Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 983 264 € 658 147 € 750 665 € 1 167 007 € 1 005 620 € 1 122 856 € 2 213 871 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
195 174 € 160 856 € 167 181 € 193 899 € 215 389 € 297 726 € 382 743 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
195 174 € 160 856 € 167 181 € 193 899 € 215 389 € 297 726 € 213 225 €
012
A.II.1
Pozemky
1 504€ 1 504€ 1 504€ 1 504€ 1 504€ 1 504€ 1 504€
013
A.II.2
Stavby
131 644€ 136 120€ 140 596€ 145 072€ 149 548€ 158 351€ 167 154€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
62 026€ 23 232€ 25 081€ 47 323€ 64 337€ 137 871€ 29 767€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 800€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
169 518 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
169 518€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 787 660 € 497 092 € 583 311 € 972 862 € 790 104 € 824 849 € 1 831 060 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
160 000 € 3 025 €
032
B.I.1
Materiál
160 000€
036
B.I.5
Tovar
3 025€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
768 € 106 € 535 402 € 535 372 € 5 699 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
106€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
768€ 535 402€ 535 372€ 5 699€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
75 460 € 135 977 € 44 488 € 46 917 € 199 037 € 642 716 € 1 451 019 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
580€ 22 640€ 38 624€ 38 624€ 183 239€ 557 170€ 1 451 019€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
69 650€ 113 337€ 5 864€ 8 293€ 15 798€ 85 546€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 230€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 711 432 € 201 009 € 3 421 € 390 573 € 582 343 € 182 133 € 380 041 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 870€ 3 341€ 573€ 865€ 570 165€ 137 797€ 97 791€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 708 562€ 197 668€ 2 848€ 389 708€ 12 178€ 44 336€ 282 250€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
430 € 199 € 173 € 246 € 127 € 281 € 68 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
430€ 199€ 173€ 246€ 127€ 281€ 68€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 983 264 € 658 147 € 750 665 € 1 167 007 € 1 005 620 € 1 122 856 € 2 213 871 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
261 167 € 263 372 € 685 696 € 751 228 € 788 600 € 784 907 € 881 072 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
169 290 € 169 290 € 169 290 € 169 290 € 169 290 € 169 290 € 169 290 €
069
A.I.1
Základné imanie
169 290€ 169 290€ 169 290€ 169 290€ 169 290€ 169 290€ 169 290€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
16 929 € 16 929 € 16 929 € 16 929 € 16 929 € 16 929 € 16 929 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
16 929€ 16 929€ 16 929€ 16 929€ 16 929€ 16 929€ 16 929€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
77 153 € 499 477 € 565 009 € 602 380 € 599 245 € 645 426 € 219 950 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
602 380€ 602 380€ 602 380€ 602 380€ 599 245€ 645 426€ 219 950€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-525 227€ -102 903€ -37 371€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 205 € -422 324 € -65 532 € -37 371 € 3 136 € -46 738 € 474 903 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 722 097 € 394 775 € 64 969 € 415 779 € 217 020 € 337 949 € 1 332 799 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
673 € 532 € 300 € 272 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
673€ 532€ 300€ 272€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
15 013 € 9 125 € 30 € 11 € 139 € 124 € 88 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
14 940€ 9 086€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
73€ 39€ 30€ 11€ 139€ 124€ 88€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 706 411 € 385 118 € 64 639 € 415 496 € 216 881 € 337 825 € 1 332 711 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 692 281€ 349 219€ 61 746€ 408 911€ 169 928€ 182 949€ 833 485€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
89€ 38€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-1€ 2€ 39 989€ 147 305€ 50 694€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 746€ 2 265€ 2 288€ 327€ 491€ 454€ 645€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
501€ 218€ 230€ 181€ 294€ 276€ 163€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
581€ 31 440€ 359€ 6 077€ 41€ 721€ 141 655€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 303€ 1 974€ 16€ 6 138€ 6 031€ 306 031€