Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA s. r. o.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
510 383 € 965 958 € 1 204 738 € 261 372 € 1 232 641 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 258 352 € 1 359 941 € 1 236 800 € 196 050 € 1 370 751 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-1 747 969 € -393 983 € -32 062 € 65 322 € -138 110 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
70 883 604 € 63 356 169 € 43 015 247 € 32 229 803 € 19 385 843 € 16 401 919 € 4 699 079 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
71 079 620 € 63 049 005 € 42 540 553 € 32 366 684 € 18 886 768 € 16 464 468 € 4 470 758 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-196 016 € 307 164 € 474 694 € -136 881 € 499 075 € -62 549 € 228 321 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
60 253 717 € 52 070 794 € 36 097 847 € 28 131 556 € 17 249 064 € 12 264 962 € 4 709 441 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
52 956 575 € 46 167 610 € 32 045 579 € 24 736 159 € 14 858 728 € 10 664 374 € 3 741 742 €
10
B.2
Služby
7 469 037 € 5 743 690 € 3 809 186 € 3 395 397 € 2 390 337 € 1 600 588 € 967 699 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 881 918 € 10 891 392 € 6 885 338 € 4 163 569 € 1 998 669 € 4 136 957 € -10 362 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
5 173 061 € 4 184 776 € 3 648 923 € 2 768 035 € 1 695 162 € 1 017 437 € 653 514 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 530 460 € 2 827 352 € 2 645 412 € 1 940 542 € 1 238 940 € 743 878 € 477 410 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 268 305 € 1 027 257 € 928 649 € 686 864 € 417 952 € 255 925 € 161 658 €
16
C.4
Sociálne náklady
374 296 € 330 167 € 74 862 € 140 629 € 38 270 € 17 634 € 14 446 €
17
D
Dane a poplatky
40 087 € 33 771 € 30 934 € 30 992 € 61 610 € 15 203 € 17 686 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 583 110 € 4 344 917 € 3 023 209 € 2 199 720 € 1 564 216 € 500 922 € 961 188 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
156 836 € 201 538 € 7 433 € 369 071 € 5 175 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
135 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
197 993 € 173 982 € 34 078 € 27 891 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
798 014 € 666 400 € 600 200 € 281 518 € 176 894 € 55 577 € 17 952 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
829 555 € 955 952 € 633 373 € 416 891 € 178 510 € 145 770 € 37 959 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-987 038 € 2 065 932 € 122 454 € -629 371 € -1 318 896 € 2 513 202 € -1 662 757 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
58 432 € 82 897 € 56 680 € 151 608 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
16 622 € 40 901 € 11 233 € 80 352 €
38
X.
Výnosové úroky
2 € 22 € 11 € 67 € 282 € 7 157 € 1 646 €
39
N
Nákladové úroky
1 692 528 € 1 509 443 € 1 613 713 € 1 455 640 € 1 036 699 € 724 759 € 358 367 €
40
XI.
Kurzové zisky
87 297 € 69 062 € 18 835 € 104 541 € 4 690 € 24 € 35 €
41
O
Kurzové straty
130 213 € 210 123 € 124 248 € 194 923 € 30 555 € 606 € 16 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
264 055 € 201 015 € 5 316 € 6 055 € 3 248 € 9 984 € 129 719 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 957 687 € -1 809 501 € -1 678 984 € -1 480 754 € -1 065 530 € -728 168 € -486 421 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-2 944 725 € 256 431 € -1 556 530 € -2 110 125 € -2 384 426 € 1 785 034 € -2 149 178 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880 € 2 880 € 2 880 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-2 947 605 € 253 551 € -1 559 410 € -2 110 125 € -2 384 426 € 1 785 034 € -2 149 178 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-2 944 725 € 256 431 € -1 556 530 € -2 110 125 € -2 384 426 € 1 785 034 € -2 149 178 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-2 947 605 € 253 551 € -1 559 410 € -2 110 125 € -2 384 426 € 1 785 034 € -2 149 178 €