Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SECURITAS SK s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 661€ 40€ 3 619€ 4 720€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 645€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
16 € 40 € 3 619 € 4 720 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 256 950 € 9 459 485 € 7 063 921 € 5 409 208 € 4 747 795 € 4 105 392 € 3 672 892 € 3 471 656 € 3 353 353 € 3 315 079 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 256 950€ 9 459 485€ 7 063 921€ 5 409 208€ 4 747 795€ 4 105 392€ 3 672 892€ 3 471 656€ 3 353 353€ 3 315 079€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 116 744 € 2 196 518 € 1 988 855 € 1 558 912 € 1 130 903 € 1 104 951 € 1 164 549 € 621 207 € 609 137 € 619 311 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
98 802€ 95 774€ 108 522€ 118 545€ 100 086€ 96 101€ 77 666€ 97 097€ 112 072€ 144 928€
10
B.2
Služby
2 017 942€ 2 100 744€ 1 880 333€ 1 440 367€ 1 030 817€ 1 008 850€ 1 086 883€ 524 110€ 497 065€ 474 383€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 140 206 € 7 262 967 € 5 075 066 € 3 850 296 € 3 616 908 € 3 000 441 € 2 508 343 € 2 850 489 € 2 747 835 € 2 700 488 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
7 631 152 € 6 492 230 € 4 614 025 € 3 488 336 € 3 060 835 € 2 689 978 € 2 227 241 € 2 616 270 € 2 539 763 € 2 489 241 €
13
C.1
Mzdové náklady
5 490 234€ 4 682 083€ 3 304 829€ 2 500 664€ 2 176 132€ 1 895 006€ 1 586 482€ 2 039 239€ 1 955 373€ 1 890 298€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 833 579€ 1 498 651€ 1 046 621€ 806 566€ 722 241€ 655 520€ 530 042€ 478 063€ 489 751€ 494 917€
16
C.4
Sociálne náklady
307 339€ 311 496€ 262 575€ 181 106€ 162 462€ 139 452€ 110 717€ 98 968€ 94 639€ 104 026€
17
D
Dane a poplatky
664€ 566€ 1 039€ 465€ 622€ 1 229€ 2 593€ 2 383€ 3 379€ 4 340€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
76 269€ 53 744€ 41 060€ 35 513€ 94 195€ 89 659€ 59 222€ 4 843€ 20 988€ 43 446€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
390€ 51€ 84€ 8 765€ 158€ 718€ 638€ 20 541€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
588€ 20 634€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
8 054€ -5 103€ -23 511€ 14 100€ 6 684€ -347€ 12 125€ 1 278€ 6 570€ 4 587€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 937€ 30 635€ 5 173€ 4 202€ 897€ 7 730€ 4 816€ 3 545€ 3 462€ 10 416€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
112 763€ 82 341€ 56 354€ 66 557€ 209 969€ 14 141€ 13 302€ 11 092€ 17 033€ 18 861€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
333 043 € 669 875 € 391 356 € 249 527 € 245 500 € 222 276 € 198 834 € 218 886 € 164 202 € 150 336 €
38
X.
Výnosové úroky
218€ 471€ 192€ 227€ 114€ 49€ 14€ 468€ 1 936€ 281€
39
N
Nákladové úroky
152€ 111€ 305€ 3 013€ 3 399€ 401€ 42€ 1 094€
40
XI.
Kurzové zisky
10€ 34€ 2 210€ 422€ 15€ 531€ 60€ 71€ 96€
41
O
Kurzové straty
401€ 255€ 140€ 1 080€ 1 532€ 1 218€ 3 529€ 724€ 1 854€ 1 107€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 501€ 1 465€ 1 110€ 1 038€ 1 282€ 1 149€ 1 646€ 1 128€ 1 093€ 1 367€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 836 € -1 239 € -1 135 € 319 € -2 583 € -5 316 € -8 029 € -1 725 € -982 € -3 191 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
330 207 € 668 636 € 390 221 € 249 846 € 242 917 € 216 960 € 190 805 € 217 161 € 163 220 € 147 145 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
73 415 € 140 228 € 88 871 € 58 239 € 56 174 € 49 807 € 73 540 € 42 097 € 34 355 € 32 801 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
67 633€ 143 471€ 87 192€ 49 281€ 64 566€ 54 289€ 78 191€ 44 057€ 32 043€ 36 054€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
5 782€ -3 243€ 1 679€ 8 958€ -8 392€ -4 482€ -4 651€ -1 960€ 2 312€ -3 253€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
256 792 € 528 408 € 301 350 € 191 607 € 186 743 € 167 153 € 117 265 € 175 064 € 128 865 € 114 344 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
330 207 € 668 636 € 390 221 € 249 846 € 242 917 € 216 960 € 190 805 € 217 161 € 163 220 € 147 145 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
256 792 € 528 408 € 301 350 € 191 607 € 186 743 € 167 153 € 117 265 € 175 064 € 128 865 € 114 344 €