Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SBS "IVA" - SLOVAKIA s. r. o. v likvidácii [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.03.2019
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
2 441 € 2 991 € 1 519 € 18 924 € 9 106 € 1 200 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
360€ 1 519€ 18 924€ 9 106€ 1 200€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 400€ 2 631€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
2 891 € 1 746 € 5 667 € 3 474 € 13 291 € 6 642 € 2 077 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
24€ 19€ 542€ 686€ 446€ 208€ 120€
11
C.
Služby
2 708€ 1 532€ 2 219€ 2 528€ 12 421€ 5 288€ 1 543€
12
D.
Osobné náklady
164€ 804€
13
E.
Dane a poplatky
88€ 144€ 116€ 113€ 113€ 134€ 135€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 631€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
71€ 51€ 159€ 147€ 147€ 208€ 279€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-2 891 € 695 € -2 676 € -1 955 € 5 633 € 2 464 € -877 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-2 732 € -1 551 € -2 401 € -1 695 € 6 057 € 3 610 € -463 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
5 076 € 120 € 120 € 120 € 121 € 121 € 129 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 076€ 120€ 120€ 120€ 121€ 121€ 129€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 076 € -120 € -120 € -119 € -121 € -121 € -129 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-7 967 € 575 € -2 796 € -2 074 € 5 512 € 2 343 € -1 006 €
36
P.
Daň z príjmov
187€ 960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-7 967 € 388 € -3 756 € -3 034 € 4 552 € 1 383 € -1 006 €