Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AG PLAY, s.r.o. v reštruktualizácii

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.05.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 845 556€ 13 273 323€ 20 718 032€ 24 256 687€ 22 495 778€ 22 886 315€ 18 294 320€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 860 € 7 211 024 € 13 444 114 € 20 771 574 € 24 299 132 € 22 570 079 € 22 959 819 € 18 348 747 € 14 364 335 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
139€
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 845 556€ 13 273 323€ 20 718 032€ 24 256 687€ 22 495 778€ 22 886 176€ 17 922 641€ 14 090 585€
07
V.
Aktivácia
5 333€ 37 763€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 650€ 452€ 5 990€ 32 552€ 16 664€ 34 544€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 860€ 365 468€ 159 141€ 53 090€ 36 455€ 41 749€ 68 171€ 371 679€ 239 206€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
67 614 € 10 652 326 € 15 202 743 € 20 529 002 € 24 429 013 € 22 449 406 € 22 810 543 € 17 115 811 € 13 920 664 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
578€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
76€ 9 630€ 32 439€ 26 832€ 36 113€ 13 293€ 16 254€ 28 912€ 39 212€
14
D.
Služby
29 897€ 5 193 919€ 7 038 686€ 12 198 995€ 16 502 518€ 16 129 316€ 16 397 160€ 11 288 423€ 8 846 434€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
11 628 € 1 712 802 € 3 082 812 € 3 132 897 € 2 719 577 € 1 346 774 € 1 457 186 € 1 204 068 € 828 662 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 533€ 1 240 661€ 2 222 674€ 2 271 031€ 1 986 713€ 1 006 285€ 1 066 223€ 881 583€ 600 606€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 004€ 425 795€ 776 850€ 782 104€ 677 890€ 320 799€ 371 174€ 307 481€ 207 841€
19
E.4.
Sociálne náklady
91€ 46 346€ 83 288€ 79 762€ 54 974€ 19 690€ 19 789€ 15 004€ 20 215€
20
F.
Dane a poplatky
78€ 3 655 028€ 4 931 159€ 5 019 532€ 5 046 239€ 4 671 988€ 4 693 748€ 4 204 387€ 3 835 330€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
280€ 842€ 3 575€ 21 029€ 62 853€ 175 662€ 203 546€ 266 683€ 283 778€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
280€ 842€ 3 575€ 21 029€ 62 853€ 175 662€ 203 546€ 266 683€ 283 778€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 885€ 2 779€ 37 650€ 27 271€ 20 960€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
10 978€ 37 536€ 65 108€ 4 917€ 53 050€ -1 231€ 74 971€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 655€ 69 127€ 74 651€ 64 609€ 54 017€ 21 673€ 43 880€ 20 518€ 66 288€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-58 754 € -3 441 302 € -1 758 629 € 242 572 € -129 881 € 120 673 € 149 276 € 1 232 936 € 443 671 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-29 973 € 1 642 007 € 6 202 198 € 8 492 205 € 7 718 056 € 6 353 169 € 6 478 234 € 6 642 491 € 5 204 939 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 71 873 € 179 845 € 54 483 € 59 652 € 27 119 € 16 083 € 17 192 € 30 579 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 71 658 € 179 845 € 51 416 € 57 429 € 27 119 € 15 963 € 17 192 € 30 082 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
50 592€ 52 485€ 27 002€ 9 541€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 71 658€ 179 845€ 824€ 4 944€ 117€ 6 422€ 17 192€ 30 082€
42
XII.
Kurzové zisky
215€ 497€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 067€ 2 223€ 120€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 132 € 255 949 € 466 591 € 260 222 € 59 424 € 51 592 € 64 780 € 34 762 € 40 309 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
36 855 € 59 939 € 18 578 € 20 222 € 7 126 € 6 699 € 21 480 € 8 826 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
36 855€ 59 939€ 18 578€ 20 222€ 7 126€ 6 699€ 21 480€ 8 826€
52
O.
Kurzové straty
20 995€ 2 760€ 24€ 1€ 128€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 132€ 198 099€ 403 892€ 241 644€ 39 202€ 44 442€ 58 080€ 13 282€ 31 355€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 130 € -184 076 € -286 746 € -205 739 € 228 € -24 473 € -48 697 € -17 570 € -9 730 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-62 884 € -3 625 378 € -2 045 375 € 36 833 € -129 653 € 96 200 € 100 579 € 1 215 366 € 433 941 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
41 756 € 21 823 € -40 772 € 22 530 € 50 086 € 273 019 € 107 244 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
17 598€ 9 782€ 31 264€ 49 966€ 274 402€ 107 906€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
41 756€ 4 225€ -50 554€ -8 734€ 120€ -1 383€ -662€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-62 884 € -3 625 378 € -2 087 131 € 15 010 € -88 881 € 73 670 € 50 493 € 942 347 € 326 697 €