Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MABPRO, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
376 312 € 355 454 € 199 033 € 26 487 € 19 389 € 17 893 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
27 179 € 40 254 € 2 329 € 3 404 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
27 179 € 40 254 € 2 329 € 3 404 € 0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 179€ 40 254€ 2 329€ 3 404€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
263 907 € 314 508 € 196 290 € 22 746 € 18 900 € 17 436 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
51 231 € 25 655 € 131 268 € 4 758 € 23 € 1 223 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
45 663 € 24 000 € 8 € 23 € 1 223 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
45 663€ 24 000€ 8€ 23€ 1 223€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 981€ 1 655€ 131 260€ 4 758€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 544€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
43€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
212 676 € 288 853 € 65 022 € 17 988 € 18 877 € 16 213 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 558€ 10 023€ 9 880€ 17 988€ 18 877€ 14 941€
073
B.V.2.
Účty v bankách
210 118€ 278 830€ 55 142€ 1 272€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
85 226 € 692 € 414 € 337 € 489 € 457 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
85 226€ 692€ 414€ 337€ 489€ 457€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
376 312 € 355 454 € 199 033 € 26 487 € 19 389 € 17 893 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
113 551 € 37 624 € 36 487 € 21 787 € 17 586 € 16 134 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
26 000 € 26 000 € 26 000 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
26 000€ 26 000€ 26 000€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
411 090€ 33 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 632 €
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 632€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-22 040 € 9 823 € 14 483 € 10 282 € 8 830 € 6 085 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 483€ 14 483€ 14 483€ 10 282€ 10 252€ 7 507€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-36 523€ -4 660€ -1 422€ -1 422€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-302 163 € -31 863 € -4 660 € 4 201 € 1 452 € 2 777 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
26 032 € 317 830 € 162 546 € 4 700 € 1 803 € 1 759 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
163 € 51 € 9 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
163€ 51€ 9€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
25 361 € 317 769 € 162 537 € 4 699 € 1 798 € 1 759 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
355 € 499 € 2 437 € 299 € 117 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
355€ 499€ 2 437€ 299€ 117€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
25 000€ 221 105€ 161 106€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 880€ 341€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6€ 1 312€ 194€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
44 880€ 396€ 1 935€ 1 499€ 1 642€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
48 093€ 500€ 327€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
498 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
498€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1€ 5€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
10€ 10€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
236 729 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
236 729€