Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
725 695€ 5 764 185€ 449 376€ 470 123€ 3 140 371€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
390 162€ 527 379€ 5 728 198€ 323 644€ 605 430€ 2 491 898€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-390 162 € 198 316 € 35 987 € 125 732 € -135 307 € 648 473 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
681 316 € 24 756 € 1 458 € 52 653 € 3 797 € 270 622 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
681 316€ 24 756€ 1 458€ 52 653€ 3 797€ 270 622€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
296 943 € 71 409 € 28 780 € 98 173 € 81 404 € 125 287 € 69 757 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
175 525€ 11 243€ 7 828€ 13 590€ 35 981€ 33 623€ 32 073€
10
B.2
Služby
121 418€ 60 166€ 20 952€ 84 583€ 45 423€ 91 664€ 37 684€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-5 789 € 151 663 € -27 322 € -9 533 € 48 125 € 10 028 € 578 716 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
8 203 € 8 975 € 7 853 € 6 678 € 9 592 € 13 267 € 17 444 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 059€ 6 719€ 5 825€ 4 823€ 6 280€ 9 780€ 16 190€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
764€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 110€ 2 247€ 1 989€ 1 649€ 2 471€ 3 424€ 1 169€
16
C.4
Sociálne náklady
34€ 9€ 39€ 206€ 77€ 63€ 85€
17
D
Dane a poplatky
1 452€ 2 623€ 824€ 1 459€ 906€ 5 029€ 1 804€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
27 180€ 18 927€ 26 718€ 26 348€ 34 047€ 37 325€ 14 353€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
44 167€ 9 167€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
48 291€ 10 999€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
60 743€ 5 032€ 14 080€ 623€ 687€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 255€ 540 147€ 941€ 4 657€ 9 546€ 2 177€ 8 857€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-7 136 € -413 977 € -63 658 € -34 595 € -9 467 € -49 602 € 536 945 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 11€ 39€ 20€ 1 469€
39
N
Nákladové úroky
1 444€ 655€ 641€ 5 102€
40
XI.
Kurzové zisky
11 043€ 10 387€ 3 007€ 24 520€ 16 658€ 14 226€
41
O
Kurzové straty
3 351€ 2 475€ 499€ 2 299€ 8 308€ 11 416€ 17 888€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
621€ 636€ 417€ 614€ 767€ 1 753€ 3 069€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
5 627 € 6 621 € -914 € 105 € 15 484 € 2 868 € -10 364 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 509 € -407 356 € -64 572 € -34 490 € 6 017 € -46 734 € 526 581 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
696 € 14 968 € 960 € 2 881 € 2 881 € 4 € 51 678 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
696€ 14 968€ 960€ 2 881€ 2 881€ 4€ 51 678€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-2 205 € -422 324 € -65 532 € -37 371 € 3 136 € -46 738 € 474 903 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 509 € -407 356 € -64 572 € -34 490 € 6 017 € -46 734 € 526 581 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-2 205 € -422 324 € -65 532 € -37 371 € 3 136 € -46 738 € 474 903 €