Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
153 196 411€ 139 424 047€ 110 659 840€ 107 091 069€ 101 011 264€ 91 463 872€ 82 665 208€ 67 530 752€ 57 387 447€ 54 522 539€ 49 055 630€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
170 798 634 € 154 617 154 € 115 083 063 € 111 269 191 € 107 144 285 € 95 155 429 € 87 007 833 € 72 471 147 € 61 859 066 € 55 167 670 € 49 301 555 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
30 892 719€ 29 852 051€ 16 562 953€ 15 420 353€ 15 102 160€ 14 055 286€ 13 962 638€ 11 721 841€ 11 086 511€ 13 950 647€ 14 738 397€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
121 165 729€ 108 387 896€ 91 842 788€ 89 152 779€ 83 354 896€ 73 959 384€ 65 455 885€ 52 682 768€ 43 394 901€ 37 846 301€ 32 547 563€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 137 963€ 1 184 100€ 2 254 099€ 2 517 937€ 2 554 208€ 3 449 203€ 3 246 685€ 3 126 143€ 2 906 035€ 2 725 591€ 1 769 670€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-173 744€ 1 680 385€ -491 124€ -458 949€ 448 644€ -60 512€ 197 185€ 391 578€ 174 900€ 273 770€ -61 306€
07
V.
Aktivácia
13 375 175€ 10 861 114€ 1 487 036€ 39 130€ 38 645€ 36 628€ 35 878€ 664€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 779 220€ 1 978 317€ 2 953 380€ 4 364 915€ 5 342 148€ 3 519 207€ 3 771 142€ 4 268 853€ 4 045 321€ 144 627€ 120 732€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 621 572€ 673 291€ 473 931€ 233 026€ 303 584€ 196 233€ 338 420€ 279 300€ 251 398€ 226 734€ 186 499€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
165 767 089 € 148 646 388 € 104 364 165 € 102 254 699 € 106 230 436 € 93 704 982 € 86 190 347 € 71 597 628 € 60 834 861 € 55 032 803 € 49 404 544 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
17 929 086€ 16 974 493€ 14 253 106€ 14 933 459€ 14 620 732€ 14 981 474€ 14 069 053€ 11 461 920€ 9 780 980€ 13 336 833€ 12 079 002€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
88 161 634€ 76 671 036€ 52 587 406€ 54 738 385€ 58 662 604€ 50 733 455€ 47 797 485€ 39 284 921€ 33 217 724€ 29 419 101€ 26 701 083€
13
C.
Opravné položky k zásobám
38 690€ 35 010€ 16 262€ -13 958€ -644 291€ 518 468€ 104 630€
14
D.
Služby
16 542 342€ 14 693 852€ 9 317 360€ 7 423 466€ 7 629 633€ 7 350 646€ 6 951 362€ 5 967 584€ 4 336 671€ 3 112 940€ 2 938 486€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
33 907 597 € 32 195 251 € 21 730 464 € 18 027 723 € 16 460 158 € 13 963 286 € 10 402 847 € 8 749 859 € 7 450 273 € 6 378 349 € 5 290 466 €
16
E.1.
Mzdové náklady
23 785 187€ 22 743 728€ 15 492 683€ 13 066 722€ 11 815 153€ 10 115 094€ 7 476 432€ 6 351 227€ 5 333 228€ 4 591 802€ 3 776 830€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 267 966€ 7 835 518€ 5 284 016€ 4 385 939€ 4 139 855€ 3 461 803€ 2 601 737€ 2 139 509€ 1 871 842€ 1 597 098€ 1 349 801€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 854 444€ 1 616 005€ 953 765€ 575 062€ 505 150€ 386 389€ 324 678€ 259 123€ 245 203€ 189 449€ 163 835€
20
F.
Dane a poplatky
294 436€ 269 915€ 136 827€ 113 213€ 125 394€ 120 603€ 126 235€ 136 218€ 138 521€ 121 338€ 97 545€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 307 552€ 5 004 846€ 2 819 518€ 2 306 547€ 2 701 111€ 2 764 773€ 2 608 101€ 2 340 312€ 1 925 279€ 1 815 667€ 1 855 454€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 307 552€ 5 004 846€ 2 819 518€ 2 306 547€ 2 701 111€ 2 764 773€ 2 608 101€ 2 340 312€ 1 925 279€ 1 815 667€ 1 855 454€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 781 977€ 1 843 563€ 2 896 711€ 4 363 113€ 5 284 290€ 3 520 847€ 3 844 177€ 3 756 185€ 3 812 437€ 104 899€ 72 203€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
15 936€ 20 785€ 2 851€ 5 272€ 400 072€ 2 430€ -1 100€ -8 720€ 188 540€ 1 757€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
787 839€ 937 637€ 603 660€ 343 521€ 346 442€ 267 468€ 392 187€ -76 693€ 628 727€ 225 208€ 263 918€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 031 545 € 5 970 766 € 10 718 898 € 9 014 492 € 913 849 € 1 450 447 € 817 486 € 873 519 € 1 024 205 € 134 867 € -102 989 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
43 726 090 € 43 591 155 € 35 481 618 € 29 575 940 € 20 585 584 € 18 374 414 € 14 080 371 € 11 222 527 € 10 871 263 € 8 408 967 € 7 171 123 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
586 916 € 492 677 € 2 086 198 € 810 193 € 1 644 224 € 93 895 € 89 677 € 72 079 € 98 408 € 48 247 € 57 900 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 996€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 691 € 46 € 1 946 330 € 711 306 € 1 579 786 € 35 487 € 33 256 € 5 558 € 83 € 51 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 691€ 1 946 330€ 711 306€ 1 579 786€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
35 487€ 83€ 51€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
46€ 33 256€ 5 558€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
225 322 € 161 484 € 63 € 28 € 40 € 25 € 8 € 78 € 3 928 € 66 € 284 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
225 322€ 161 484€ 63€ 28€ 40€ 25€ 8€ 78€ 3 928€ 66€ 284€
42
XII.
Kurzové zisky
353 520€ 326 636€ 137 746€ 98 859€ 64 398€ 58 383€ 56 413€ 63 447€ 94 397€ 48 130€ 53 236€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6 383€ 4 511€ 2 059€ 4 380€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
522 668 € 561 303 € 318 034 € 439 203 € 282 670 € 236 009 € 209 224 € 170 388 € 207 975 € 226 597 € 145 637 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
14 937€ 1 228€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
104 742€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
52 705 € 43 994 € 76 238 € 106 547 € 120 528 € 125 826 € 98 252 € 71 961 € 74 735 € 81 291 € 41 132 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
25 803€ 25 928€ 60 981€ 84 140€ 89 820€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
26 902€ 18 066€ 15 257€ 22 407€ 30 708€ 125 826€ 98 252€ 71 961€ 74 735€ 81 291€ 41 132€
52
O.
Kurzové straty
229 956€ 400 339€ 189 047€ 314 647€ 153 136€ 101 400€ 99 022€ 80 661€ 124 149€ 133 834€ 69 307€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
135 265€ 116 970€ 37 812€ 18 009€ 9 006€ 8 783€ 11 950€ 16 538€ 9 091€ 11 472€ 35 198€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
64 248 € -68 626 € 1 768 164 € 370 990 € 1 361 554 € -142 114 € -119 547 € -98 309 € -109 567 € -178 350 € -87 737 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 095 793 € 5 902 140 € 12 487 062 € 9 385 482 € 2 275 403 € 1 308 333 € 697 939 € 775 210 € 914 638 € -43 483 € -190 726 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 388 309 € 1 388 778 € 2 456 672 € 1 842 742 € 226 799 € 300 289 € 319 406 € 88 780 € 64 718 € -112 154 € -360 860 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 781 227€ 1 498 093€ 459 250€ 1 569 980€ 317 492€ 324 377€ 98 660€ 28 747€ 31 995€ 9€ 43€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-392 918€ -109 315€ 1 997 422€ 272 762€ -90 693€ -24 088€ 220 746€ 60 033€ 32 723€ -112 163€ -360 903€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 707 484 € 4 513 362 € 10 030 390 € 7 542 740 € 2 048 604 € 1 008 044 € 378 533 € 686 430 € 849 920 € 68 671 € 170 134 €