Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
155€ 1 904€ 1 813€ 2 136€ 3 016€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
241€ 2 238€ 2 701€ 2 232€ 2 603€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-86 € -334 € -888 € -96 € 413 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
858 807 € 796 199 € 763 094 € 705 113 € 661 007 € 639 466 € 681 530 € 634 338 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
858 807€ 796 199€ 763 094€ 705 113€ 661 007€ 639 466€ 681 530€ 634 338€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
315 500 € 283 252 € 355 515 € 347 660 € 419 848 € 432 647 € 541 450 € 478 016 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
123 181€ 106 790€ 114 007€ 124 881€ 115 431€ 137 810€ 152 342€ 153 393€
10
B.2
Služby
192 319€ 176 462€ 241 508€ 222 779€ 304 417€ 294 837€ 389 108€ 324 623€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
543 307 € 512 947 € 407 579 € 357 367 € 240 825 € 205 931 € 139 984 € 156 735 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
372 429 € 317 359 € 278 438 € 254 158 € 213 110 € 180 662 € 181 071 € 180 429 €
13
C.1
Mzdové náklady
266 799€ 231 800€ 205 328€ 187 526€ 156 912€ 129 864€ 131 048€ 137 360€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
89 979€ 76 308€ 64 952€ 58 347€ 48 474€ 42 650€
16
C.4
Sociálne náklady
15 651€ 9 251€ 8 158€ 8 285€ 7 724€ 8 148€ 50 023€ 43 069€
17
D
Dane a poplatky
11 397€ 9 452€ 5 070€ 4 631€ 4 089€ 3 521€ 1 192€ 1 901€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
101 210€ 88 326€ 56 017€ 45 994€ -2 439€ -10 036€ -14 227€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
15 723€ 6 276€ 16 975€ 21 941€ 8 117€ 8 601€ 20 208€ 22 235€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 674€ 3 173€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
20€ 968€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
77 418€ 14 549€ 38 233€ 142 163€ 84 888€ 31 167€ 30 373€ 7 178€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
93 691€ 1 496€ 14 440€ 99 476€ 52 783€ 2 316€ 7 768€ 5 690€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
47 047 € 117 139 € 108 802 € 113 071 € 66 287 € 59 200 € 10 570 € 12 355 €
38
X.
Výnosové úroky
5€ 15€ 7€ 8€ 17€
39
N
Nákladové úroky
7 776€ 12 837€ 13 252€ 9 424€
40
XI.
Kurzové zisky
28€ 50€ 150€ 47€ 382€ 1€ 15€ 59€
41
O
Kurzové straty
13€ 82€ 4€ 181€ 137€ 1€ 9€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7 144€ 272€ -387€ 504€ 84€ 299€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 938€ 4 183€ 3 974€ 1 431€ 1 092€ 839€ 535€ 542€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-7 555 € -16 780 € -17 080 € -11 371 € -328 € -832 € -437 € -167 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
39 492 € 100 359 € 91 722 € 101 700 € 65 959 € 58 368 € 10 133 € 12 188 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
12 771 € 23 946 € 21 869 € 24 567 € 17 937 € 1 € 2 979 € 2 625 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
12 771€ 23 946€ 21 869€ 24 567€ 17 937€ 1€ 2 979€ 2 625€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
26 721 € 76 413 € 69 853 € 77 133 € 48 022 € 58 367 € 7 154 € 9 563 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
39 492 € 100 359 € 91 722 € 101 700 € 65 959 € 58 368 € 10 133 € 12 188 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
26 721 € 76 413 € 69 853 € 77 133 € 48 022 € 58 367 € 7 154 € 9 563 €