Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MABPRO, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
18 171€ 224 000€ 14 848€ 14 520€ 14 400€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
18 171 € 224 000 € 14 848 € 14 520 € 14 400 € 19 229 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 900€ 224 000€ 14 848€ 14 400€ 14 400€ 17 332€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 271€ 120€ 1 897€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
317 223 € 255 276 € 19 694 € 8 795 € 11 800 € 15 409 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 736€ 3 993€ 2 600€ 4 224€ 3 309€ 5 836€
14
D.
Služby
266 935€ 189 973€ 12 613€ 3 053€ 7 857€ 5 715€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
27 047 € 9 798 € 2 123 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 783€ 7 272€ 1 564€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 641€ 2 413€ 550€
19
E.4.
Sociálne náklady
623€ 113€ 9€
20
F.
Dane a poplatky
361€ 387€ 841€ 123€ 163€ 169€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 075€ 10 075€ 1 075€ 896€ 3 167€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 075€ 10 075€ 1 075€ 896€ 3 167€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 069€ 41 050€ 442€ 499€ 471€ 522€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-299 052 € -31 276 € -4 846 € 5 725 € 2 600 € 3 820 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
-270 771 € 30 034 € -365 € 7 123 € 3 234 € 5 781 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
132 € 501 € 1 263 € 58 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
370 € 1 260 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
370€ 1 260€
42
XII.
Kurzové zisky
132€ 131€ 3€ 58€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 243 € 128 € 117 € 121 € 188 € 329 €
52
O.
Kurzové straty
3€ 65€ 201€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 243€ 128€ 114€ 121€ 123€ 128€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 111 € 373 € 1 146 € -63 € -188 € -329 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-302 163 € -30 903 € -3 700 € 5 662 € 2 412 € 3 491 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 1 461 € 960 € 714 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 1 461€ 960€ 714€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-302 163 € -31 863 € -4 660 € 4 201 € 1 452 € 2 777 €