Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZDRAVÝ ŽIVOT, s. r. o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 128 616€ 1 955 892€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 251 842 € 2 044 073 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 141 947€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 761 524€ 1 868 261€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
125 318€ 89 940€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
223 053€ 85 872€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 346 023 € 1 756 731 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 825 096€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
402 855€ 238 382€
14
D.
Služby
648 612€ 276 913€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 745 748 € 1 133 149 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 261 181€ 824 584€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
437 805€ 286 623€
19
E.4.
Sociálne náklady
46 762€ 21 942€
20
F.
Dane a poplatky
15 268€ 8 448€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
447 187€ 93 432€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
447 187€ 93 432€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 208€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
229 049€ 6 407€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-94 181 € 287 342 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 026 908 € 1 352 966 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 898 € 56 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 892 € 56 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 892€ 56€
42
XII.
Kurzové zisky
6€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 086 € 3 035 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
873 € 2 535 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
873€ 2 535€
52
O.
Kurzové straty
727€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 486€ 500€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 188 € -2 979 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-97 369 € 284 363 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
62 242 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
62 242€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-97 369 € 222 121 €