Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 924 681€ 3 435 516€ 3 108 216€ 2 472 362€ 2 379 397€ 2 064 432€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 536 746€ 2 959 506€ 2 683 737€ 2 049 690€ 2 032 104€ 1 721 818€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
387 935 € 476 010 € 424 479 € 422 672 € 347 293 € 342 614 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
224 319 € 226 726 € 213 214 € 196 478 € 219 856 € 235 407 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
224 319€ 226 726€ 213 214€ 196 478€ 219 856€ 235 407€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
172 618 € 232 503 € 161 137 € 238 607 € 195 428 € 191 051 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
54 303€ 55 726€ 60 624€ 68 981€ 59 197€ 67 923€
10
B.2
Služby
118 315€ 176 777€ 100 513€ 169 626€ 136 231€ 123 128€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
439 636 € 470 233 € 476 556 € 380 543 € 371 721 € 386 970 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
250 215 € 230 624 € 201 802 € 198 847 € 168 266 € 191 705 €
13
C.1
Mzdové náklady
170 592€ 168 546€ 146 930€ 147 605€ 125 201€ 142 101€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
64 249€ 55 458€ 48 785€ 47 613€ 39 701€ 44 877€
16
C.4
Sociálne náklady
15 374€ 6 620€ 6 087€ 3 629€ 3 364€ 4 727€
17
D
Dane a poplatky
7 033€ 6 810€ 6 460€ 7 237€ 6 908€ 6 655€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
142 468€ 139 753€ 140 399€ 140 008€ 57 954€ 60 131€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 811€ 416€ 2 233€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 266€ 652€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
118 604€ 116 394€ 118 918€ 115 711€ 7 956€ 3 311€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 813€ 5 510€ 10 076€ 28 815€ 21 109€ 29 320€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
153 711 € 203 930 € 239 282 € 121 763 € 127 021 € 102 470 €
38
X.
Výnosové úroky
14€ 19€ 31€ 474€
39
N
Nákladové úroky
186€ 1€ 31€ 149€ 279€ 238€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 729€ 2 797€ 2 798€ 5 078€ 2 021€ 1 847€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 915 € -2 798 € -2 815 € -5 208 € -2 269 € -1 611 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
149 796 € 201 132 € 236 467 € 116 555 € 124 752 € 100 859 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
32 692 € 44 349 € 56 749 € 28 583 € 28 061 € 28 615 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
34 197€ 44 349€ 55 556€ 30 007€ 28 061€ 28 615€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 505€ 1 193€ -1 424€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
117 104 € 156 783 € 179 718 € 87 972 € 96 691 € 72 244 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
149 796 € 201 132 € 236 467 € 116 555 € 124 752 € 100 859 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
117 104 € 156 783 € 179 718 € 87 972 € 96 691 € 72 244 €