Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Barger Prekop Services s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
70 955 € 78 646 € 27 610 € 48 982 € 19 235 € 19 683 € 14 021 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 708 € 1 555 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 708 € 1 555 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 708€ 1 555€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
5 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
5 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
65 955 € 78 646 € 27 503 € 48 899 € 19 235 € 18 889 € 12 364 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
23 584 € 592 € 2 880 € 8 162 € 2 496 € 5 205 € 2 964 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
584€ 592€ 2 880€ 1 965€ 2 496€ 2 170€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
23 000€ 6 197€ 5 205€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
794€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
42 371 € 78 054 € 24 623 € 40 737 € 16 739 € 13 684 € 9 400 €
056
B.IV.1
Peniaze
607€ 607€ 607€ 610€ 609€ 703€ 703€
057
B.IV.2
Účty v bankách
41 764€ 77 447€ 24 016€ 40 127€ 16 130€ 12 981€ 8 697€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
107 € 83 € 86 € 102 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
107€ 83€ 86€ 102€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
70 955 € 78 646 € 27 610 € 48 982 € 19 235 € 19 683 € 14 021 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
69 852 € 67 052 € 25 976 € 38 615 € 13 501 € 16 944 € 12 509 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
6 197 € 5 205 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 197€ 5 205€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
62 548 € 59 748 € 18 672 € 25 114 € 6 197 € 4 435 € 5 205 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 103 € 11 594 € 1 634 € 10 367 € 5 734 € 2 739 € 1 512 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
200 € 300 € 300 € 332 € 332 € 332 € 332 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
200€ 300€ 300€ 332€ 332€ 332€ 332€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
903 € 11 294 € 1 334 € 10 035 € 5 402 € 2 407 € 1 180 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
150€ 95€ 1 247€ 1 018€ 1 562€ 330€ 1 059€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
121€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
753€ 11 199€ 87€ 9 017€ 3 840€ 2 077€