Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GSM Group s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
102 690 € 97 293 € 83 108 € 70 108 € 77 614 € 121 865 € 18 580 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
102 690€ 97 293€ 83 108€ 70 108€ 77 614€ 121 865€ 18 580€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
36 528 € 43 201 € 30 240 € 41 677 € 51 763 € 54 324 € 28 384 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 423€ 15 179€ 8 225€ 17 165€ 12 344€ 27 835€ 16 482€
10
B.2
Služby
27 105€ 28 022€ 22 015€ 24 512€ 39 419€ 26 489€ 11 902€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
66 162 € 54 092 € 52 868 € 28 431 € 25 851 € 67 541 € -9 804 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 783 € -173 € 2 345 € 6 395 € 4 277 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 150€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 108€
16
C.4
Sociálne náklady
19€
17
D
Dane a poplatky
1 338€ 1 265€ 588€ 426€ 1 503€ 2 295€ 1 205€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 617€ 18 817€ 10 671€ 10 226€ 10 475€ 3 691€ 1 925€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
83€ 1€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 716€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 154€ 532€ 3 990€ 3€ 100€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 267€ 3 945€ 2 376€ 2 605€ 2 700€ 922€ 633€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
43 157 € 32 219 € 39 938 € 16 902 € 2 063 € 56 359 € -13 467 €
38
X.
Výnosové úroky
2€
39
N
Nákladové úroky
754€ 1 491€ 2 763€ 4 271€ 1 351€ 135€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
240€ 267€ 255€ 207€ 109€ 111€ 104€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-994 € -1 758 € -3 018 € -4 476 € -1 460 € -246 € -104 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
42 163 € 30 461 € 36 920 € 12 426 € 603 € 56 113 € -13 571 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 862 € 4 178 € 4 337 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 862€ 4 178€ 4 337€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
35 301 € 26 283 € 32 583 € 11 466 € -357 € 56 113 € -13 571 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
42 163 € 30 461 € 36 920 € 12 426 € 603 € 56 113 € -13 571 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
35 301 € 26 283 € 32 583 € 11 466 € -357 € 56 113 € -13 571 €