Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 27.5.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 103 z roku 2013 30.5.2013
 • Úpadca NK Development, s.r.o.
  IČO: 36844608
  M. Rázusa 13
  010 01   Žilina
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti: NK Development, s.r.o., so sídlom: M. Rázusa 13, 010 01 Žilina, IČO: 36 844 608, bez likvidácie podľa § 8 ods. 9 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa

§ 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z.

v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až

po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka 5CbR/29/2013
 • ICS 5113204390
 • Vydal JUDr. Jaroslav Macek
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Žaneta Pažická

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 8.10.2013
Výmaz 29.10.2013