Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. skrátený názov COA, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
353 663 € 630 249 € 615 625 € 384 893 € 382 019 € 416 852 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
54 531 € 72 756 € 56 699 € 65 034 € 55 749 € 347 013 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
(012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/)
2 235 € 5 142 € 5 142 € 8 049 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
52 296 € 67 614 € 51 557 € 56 985 € 55 749 € 347 013 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
31 563 € 32 769 € 34 248 € 35 727 € 31 701 € 336 403 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 733 € 34 845 € 17 309 € 21 258 € 24 048 € 10 610 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
299 132 € 557 493 € 558 926 € 319 859 € 326 270 € 69 839 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
276 995 € 290 995 € 290 995 € 290 995 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
206 760 € 157 380 € 249 232 € 12 194 € 16 098 € 64 663 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
206 760 € 157 380 € 249 118 € 4 694 € 16 098 € 64 289 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
114 € 7 500 € 374 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
92 372 € 123 118 € 18 699 € 16 670 € 19 177 € 5 176 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
92 372 € 123 118 € 18 699 € 16 670 € 19 177 € 5 176 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
353 663 € 630 249 € 615 625 € 384 893 € 382 019 € 416 852 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
291 302 € 346 801 € 380 116 € 122 211 € 116 269 € 115 846 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
029
A.II.
Kapitálové fondy
146 678 € 187 962 € 237 904 €
030
A.III.
Fondy zo zisku
40 159 € 40 159 € 40 159 € 40 159 € 40 159 € 40 159 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
112 040 € 95 414 € 75 413 € 69 471 € 69 048 € 54 620 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-14 214 € 16 627 € 20 001 € 5 942 € 423 € 14 428 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
62 361 € 283 448 € 235 509 € 262 682 € 265 750 € 301 006 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
7 761 € 14 116 € 4 340 € 246 945 € 245 318 € 62 059 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
54 600 € 269 332 € 231 169 € 12 701 € 17 654 € 235 763 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
21 464 € 247 063 € 209 261 € -783 € 6 311 € 223 436 €
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 894 € 3 827 € 2 293 € 2 261 € 2 873 € 2 535 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
28 242 € 18 442 € 19 615 € 11 223 € 8 470 € 9 792 €
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 036 € 2 778 € 3 184 €