Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 001 509 € 1 958 128 € 1 858 510 € 1 810 964 € 1 988 437 € 582 202 € 535 452 € 279 077 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 589 709 € 1 607 715 € 1 554 670 € 1 587 846 € 1 281 451 € 124 694 € 96 014 € 7 497 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
-14 227 € -28 454 € -56 908 € -56 908 € -71 135 €
007
A.I.4
Goodwill
-14 227€ -28 454€ -56 908€ -56 908€ -71 135€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 589 709 € 1 607 715 € 1 554 670 € 1 602 073 € 1 309 905 € 181 602 € 152 922 € 78 632 €
012
A.II.1
Pozemky
90 573€ 90 573€ 78 782€ 78 782€ 26 919€ 26 919€ 26 919€
013
A.II.2
Stavby
1 303 671€ 1 349 392€ 1 377 833€ 1 417 428€ 19 808€ 21 814€ 21 814€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
159 155€ 167 750€ 77 627€ 104 226€ 50 620€ 57 189€ 57 189€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
818€ 1 637€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
36 310€ 19 610€ 1 212 558€ 75 680€ 47 000€ 78 632€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
409 596 € 347 678 € 303 262 € 222 341 € 706 024 € 457 127 € 439 051 € 271 141 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
15 953 € 8 427 € 6 561 € 9 260 € 17 177 € 18 882 € 17 454 €
032
B.I.1
Materiál
15 953€ 8 427€ 6 561€ 9 260€ 16 951€ 17 987€ 16 680€
036
B.I.5
Tovar
226€ 895€ 774€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
80 044 € 98 000 € 162 980 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
80 044€ 162 980€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
98 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
251 485 € 240 926 € 220 446 € 95 886 € 463 251 € 188 727 € 348 122 € 183 993 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
222 016€ 222 632€ 200 571€ 95 276€ 359 831€ 179 504€ 177 826€ 103 753€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 175€ 1 581€ 610€ 103 420€ 2 136€ 7 316€ 11 013€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
18 294€ 18 294€ 18 294€ 7 087€ 162 980€ 69 227€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
142 158 € 98 325 € 76 255 € 37 151 € 127 596 € 105 420 € 72 047 € 69 694 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 071€ 13 480€ 2 266€ 10 972€ 1 216€ 2 978€ 11 232€ 16 828€
057
B.IV.2
Účty v bankách
132 087€ 84 845€ 73 989€ 26 179€ 126 380€ 102 442€ 60 815€ 52 866€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 204 € 2 735 € 578 € 777 € 962 € 381 € 387 € 439 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 204€ 2 735€ 578€ 777€ 699€ 381€ 387€ 300€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
263€ 139€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 001 509 € 1 958 128 € 1 858 510 € 1 810 964 € 1 988 437 € 582 202 € 535 452 € 279 077 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
559 622 € 532 899 € 458 280 € 389 042 € 311 909 € 266 782 € 34 279 € 27 124 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 100 € 8 100 € 8 100 € 8 100 € 8 100 € 8 100 € 7 966 € 7 966 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 100€ 8 100€ 8 100€ 8 100€ 8 100€ 8 100€ 7 966€ 7 966€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
174 000 € 174 000 € 174 000 € 174 000 € 174 000 € 174 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
174 000€ 174 000€ 174 000€ 174 000€ 174 000€ 174 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
350 801 € 274 386 € 206 327 € 129 809 € 81 787 € 26 315 € 19 159 € 9 595 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
350 801€ 274 386€ 206 327€ 129 809€ 81 787€ 26 315€ 19 159€ 9 595€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
26 721 € 76 413 € 69 853 € 77 133 € 48 022 € 58 367 € 7 154 € 9 563 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 430 486 € 1 425 229 € 1 400 230 € 1 421 922 € 1 676 528 € 315 420 € 501 173 € 251 944 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
46 707 € 8 925 € 646 € 645 € 315 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
31 332€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
15 375€ 8 925€ 646€ 645€ 315€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
456 658 € 4 590 € 3 609 € 4 523 € 4 228 € 5 773 € 4 959 € 4 631 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 281€ 4 590€ 3 397€ 4 187€ 4 228€ 5 773€ 4 959€ 4 631€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
450 377€ 212€ 336€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
744 297 € 832 018 € 694 407 € 592 265 € 1 291 981 € 309 647 € 496 214 € 246 998 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
353 468€ 355 867€ 356 958€ 433 276€ 1 125 765€ 293 390€ 212 750€ 227 504€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
91 243€ 4 093€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
359 290€ 259 745€ 130 745€ 130 819€ 142 133€ 174 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
15 185€ 12 855€ 14 620€ 11 935€ 11 263€ 7 164€ 9 927€ 8 986€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 424€ 9 661€ 11 097€ 7 421€ 8 021€ 5 014€ 6 518€ 5 087€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 198€ 20 020€ 8 414€ 8 341€ 3 674€ 3 233€ 817€ 679€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 732€ 173 870€ 172 573€ 473€ 1 125€ 846€ 959€ 649€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
275 000€ 275 000€ 276 000€ 62 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
182 824 € 304 696 € 426 568 € 548 489 € 318 319 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
182 824€ 304 696€ 426 568€ 548 489€ 318 319€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
11 401 € 9 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
11 401€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
9€