Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
126 697 857€ 101 713 993€ 58 061 238€ 65 936 228€ 71 346 644€ 63 366 417€ 53 729 386€ 64 103 404€ 60 654 401€ 51 274 347€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
186 368 167 € 147 147 823 € 92 095 463 € 106 168 543 € 106 450 832 € 83 727 899 € 71 454 179 € 90 747 606 € 87 351 167 € 79 373 067 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
123 380 309€ 97 988 056€ 56 129 182€ 63 846 165€ 70 363 288€ 62 292 500€ 52 617 849€ 62 713 142€ 59 891 667€ 51 274 347€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 317 548€ 3 725 937€ 1 932 056€ 2 090 063€ 983 356€ 1 073 917€ 1 111 537€ 1 390 262€ 762 734€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-806 124€ 576 917€ 1 354 353€ 2 264 283€ -30 485€ 1 493 476€ 1 280 740€ -93 129€ 261 705€ -1 291 881€
07
V.
Aktivácia
33 609€ 79 254€ 58 465€ 66 063€ 257 832€ 251 473€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 056€ 10 230€ 503 416€ 222 029€ 667 777€ 5 783€ 4 909€ 5 021€ 1 526 570€ 95 659€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
60 469 378€ 44 813 074€ 32 097 202€ 37 746 003€ 34 408 431€ 18 796 160€ 16 181 312€ 26 480 837€ 24 908 491€ 29 294 942€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
185 140 779 € 146 339 551 € 91 410 443 € 105 465 281 € 105 484 393 € 83 010 100 € 70 784 281 € 90 031 464 € 86 527 732 € 78 721 486 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
117 811 628€ 94 379 734€ 53 074 936€ 60 854 714€ 64 092 914€ 58 106 645€ 48 747 770€ 58 015 427€ 55 026 191€ 45 112 076€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 044 806€ 3 006 643€ 2 881 737€ 2 975 880€ 2 807 626€ 2 724 826€ 2 627 593€ 2 861 808€ 2 773 676€ 2 297 443€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 102 144 € 2 950 152 € 2 599 949 € 2 474 366 € 2 153 925 € 1 955 750 € 1 840 741 € 1 538 170 € 1 465 811 € 1 388 744 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 148 166€ 2 040 611€ 1 803 188€ 1 716 408€ 1 472 819€ 1 319 137€ 1 246 561€ 1 066 164€ 1 027 935€ 988 330€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
795 924€ 757 787€ 666 079€ 634 304€ 541 668€ 484 475€ 448 980€ 375 672€ 362 839€ 344 600€
19
E.4.
Sociálne náklady
158 054€ 151 754€ 130 682€ 123 654€ 139 438€ 152 138€ 145 200€ 96 334€ 75 037€ 55 814€
20
F.
Dane a poplatky
35 377€ 52 211€ 36 568€ 24 206€ 16 684€ 15 940€ 15 369€ 6 483€ 4 442€ 6 126€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
851 170€ 871 798€ 804 087€ 834 973€ 1 261 637€ 1 202 957€ 1 145 808€ 837 350€ 756 304€ 602 082€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
851 170€ 871 798€ 804 087€ 834 973€ 1 261 637€ 1 202 957€ 1 145 808€ 837 350€ 756 304€ 602 082€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
114 443€ 253 190€ 671 836€ 1 526 359€ 8 951€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
179 616€ 151 869€ 0€ 91 713€ 1 257€ 14 920€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60 116 038€ 44 927 144€ 31 898 723€ 37 956 239€ 34 479 771€ 19 002 725€ 16 407 000€ 26 772 226€ 24 960 029€ 29 306 064€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 227 388 € 808 272 € 685 020 € 703 262 € 966 439 € 717 799 € 669 898 € 716 142 € 823 435 € 651 581 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 035 299 € 4 938 142 € 3 538 172 € 4 369 917 € 4 474 084 € 4 094 485 € 3 892 595 € 3 384 513 € 3 116 239 € 2 572 947 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
72 870 € 18 097 € 26 999 € 19 813 € 122 804 € 91 574 € 38 047 € 123 672 € 125 443 € 107 973 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
15 558 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
15 558€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
65 405 € 13 621 € 16 085 € 18 078 € 111 935 € 91 339 € 38 040 € 108 021 € 125 417 € 107 776 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
65 405€ 13 621€ 16 085€ 18 078€ 111 935€ 91 339€ 37 967€ 107 760€ 125 041€ 107 776€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
73€ 261€ 376€
42
XII.
Kurzové zisky
7€ 93€ 26€ 49€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7 465€ 4 476€ 10 914€ 1 735€ 10 869€ 235€ 148€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 262 728 € 773 286 € 686 301 € 677 020 € 800 170 € 752 444 € 654 366 € 764 355 € 915 242 € 796 100 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 051 665 € 622 525 € 603 942 € 573 580 € 689 947 € 703 315 € 613 980 € 715 911 € 848 210 € 761 842 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
187 761€ 82 357€ 129 362€ 80 138€ 160 335€ 179 086€ 100 394€ 80 830€ 92 868€ 65 920€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
863 904€ 540 168€ 474 580€ 493 442€ 529 612€ 524 229€ 513 586€ 635 081€ 755 342€ 695 922€
52
O.
Kurzové straty
8€ 150€ 275€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
211 063€ 150 761€ 82 359€ 103 432€ 110 223€ 49 129€ 40 386€ 48 444€ 66 882€ 33 983€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 189 858 € -755 189 € -659 302 € -657 207 € -677 366 € -660 870 € -616 319 € -640 683 € -789 799 € -688 127 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
37 530 € 53 083 € 25 718 € 46 055 € 289 073 € 56 929 € 53 579 € 75 459 € 33 636 € -36 546 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
17 555 € 48 132 € 1 851 € 45 651 € 79 824 € 36 840 € 69 671 € 34 826 € 610 459 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 869€ 9 495€ 4 902€ 4 517€ 10 368€ 3 559€ 2 981€ 2 885€ 2 889€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
14 686€ 38 637€ -3 051€ 41 134€ 69 456€ 33 281€ 66 690€ 31 941€ 607 570€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
19 975 € 4 951 € 23 867 € 404 € 209 249 € 20 089 € -16 092 € 40 633 € -576 823 € -36 546 €