Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Škubla & Partneri s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2012
30.11.2013
01.12.2012
30.11.2013
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 604 430 € 2 291 701 € 2 247 848 € 2 437 688 € 2 256 450 € 2 252 588 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 604 430 € 2 291 701 € 2 247 848 € 2 437 688 € 2 256 450 € 2 252 588 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 811 894 € 1 561 294 € 1 526 958 € 1 516 854 € 1 390 909 € 1 281 002 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
44 654 € 39 536 € 40 141 € 32 912 € 29 072 € 51 516 €
10
B.2
Služby
1 767 240 € 1 521 758 € 1 486 817 € 1 483 942 € 1 361 837 € 1 229 486 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
792 536 € 730 407 € 720 890 € 920 834 € 865 541 € 971 586 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
303 753 € 287 149 € 245 439 € 250 046 € 286 641 € 375 781 €
13
C.1
Mzdové náklady
211 507 € 199 350 € 169 466 € 171 782 € 197 928 € 262 894 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
8 400 € 8 400 € 8 400 € 8 400 € 8 400 € 8 400 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
76 170 € 71 358 € 60 756 € 62 411 € 71 896 € 94 879 €
16
C.4
Sociálne náklady
7 676 € 8 041 € 6 817 € 7 453 € 8 417 € 9 608 €
17
D
Dane a poplatky
835 € 1 340 € 1 112 € 644 € 1 270 € 1 297 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 221 € 18 483 € 18 574 € 7 912 € 18 349 € 31 003 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 833 € 450 € 8 667 € 1 500 € 1 022 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 399 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 733 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
43 901 € 47 578 € 33 328 € 19 073 € 23 127 € 37 111 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 159 € 18 166 € 19 060 € 15 301 € 20 854 € 33 447 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
477 569 € 453 297 € 478 700 € 666 105 € 561 554 € 568 191 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
2 910 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
2 910 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
38
X.
Výnosové úroky
23 € 34 € 36 € 2 242 € 4 030 € 248 €
39
N
Nákladové úroky
2 475 €
40
XI.
Kurzové zisky
1 € 29 € 160 € 4 €
41
O
Kurzové straty
142 € 31 € 41 € 95 € 81 € 96 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
100 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 061 € 816 € 662 € 671 € 622 € 964 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 180 € -812 € -667 € 1 605 € 3 487 € -373 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
476 389 € 452 485 € 478 033 € 667 710 € 565 041 € 567 818 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
109 583 € 97 761 € 120 953 € 168 938 € 135 449 € 134 826 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
109 583 € 97 761 € 120 953 € 168 938 € 135 449 € 134 826 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
366 806 € 354 724 € 357 080 € 498 772 € 429 592 € 432 992 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
476 389 € 452 485 € 478 033 € 667 710 € 565 041 € 567 818 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
366 806 € 354 724 € 357 080 € 498 772 € 429 592 € 432 992 €