Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Marelli PWT Kechnec Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 407 240€ 2 152 978€ 209 677€ 2 520 881€ 510 383€ 965 958€ 1 204 738€ 261 372€ 1 232 641€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 359 449€ 1 690 643€ 133 733€ 2 455 532€ 2 258 352€ 1 359 941€ 1 236 800€ 196 050€ 1 370 751€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
47 791 € 462 335 € 75 944 € 65 349 € -1 747 969 € -393 983 € -32 062 € 65 322 € -138 110 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
63 735 365 € 78 635 215 € 79 474 812 € 73 368 710 € 70 883 604 € 63 356 169 € 43 015 247 € 32 229 803 € 19 385 843 € 16 401 919 € 4 699 079 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
64 243 714€ 78 983 239€ 79 392 710€ 72 991 524€ 71 079 620€ 63 049 005€ 42 540 553€ 32 366 684€ 18 886 768€ 16 464 468€ 4 470 758€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-508 349€ -348 024€ 82 102€ 377 186€ -196 016€ 307 164€ 474 694€ -136 881€ 499 075€ -62 549€ 228 321€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
58 788 896 € 70 988 331 € 69 476 949 € 60 884 261 € 60 253 717 € 52 070 794 € 36 097 847 € 28 131 556 € 17 249 064 € 12 264 962 € 4 709 441 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
48 897 568€ 61 243 859€ 60 271 103€ 53 994 985€ 52 956 575€ 46 167 610€ 32 045 579€ 24 736 159€ 14 858 728€ 10 664 374€ 3 741 742€
10
B.2
Služby
10 193 695€ 9 705 055€ 9 310 534€ 6 858 313€ 7 469 037€ 5 743 690€ 3 809 186€ 3 395 397€ 2 390 337€ 1 600 588€ 967 699€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 994 260 € 8 109 219 € 10 073 807 € 12 549 797 € 8 881 918 € 10 891 392 € 6 885 338 € 4 163 569 € 1 998 669 € 4 136 957 € -10 362 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
5 748 046 € 6 508 334 € 6 358 687 € 5 782 761 € 5 173 061 € 4 184 776 € 3 648 923 € 2 768 035 € 1 695 162 € 1 017 437 € 653 514 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 951 489€ 4 458 220€ 4 382 579€ 3 992 299€ 3 530 460€ 2 827 352€ 2 645 412€ 1 940 542€ 1 238 940€ 743 878€ 477 410€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 405 946€ 1 584 365€ 1 558 414€ 1 431 939€ 1 268 305€ 1 027 257€ 928 649€ 686 864€ 417 952€ 255 925€ 161 658€
16
C.4
Sociálne náklady
390 611€ 465 749€ 417 694€ 358 522€ 374 296€ 330 167€ 74 862€ 140 629€ 38 270€ 17 634€ 14 446€
17
D
Dane a poplatky
46 344€ 39 210€ 37 900€ 39 359€ 40 087€ 33 771€ 30 934€ 30 992€ 61 610€ 15 203€ 17 686€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 524 907€ 16 313 189€ 6 310 952€ 5 286 278€ 4 583 110€ 4 344 917€ 3 023 209€ 2 199 720€ 1 564 216€ 500 922€ 961 188€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
40 728€ 40 968€ 188 314€ 340 656€ 156 836€ 201 538€ 7 433€ 369 071€ 5 175€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 604€ 38 165€ 135€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
30 778€ 38 239€ 95 143€ 55 699€ 197 993€ 173 982€ 34 078€ 27 891€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 047 582€ 2 140 190€ 1 181 086€ 976 308€ 798 014€ 666 400€ 600 200€ 281 518€ 176 894€ 55 577€ 17 952€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
979 638€ 1 426 066€ 903 672€ 771 195€ 829 555€ 955 952€ 633 373€ 416 891€ 178 510€ 145 770€ 37 959€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-5 247 143 € -14 045 265 € -2 301 312 € 1 931 469 € -987 038 € 2 065 932 € 122 454 € -629 371 € -1 318 896 € 2 513 202 € -1 662 757 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
7 456€ 18 885€ 47 478€ 5 648€ 58 432€ 82 897€ 56 680€ 151 608€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
27 478€ 70 122€ 16 622€ 40 901€ 11 233€ 80 352€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
114€ 187€ 2€ 22€ 11€ 67€ 282€ 7 157€ 1 646€
39
N
Nákladové úroky
781 778€ 761 715€ 1 013 810€ 1 234 629€ 1 692 528€ 1 509 443€ 1 613 713€ 1 455 640€ 1 036 699€ 724 759€ 358 367€
40
XI.
Kurzové zisky
1 027 765€ 165 452€ 119 452€ 176 044€ 87 297€ 69 062€ 18 835€ 104 541€ 4 690€ 24€ 35€
41
O
Kurzové straty
347 341€ 148 259€ 178 038€ 64 118€ 130 213€ 210 123€ 124 248€ 194 923€ 30 555€ 606€ 16€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
62 943€ 39 594€ 68 199€ 219 702€ 264 055€ 201 015€ 5 316€ 6 055€ 3 248€ 9 984€ 129 719€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-156 727 € -765 044 € -1 120 596 € -1 406 879 € -1 957 687 € -1 809 501 € -1 678 984 € -1 480 754 € -1 065 530 € -728 168 € -486 421 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-5 403 870 € -14 810 309 € -3 421 908 € 524 590 € -2 944 725 € 256 431 € -1 556 530 € -2 110 125 € -2 384 426 € 1 785 034 € -2 149 178 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 445 590 € -126 960 € -805 750 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
510 000€ 0€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
935 590€ -126 960€ -808 630€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-5 403 870 € -16 255 899 € -3 294 948 € 1 330 340 € -2 947 605 € 253 551 € -1 559 410 € -2 110 125 € -2 384 426 € 1 785 034 € -2 149 178 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-5 403 870 € -14 810 309 € -3 421 908 € 524 590 € -2 944 725 € 256 431 € -1 556 530 € -2 110 125 € -2 384 426 € 1 785 034 € -2 149 178 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-5 403 870 € -16 255 899 € -3 294 948 € 1 330 340 € -2 947 605 € 253 551 € -1 559 410 € -2 110 125 € -2 384 426 € 1 785 034 € -2 149 178 €