Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. skrátený názov COA, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
128 748 € 1 083 529 € 441 668 € 164 395 € 84 248 € 263 052 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
128 748€ 1 083 529€ 441 668€ 164 395€ 84 248€ 263 052€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
106 685 € 1 028 965 € 400 938 € 124 800 € 46 938 € 189 117 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 446€ 7 306€ 13 435€ 32 962€ 14 833€ 18 633€
10
B.2
Služby
103 239€ 1 021 659€ 387 503€ 91 838€ 32 105€ 170 484€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
22 063 € 54 564 € 40 730 € 39 595 € 37 310 € 73 935 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
9 127 € 4 576 € 1 661 € 15 298 € 28 708 € 24 074 €
13
C.1
Mzdové náklady
17 401€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 124€
16
C.4
Sociálne náklady
549€
17
D
Dane a poplatky
339€ 1 302€ 279€ 612€ 613€ 474€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 225€ 13 006€ 12 280€ 8 651€ 12 999€ 29 313€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
337 987€ 1 400€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
315 460€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
186€ 493€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 124€ 14 041€ 46€ 12 167€ 7 750€ 1 097€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-6 752 € 21 639 € 25 749 € 8 688 € 3 996 € 20 377 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
546€ 148€ 229€ 857€
40
XI.
Kurzové zisky
26€ 21€ 69€
41
O
Kurzové straty
120€ 33€ 570€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
378€ 281€ 227€ 298€ 340€ 515€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-924 € -523 € -227 € -310 € -1 070 € -1 371 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-7 676 € 21 116 € 25 522 € 8 378 € 2 926 € 19 006 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 538 € 4 489 € 5 521 € 2 436 € 2 503 € 4 578 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 538€ 4 489€ 5 521€ 2 436€ 2 503€ 4 578€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-14 214 € 16 627 € 20 001 € 5 942 € 423 € 14 428 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-7 676 € 21 116 € 25 522 € 8 378 € 2 926 € 19 006 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-14 214 € 16 627 € 20 001 € 5 942 € 423 € 14 428 €