Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GSM Group s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
80 492 € 102 690 € 99 447 € 83 640 € 74 181 € 77 615 € 121 868 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
80 002€ 102 690€ 97 293€ 83 108€ 70 108€ 77 614€ 121 865€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
83€ 1€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
490€ 2 154€ 532€ 3 990€ 3€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
85 000 € 59 533 € 67 228 € 43 702 € 57 279 € 75 552 € 65 509 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 087€ 9 423€ 15 179€ 8 225€ 17 165€ 12 344€ 27 835€
11
C.
Služby
35 043€ 27 105€ 28 022€ 22 015€ 24 512€ 39 419€ 26 489€
12
D.
Osobné náklady
8 416€ 3 783€ -173€ 2 345€ 6 395€ 4 277€
13
E.
Dane a poplatky
1 700€ 1 338€ 1 265€ 588€ 426€ 1 503€ 2 295€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 541€ 13 617€ 18 817€ 10 671€ 10 226€ 10 475€ 3 691€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 716€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 213€ 4 267€ 3 945€ 2 376€ 2 605€ 2 700€ 922€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-4 508 € 43 157 € 32 219 € 39 938 € 16 902 € 2 063 € 56 359 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
27 872 € 66 162 € 54 092 € 52 868 € 28 431 € 25 851 € 67 541 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
2 €
24
X.
Výnosové úroky
2€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
7 335 € 994 € 1 758 € 3 018 € 4 478 € 1 460 € 246 €
31
M.
Nákladové úroky
6 704€ 754€ 1 491€ 2 763€ 4 271€ 1 351€ 135€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
631€ 240€ 267€ 255€ 207€ 109€ 111€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 335 € -994 € -1 758 € -3 018 € -4 476 € -1 460 € -246 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-11 843 € 42 163 € 30 461 € 36 920 € 12 426 € 603 € 56 113 €
36
P.
Daň z príjmov
6 862€ 4 178€ 4 337€ 960€ 960€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-11 843 € 35 301 € 26 283 € 32 583 € 11 466 € -357 € 56 113 €