Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
326 830 € 297 532 € 334 590 € 326 231 € 322 754 € 335 883 € 293 819 € 310 889 € 309 209 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
326 430€ 297 190€ 319 845€ 322 732€ 320 862€ 328 374€ 292 751€ 310 710€ 309 209€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
400€ 342€ 14 745€ 3 499€ 1 892€ 7 509€ 1 068€ 179€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
191 571 € 183 930 € 164 033 € 142 198 € 169 079 € 169 629 € 152 170 € 218 202 € 249 262 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
32 279€ 33 521€ 23 748€ 22 851€ 32 756€ 22 999€ 23 021€ 23 289€ 22 840€
11
C.
Služby
76 425€ 65 496€ 57 969€ 49 974€ 61 919€ 47 386€ 64 410€ 56 095€ 58 362€
12
D.
Osobné náklady
18 569€ 23 786€ 21 928€ 14 316€ 7 647€ 3 792€
13
E.
Dane a poplatky
2 662€ 2 379€ 2 314€ 1 935€ 2 331€ 1 480€ 1 195€ 1 191€ 1 191€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
50 644€ 50 764€ 50 341€ 49 536€ 57 859€ 57 859€ 62 317€ 132 621€ 163 793€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 992€ 7 984€ 7 733€ 3 586€ 6 567€ 36 113€ 1 227€ 5 006€ 3 076€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
135 259 € 113 602 € 170 557 € 184 033 € 153 675 € 166 254 € 141 649 € 92 687 € 59 947 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
217 726 € 198 173 € 238 128 € 249 907 € 226 187 € 257 989 € 205 320 € 231 326 € 228 007 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
8 € 14 € 32 € 31 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
8€ 14€ 32€ 31€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
465 € 438 € 438 € 425 € 427 € 523 € 464 € 465 € 487 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
465€ 438€ 438€ 425€ 427€ 523€ 464€ 465€ 487€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-465 € -438 € -438 € -425 € -427 € -515 € -450 € -433 € -456 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
134 794 € 113 164 € 170 119 € 183 608 € 153 248 € 165 739 € 141 199 € 92 254 € 59 491 €
36
P.
Daň z príjmov
28 347€ 23 999€ 35 475€ 53 081€ 27 968€ 32 363€ 15 908€ 966€ 6€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
106 447 € 89 165 € 134 644 € 130 527 € 125 280 € 133 376 € 125 291 € 91 288 € 59 485 €