Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TRIUMF. BV s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
73 050 € 68 360 € 1 € 125 106 € 136 322 € 328 742 € 88 937 € 110 498 € 146 696 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
52 131€ 68 360€ 123 216€ 136 322€ 328 742€ 88 937€ 110 498€ 146 696€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 919€ 1€ 390€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
132 480 € 54 977 € 58 720 € 121 616 € 129 371 € 321 231 € 87 443 € 100 062 € 126 588 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
65 411€ 1 252€ 202€ 654€ 3 161€ 1 031€ 2 868€ 3 637€
11
C.
Služby
24 768€ 39 119€ 112 967€ 119 348€ 312 465€ 84 699€ 96 547€ 121 935€
12
D.
Osobné náklady
35 742€ 14 518€ 1 377€ 6 543€ 4 444€ 1 495€ 365€ 1 016€
13
E.
Dane a poplatky
544€ 88€ 253€ 180€ 190€ 54€ 282€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 774€ 1 236€ 2 475€ 825€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 364€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
46 441€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
241€ 12 279€ 217€ 171€ 146€ 164€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-59 430 € 13 383 € -58 719 € 3 490 € 6 951 € 7 511 € 1 494 € 10 436 € 20 108 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-38 048 € 27 989 € 10 047 € 16 320 € 13 116 € 3 207 € 11 083 € 21 124 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
-74 € 1 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
-74€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
507 € 60 € 77 € 131 € 80 € 89 € 84 € 78 € 227 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
3 169€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
-2 662€ 60€ 77€ 131€ 80€ 89€ 84€ 78€ 227€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-581 € -60 € -77 € -131 € -80 € -88 € -83 € -78 € -227 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-60 011 € 13 323 € -58 796 € 3 359 € 6 871 € 7 423 € 1 411 € 10 358 € 19 881 €
36
P.
Daň z príjmov
1 550€ 1 449€ 1 064€ 960€ 2 279€ 1 009€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-60 011 € 13 323 € -58 796 € 1 809 € 5 422 € 6 359 € 451 € 8 079 € 18 872 €