bankách
49€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
29 592 € 29 592 € 26 154 € 11 953 € 4 343 € 5 097 € 6 717 € 6 587 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 314 € 3 314 € 3 314 € 3 818 € 3 863 € 4 617 € 6 717 € 6 587 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 80 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 405 € -3 405 € -2 901 € -2 856 € -2 102 € -2 € -52 € -52 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 405€ -3 405€ -2 901€ -2 856€ -2 102€ -2€ -52€ -52€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
0 € 0 € -504 € -45 € -754 € -2 100 € 50 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
26 278 € 26 278 € 22 840 € 8 135 € 480 € 480 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 € 2 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2€ 2€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
26 274 € 26 274 € 22 834 € 8 133 € 480 € 480 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 318€ 5 318€ 918€ 481€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 956€ 20 956€ 20 956€ 6 890€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
234€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
48€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
960€ 480€ 480€ 480€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 € 4 € 4 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4€ 4€ 4€