Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
441 697 € 438 791 € 387 290 € 394 601 € 293 904 € 312 202 € 223 332 € 188 133 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
106 166€ 123 811€ 98 823€ 97 308€ 92 642€ 98 286€ 62 952€ 50 656€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
320 275€ 309 464€ 271 293€ 288 089€ 199 115€ 213 481€ 153 669€ 128 815€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
4 075€ 3 000€ 6 331€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 181€ 2 516€ 17 174€ 2 873€ 2 147€ 435€ 6 711€ 8 662€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
425 838 € 455 371 € 359 144 € 360 934 € 265 372 € 285 983 € 216 606 € 178 279 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
81 032€ 104 231€ 75 213€ 84 030€ 73 079€ 85 961€ 49 631€ 47 561€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 519€ 82 175€ 46 764€ 75 924€ 30 564€ 33 779€ 28 187€ 13 535€
11
C.
Služby
137 295€ 123 294€ 107 616€ 91 526€ 69 026€ 73 337€ 64 357€ 50 931€
12
D.
Osobné náklady
121 975€ 106 459€ 95 559€ 85 323€ 69 965€ 64 995€ 52 032€ 45 545€
13
E.
Dane a poplatky
1 125€ 1 151€ 1 007€ 1 036€ 1 148€ 700€ 1 541€ 1 175€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
38 131€ 34 314€ 26 691€ 20 416€ 20 836€ 18 969€ 18 969€ 17 210€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 761€ 3 747€ 6 294€ 2 679€ 754€ 8 242€ 1 889€ 2 322€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
15 859 € -16 580 € 28 146 € 33 667 € 28 532 € 26 219 € 6 726 € 9 854 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
165 595 € 123 575 € 140 523 € 133 917 € 119 088 € 118 690 € 74 446 € 67 444 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 8 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
8€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
636 € 1 381 € 1 943 € 3 273 € 3 800 € 818 € 3 356 € 4 105 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
37€ 501€ 686€ 918€ 154€ 220€ 2 748€ 3 440€
32
N.
Kurzové straty
13€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
599€ 880€ 1 257€ 2 355€ 3 646€ 598€ 608€ 652€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-636 € -1 381 € -1 943 € -3 273 € -3 800 € -818 € -3 355 € -4 097 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
15 223 € -17 961 € 26 203 € 30 394 € 24 732 € 25 401 € 3 371 € 5 757 €
36
P.
Daň z príjmov
2 386€ 5 552€ 6 063€ 5 172€ 5 583€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
12 837 € -17 961 € 20 651 € 24 331 € 19 560 € 19 818 € 2 411 € 5 757 €