Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOMPLUS s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
171€ 59€ 20 679€ 18 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 146€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
171 € 59 € 8 533 € 18 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
24 533 € 20 139 € 21 848 € 250 833 € 1 041 629 € 2 329 182 € 1 966 164 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
24 533€ 20 139€ 43 948€ 302 983€ 1 041 629€ 2 329 182€ 1 966 164€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-22 100€ -52 150€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 357 € 26 216 € 21 099 € 94 856 € 345 121 € 923 405 € 2 107 817 € 1 856 883 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 626€ 19 911€ 3 685€ 47 960€ 203 817€ 431 590€ 1 014 910€ 971 488€
10
B.2
Služby
5 731€ 6 305€ 17 414€ 46 896€ 141 304€ 491 815€ 1 092 907€ 885 395€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-10 357 € -1 683 € -960 € -73 008 € -94 117 € 118 283 € 229 898 € 127 281 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
-100 € 31 153 € 66 814 € 79 129 € 136 204 € 149 189 € 118 051 €
13
C.1
Mzdové náklady
22 581€ 49 801€ 57 102€ 98 494€ 111 219€ 87 180€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
-100€ 7 719€ 15 899€ 19 973€ 33 105€ 31 426€ 25 834€
16
C.4
Sociálne náklady
853€ 1 114€ 2 054€ 4 605€ 6 544€ 5 037€
17
D
Dane a poplatky
2 776€ 1 975€ 8 604€ 1 737€ 5 388€ 2 853€ 4 922€ 5 126€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 426€ 13 286€ 19 912€ 22 999€ 51 423€ 45 851€ 33 200€ 33 200€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
17 342€ 9 143€ 46 549€ 3 917€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22 759€ 12 454€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
105 328€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 589€ 20 117€ 1 976€ 283€ 39 128€ 511€ 1 713€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 544€ 5 129€ 737€ 136€ 912 453€ 32 340€ 40 023€ 6 644€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-12 514 € -107 184 € -42 048 € -155 268 € -1 079 592 € -106 991 € 4 277 € -35 740 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 2€ 6€
39
N
Nákladové úroky
1 276€ 5 278€ 10 095€ 6 459€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
121€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
118€ 188€ 171€ 1 020€ 727€ 2 668€ 4 091€ 1 699€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-118 € -188 € -171 € -1 020 € -2 002 € -7 824 € -14 184 € -8 152 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-12 632 € -107 372 € -42 219 € -156 288 € -1 081 594 € -114 815 € -9 907 € -43 892 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-12 632 € -108 332 € -43 179 € -157 248 € -1 082 554 € -114 815 € -9 907 € -43 892 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-12 632 € -107 372 € -42 219 € -156 288 € -1 081 594 € -114 815 € -9 907 € -43 892 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-12 632 € -108 332 € -43 179 € -157 248 € -1 082 554 € -114 815 € -9 907 € -43 892 €