Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 189 € 20 456 € 22 884 € 24 759 € 30 482 € 12 823 € 25 012 € 3 684 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 171 € 4 664 € 8 347 € 12 481 € 4 966 € 6 668 € 758 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 171 € 4 664 € 8 347 € 12 481 € 4 966 € 6 668 € 758 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 171€ 4 664€ 8 347€ 12 481€ 4 966€ 6 668€ 758€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
13 178 € 18 274 € 18 209 € 16 398 € 17 987 € 7 838 € 18 236 € 2 504 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 869 € 4 € 71 € 4 € 1 405 € 14 € 10 €
032
B.I.1
Materiál
4 869€ 4€ 71€ 4€ 1 405€ 14€ 10€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 614 € 13 503 € 5 432 € 9 596 € 13 192 € 3 082 € 2 340 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
200€ 9 876€ 269€ 9 395€ 13 192€ 3 082€ 2 340€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 414€ 3 627€ 5 163€ 201€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 695 € 4 767 € 12 777 € 6 731 € 4 791 € 3 351 € 18 222 € 154 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 619€ 4 650€ 10 202€ 5 184€ 528€ 1 602€ 2 471€ 51€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 076€ 117€ 2 575€ 1 547€ 4 263€ 1 749€ 15 751€ 103€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
11 € 11 € 11 € 14 € 14 € 19 € 108 € 422 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11€ 11€ 11€ 14€ 14€ 19€ 108€ 422€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 189 € 20 456 € 22 884 € 24 759 € 30 482 € 12 823 € 25 012 € 3 684 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 181 € 9 294 € 6 141 € 22 576 € 21 796 € 3 605 € -5 535 € -340 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
36 639 € 36 639 € 36 639 € 36 639 € 36 639 € 36 639 € 36 639 € 36 638 €
069
A.I.1
Základné imanie
36 639€ 36 639€ 36 639€ 36 639€ 36 639€ 36 639€ 36 639€ 36 638€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
10 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
10 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
763 € 605 € 605 € 567 € 457 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
763€ 605€ 605€ 567€ 457€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-28 108 € -31 103 € -14 668 € -15 410 € -17 491 € -42 174 € -36 979 € -36 063 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 501€ 11 506€ 11 506€ 10 764€ 8 683€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-42 609€ -42 609€ -26 174€ -26 174€ -26 174€ -42 174€ -36 979€ -36 063€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-16 113 € 3 153 € -16 435 € 780 € 2 191 € 9 140 € -5 195 € -915 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 008 € 11 162 € 16 743 € 2 183 € 8 686 € 9 218 € 30 547 € 4 024 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
72 € 15 € 230 € 200 € 100 € 100 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
72€ 15€ 230€ 200€ 100€ 100€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
111 € 94 € 79 € 63 € 48 € 37 € 21 € 21 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
111€ 94€ 79€ 63€ 48€ 37€ 21€ 21€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 835 € 1 431 € 2 410 € 2 120 € 8 408 € 8 981 € 30 426 € 3 903 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
824€ 357€ 448€ 617€ 6 865€ 7 505€ 29 783€ 495€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 300€ 300€ 300€ 3 044€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
275€ 265€ 269€ 212€ 167€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
156€ 153€ 175€ 119€ 94€ 177€ 131€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
280€ 297€ 1 218€ 1 172€ 1 282€ 1 299€ 643€ 233€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
59€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 990 € 9 622 € 14 254 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 990€ 9 622€ 14 254€