Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
06.12.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
41 511 246 € 31 568 451 € 41 482 973 € 34 848 781 € 36 347 992 € 34 689 771 € 29 088 216 € 23 064 081 € 20 454 141 € 32 472 894 € 24 358 287 € 36 931 089 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 617 693 € 11 910 541 € 12 898 311 € 14 988 714 € 14 223 920 € 14 707 845 € 13 534 403 € 12 445 465 € 14 153 679 € 14 717 152 € 15 159 100 € 17 419 438 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
581 800 € 723 966 € 458 354 € 1 413 151 € 1 640 481 € 1 817 583 € 27 572 € 70 677 € 226 882 € 519 353 € 667 048 € 1 189 039 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
518 696€ 265 120€ 458 354€ 1 395 150€ 1 461 738€ 27 361€ 27 572€ 70 677€ 226 882€ 519 353€ 667 048€ 823 574€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
365 465€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
63 104€ 458 846€ 18 001€ 178 743€ 1 790 222€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
11 035 893 € 11 186 575 € 12 439 957 € 13 575 563 € 12 583 439 € 12 890 262 € 13 506 831 € 12 374 788 € 13 926 797 € 14 197 799 € 14 492 052 € 16 230 399 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
105 443€ 121 105€ 183 441€ 248 789€ 305 730€ 362 461€ 417 702€ 413 648€ 420 562€ 473 471€ 520 093€ 523 534€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 302 240€ 9 514 303€ 10 987 525€ 10 076 901€ 10 393 540€ 11 837 043€ 10 256 857€ 11 799 437€ 11 315 349€ 12 327 316€ 13 203 513€ 14 684 658€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
875 080€ 744 736€ 740 037€ 708 462€ 25 194€ 0€ 12 739€ 55 427€ 103 992€ 286 134€ 385 394€ 592 047€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 402 753€ 730 774€ 449 022€ 1 533 804€ 1 758 271€ 614 383€ 2 746 033€ 106 276€ 2 086 894€ 1 110 878€ 383 052€ 430 160€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
350 377€ 75 657€ 79 932€ 1 007 607€ 100 704€ 76 375€ 73 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
18 026 705 € 15 662 260 € 28 039 833 € 19 016 270 € 20 906 489 € 17 930 645 € 14 347 419 € 9 157 718 € 6 048 308 € 15 582 976 € 9 198 803 € 19 505 112 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
10 874 098 € 5 631 224 € 7 125 392 € 2 485 379 € 8 258 564 € 7 530 416 € 4 995 842 € 1 304 986 € 1 541 225 € 1 705 549 € 1 218 625 € 1 058 421 €
032
B.I.1
Materiál
1 068 358€ 1 325 573€ 1 560 344€ 1 028 751€ 1 022 183€ 721 925€ 700 797€ 555 069€ 686 345€ 925 292€ 399 735€ 415 721€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
221 918€ 206 891€ 246 991€ 336 909€ 151 592€ 315 587€ 189 427€ 274 658€ 129 871€ 126 336€
034
B.I.3
Výrobky
397 622€ 442 486€ 350 516€ 403 774€ 409 931€ 579 463€ 480 893€ 424 428€ 206 848€ 439 384€ 582 058€ 516 331€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
9 186 200€ 3 656 274€ 4 967 541€ 715 945€ 6 674 858€ 5 913 441€ 1 874 056€ 50 831€ 518 161€ 168 754€ 104 446€ 33€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 750 669€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
309 790 € 0 € 0 € 600 € 68 845 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
600€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
309 790€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
4 992 973 € 5 258 858 € 11 973 001 € 15 583 289 € 9 558 118 € 10 115 237 € 6 306 877 € 7 770 155 € 4 427 701 € 17 028 646 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 336 680€ 4 466 614€ 9 350 113€ 10 940 567€ 9 141 073€ 9 467 386€ 6 031 439€ 7 539 482€ 4 368 613€ 14 502 656€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 600 500€ 3 819 139€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
5 000€ 5 000€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
555 354€ 465 213€ 786 202€ 394 027€ 634 520€ 180 072€ 0€ 881€ 267 288€ 271 262€ 2 322 645€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
100 939€ 327 031€ 22 388€ 37 381€ 23 018€ 13 331€ 95 366€ 230 673€ 58 207€ 536 693€ 11 999€ 203 346€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 159 634 € 4 772 178 € 8 631 650 € 947 602 € 3 089 807 € 284 992 € 3 044 700 € 82 577 € 78 782 € 78 146 € 201 011 € 1 418 044 €
056
B.IV.1
Peniaze
180€ 139€ 2 387€ 7 011€ 1 608€ 4€ 4 809€ 3 347€ 3 386€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 159 454€ 4 772 039€ 8 629 263€ 940 591€ 3 089 807€ 284 992€ 3 044 700€ 80 969€ 78 778€ 73 337€ 197 664€ 1 414 658€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
11 866 848 € 3 995 650 € 544 829 € 843 797 € 1 217 583 € 2 051 281 € 1 206 394 € 1 460 898 € 252 154 € 2 172 766 € 384 € 6 539 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 557 420€ 3 509 912€ 265 866€ 543 366€ 847 504€ 1 148 238€ 1 022 222€ 6 539€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
383 428€ 166 392€ 278 963€ 300 431€ 302 515€ 275 180€ 184 172€ 1 460 898€ 252 154€ 7 684€ 384€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
6 284 993€ 67 564€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
641 007€ 319 346€ 627 863€ 2 165 082€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
41 511 246 € 31 568 451 € 41 482 973 € 34 848 781 € 36 347 992 € 34 689 771 € 29 088 216 € 23 064 081 € 20 454 141 € 32 472 894 € 24 358 287 € 36 931 089 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
52 309 € 6 882 947 € 19 741 439 € 17 678 331 € 17 446 244 € 15 724 448 € 13 932 291 € 8 004 126 € 7 500 247 € 9 601 679 € 8 094 116 € 4 321 981 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 141 € 4 135 141 € 4 117 009 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 141€ 4 135 141€ 4 135 132€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-18 124€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 € 0 € 212 799 € 212 799 € 212 799 € 212 799 € 212 799 € 212 799 € 212 806 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
212 799€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
212 799€ 212 799€ 212 799€ 212 799€ 212 799€ 212 806€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
413 590 € 413 590 € 413 590 € 413 590 € 413 590 € 413 590 € 413 590 € 345 807 € 323 098 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
413 590€ 413 590€ 413 590€ 0€ 413 590€ 413 590€ 345 807€ 323 098€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
413 590€ 413 590€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
6 098 139 € 7 207 716 € 13 128 852 € 12 896 762 € 11 603 094 € 9 170 012 € 3 241 846 € 3 895 216 € 3 622 148 € 1 042 421 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 098 139€ 9 191 958€ 13 128 852€ 12 896 762€ 11 603 094€ 9 170 012€ 3 241 846€ 3 895 216€ 3 622 148€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 984 242€ 1 042 421€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-10 595 311 € -4 874 250 € 2 063 106 € 232 088 € 1 293 669 € 1 792 156 € 5 928 165 € 3 309 629 € -1 066 757 € 1 631 591 € 2 703 755 € -7 834 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
38 830 808 € 24 540 363 € 14 155 133 € 14 762 000 € 14 033 267 € 14 643 995 € 14 043 971 € 13 759 228 € 11 432 679 € 20 604 915 € 14 414 680 € 28 410 708 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
5 740 563 € 5 627 284 € 5 168 396 € 3 812 344 € 3 968 511 € 2 802 152 € 2 211 450 € 2 023 243 € 819 804 € 893 158 € 1 829 899 € 1 973 744 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
347 145€ 187 984€ 216 564€ 249 038€ 182 273€ 159 011€ 1 624 741€ 137 605€ 95 271€ 92 667€ 930 328€ 10 157€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
174 854€ 153 575€ 102 928€ 176 304€ 393 876€ 211 800€ 440 328€ 1 614 980€ 447 952€ 324 050€ 202 486€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 218 564€ 5 285 725€ 4 848 904€ 3 387 002€ 3 392 362€ 2 431 341€ 146 381€ 270 658€ 276 581€ 476 441€ 697 085€ 1 973 744€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
4 723 344 € 17 175 € 11 608 € 105 032 € 75 198 € 668 662 € 935 102 € 1 045 742 € 992 581 € 535 494 € 12 871 € 10 157 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 700 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
23 344€ 17 175€ 11 608€ 19 964€ 14 015€ 8 692€ 8 091€ 7 652€ 7 050€ 3 190€ 12 871€ 10 157€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
85 068€ 61 183€ 659 970€ 927 011€ 1 038 090€ 985 531€ 532 304€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
28 366 901 € 18 895 904 € 8 973 820 € 10 836 686 € 9 608 160 € 11 160 660 € 10 913 167 € 10 686 973 € 9 619 886 € 19 176 263 € 12 571 910 € 26 426 807 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 458 825€ 10 965 930€ 7 168 572€ 10 147 204€ 8 221 924€ 9 870 779€ 9 516 908€ 3 703 226€ 2 626 583€ 6 052 087€ 2 752 353€ 3 061 741€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
203 147€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 887 733€ 1 622 821€ 2 855 247€ 648 937€ 1 912 600€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
20 871 562€ 7 181 656€ 422 359€ 746 252€ 19 425 978€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 620 898€ 5 015 329€ 9 787 292€ 7 773 315€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
416 663€ 395 572€ 446 682€ 361 301€ 377 999€ 284 831€ 263 133€ 219 361€ 198 966€ 267 444€ 227 549€ 203 147€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
545 146€ 282 093€ 303 515€ 257 202€ 239 116€ 198 153€ 180 690€ 149 453€ 119 125€ 132 441€ 116 090€ 106 221€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
74 705€ 70 653€ 1 055 051€ 67 799€ 343 173€ 54 430€ 946 890€ 1 103 853€ 35 317€ 83 862€ 1 049 683€ 1 718 449€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 180€ 3 589€ 6 215€ 5 546€ 2 449€ 1 745€ -2 110€ 3 983€ -1 328€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
376 230€ 12 521€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 309 € 7 938 € 5 168 € -15 748 € 3 270 € 408 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 309€ 7 938€ 5 168€ -15 748€ 3 270€ 408€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
2 628 129 € 145 141 € 7 586 401 € 2 408 450 € 4 868 481 € 4 321 328 € 1 111 954 € 1 300 727 € 1 521 215 € 2 266 300 € 1 849 491 € 4 198 400 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
722€ 49 106€ 169 096€ 2 228 980€ 505 395€ 695 608€ 879 181€ 985 704€ 1 206 192€ 2 266 300€ 1 849 491€ 4 198 400€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 627 407€ 96 035€ 7 417 305€ 179 470€ 4 363 086€ 3 625 720€ 232 773€ 315 023€ 315 023€