Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
39 871 094 € 40 842 190 € 40 047 359 € 24 965 903 € 20 504 994 € 17 934 125 € 16 870 478 € 16 319 630 € 18 250 076 € 16 989 967 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
36 845 782 € 37 268 449 € 36 600 339 € 21 165 901 € 17 115 608 € 15 779 934 € 13 310 378 € 13 215 975 € 13 455 481 € 14 034 695 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
19 695 € 2 796 € 3 480 € 1 216 € 1 504 € 1 792 € 2 080 € 2 368 € 2 656 € 2 800 €
005
A.I.2
Software
1 760 € 2 156 € 2 552 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
17 935 € 640 € 928 € 1 216 € 1 504 € 1 792 € 2 080 € 2 368 € 2 656 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 2 800 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
36 539 405 € 37 261 727 € 36 596 859 € 20 967 834 € 17 113 794 € 15 778 142 € 13 308 298 € 13 213 607 € 13 452 825 € 14 031 895 €
012
A.II.1
Pozemky
105 489 € 96 907 € 96 907 € 96 907 € 96 907 € 96 907 € 96 907 € 96 907 € 96 047 € 96 047 €
013
A.II.2
Stavby
13 967 097 € 14 492 070 € 11 904 744 € 4 918 696 € 5 206 089 € 5 328 618 € 5 296 618 € 4 778 950 € 4 874 847 € 2 245 717 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 850 948 € 22 576 297 € 21 110 247 € 13 001 869 € 11 353 675 € 9 564 554 € 7 601 706 € 8 213 325 € 8 480 431 € 3 306 037 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
615 871 € 96 453 € 3 484 961 € 2 811 308 € 457 123 € 428 063 € 247 995 € 124 425 € 1 500 € 7 843 231 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
139 054 € 360 000 € 65 072 € 0 € 540 863 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
286 682 € 3 926 € 196 851 € 310 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
239 881 € 196 851 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
46 801 € 3 926 € 0 € 310 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 976 492 € 3 526 158 € 3 437 248 € 3 757 291 € 3 357 015 € 2 118 499 € 3 511 091 € 3 069 139 € 4 781 365 € 2 912 520 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
33 473 € 43 183 € 56 690 € 14 317 € 23 367 € 237 € 705 € 15 946 € 122 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
33 473 € 43 183 € 56 690 € 14 317 € 23 367 € 237 € 705 € 15 946 € 122 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 942 432 € 3 482 638 € 3 379 721 € 2 452 433 € 1 776 050 € 2 115 616 € 1 717 602 € 1 784 654 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 360 547 € 2 800 419 € 2 748 289 € 1 984 647 € 1 729 486 € 2 037 621 € 1 713 880 € 1 553 347 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
580 898 € 677 443 € 629 927 € 466 586 € 44 994 € 61 073 € 1 194 € 230 960 € 0 € 115 647 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
987 € 4 776 € 1 505 € 1 200 € 1 570 € 16 922 € 2 528 € 347 € 337 € 53 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
587 € 337 € 837 € 1 290 541 € 1 557 598 € 2 646 € 1 792 784 € 1 268 539 € 3 041 458 € 1 958 738 €
056
B.IV.1
Peniaze
587 € 337 € 837 € 199 € 396 € 342 € 171 € 346 € 504 € 205 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 290 342 € 1 557 202 € 2 304 € 1 792 613 € 1 268 193 € 3 040 954 € 1 958 533 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
48 820 € 47 583 € 9 772 € 42 711 € 32 371 € 35 692 € 49 009 € 34 516 € 13 230 € 42 752 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
746 € 1 458 € 1 792 € 312 € 4 485 € 8 427 € 13 182 € 6 055 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
48 074 € 46 125 € 7 980 € 42 399 € 27 886 € 27 265 € 35 827 € 28 461 € 13 230 € 2 630 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 40 122 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
39 871 094 € 40 842 190 € 40 047 359 € 24 965 903 € 20 504 994 € 17 934 125 € 16 870 478 € 16 319 630 € 18 250 076 € 16 989 967 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
24 838 071 € 23 023 009 € 20 726 026 € 18 634 961 € 15 890 768 € 10 961 374 € 9 247 137 € 7 647 655 € 6 640 676 € 4 196 646 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 680 838 € 6 728 463 € 6 728 463 € 6 728 463 € 6 728 463 € 3 481 963 € 3 481 963 € 3 481 963 € 3 481 963 € 3 481 963 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 680 838 € 6 728 463 € 6 728 463 € 6 728 463 € 6 728 463 € 3 481 963 € 3 481 963 € 3 481 963 € 3 481 963 € 3 481 963 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
51 425 € -138 081 € -138 081 € 45 841 € 348 642 € 348 642 € 348 642 € 386 026 € 348 642 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
348 642 € 348 642 € 348 642 € 386 026 € 348 642 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
51 425 € -138 081 € -138 081 € 45 841 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
16 422 629 € 14 125 643 € 11 850 657 € 9 162 305 € 7 479 410 € 5 416 532 € 3 817 050 € 281 788 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 345 693 € 1 345 692 € 1 305 941 € 1 036 106 € 867 816 € 347 751 € 347 751 € 281 788 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
15 076 936 € 12 779 951 € 10 544 716 € 8 126 199 € 6 611 594 € 5 068 781 € 3 469 299 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
0 € 2 453 018 € 328 656 € -7 804 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0 € 2 453 018 € 328 656 € 0 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0 € -7 804 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
683 179 € 2 306 984 € 2 284 987 € 2 698 352 € 1 682 895 € 1 714 237 € 1 599 482 € 1 082 244 € 2 444 031 € 373 845 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
15 033 023 € 17 815 790 € 19 321 297 € 6 316 662 € 4 614 226 € 6 971 706 € 7 623 232 € 8 671 670 € 11 609 199 € 12 792 943 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
72 376 € 60 675 € 42 624 € 20 962 € 17 783 € 39 053 € 13 671 € 71 540 € 12 546 € 6 770 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
48 090 € 38 507 € 38 864 € 18 302 € 17 783 € 39 053 € 13 671 € 13 028 € 12 546 € 6 770 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
20 369 € 18 324 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 917 € 3 844 € 3 760 € 2 660 € 0 € 58 512 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
504 957 € 375 070 € 273 017 € 233 185 € 195 359 € 155 189 € 202 767 € 139 093 € 1 163 196 € 1 304 265 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 631 € 1 287 € 14 930 € 0 € 168 522 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
660 000 € 660 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
15 788 € 13 566 € 11 119 € 1 873 € 1 404 € 568 € 702 € 749 € 769 € 337 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
440 000 € 440 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
489 169 € 361 504 € 261 898 € 231 312 € 193 955 € 152 990 € 200 778 € 123 414 € 62 427 € 35 406 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 256 862 € 1 507 483 € 3 974 816 € 1 068 186 € 481 752 € 751 366 € 649 544 € 281 187 € 831 007 € 1 523 808 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
854 268 € 1 109 310 € 3 690 441 € 396 612 € 265 849 € 420 203 € 427 356 € 184 932 € 260 257 € 1 377 133 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
222 742 € 221 272 € 172 916 € 150 487 € 130 912 € 126 936 € 113 923 € 40 670 € 31 358 € 51 864 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
124 684 € 119 331 € 68 314 € 52 556 € 50 691 € 47 796 € 39 211 € 24 679 € 18 191 € 10 952 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
53 702 € 54 416 € 42 939 € 315 324 € 34 300 € 95 501 € 68 421 € 30 337 € 479 909 € 83 024 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 466 € 3 154 € 206 € 153 207 € 60 930 € 633 € 569 € 16 861 € 835 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 198 828 € 15 872 562 € 15 030 840 € 4 994 329 € 3 919 332 € 6 026 098 € 6 757 250 € 8 179 850 € 9 602 450 € 9 958 100 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
11 034 480 € 13 020 688 € 12 785 028 € 3 566 955 € 2 489 480 € 3 912 068 € 5 334 650 € 6 757 250 € 8 179 850 € 9 602 450 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 164 348 € 2 851 874 € 2 245 812 € 1 427 374 € 1 429 852 € 2 114 030 € 1 422 600 € 1 422 600 € 1 422 600 € 355 650 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 391 € 36 € 14 280 € 1 045 € 109 € 305 € 201 € 378 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 391 € 36 € 1 001 € 1 045 € 109 € 305 € 201 € 378 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
13 279 €