Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 491 761 € 17 291 391 € 17 209 760 € 1 141 019 € 1 322 198 € 1 671 167 € 1 150 608 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
10 239 191 € 1 109 377 € 1 365 033 € 1 029 901 € 1 121 608 € 1 179 104 € 673 440 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
101 346 € 100 377 € 164 133 € 166 351 € 103 498 € 142 104 € 33 440 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
6 197€ 6 551€ 6 905€ 7 259€ 7 613€ 4 064€ 4 321€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
95 149€ 93 826€ 157 228€ 159 092€ 95 885€ 138 040€ 16 619€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
12 500€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
10 137 845 € 1 009 000 € 1 200 900 € 863 550 € 1 018 110 € 1 037 000 € 640 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
10 137 845€ 1 009 000€ 1 200 900€ 863 550€ 1 018 110€ 1 037 000€ 640 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
241 814 € 16 171 686 € 15 831 113 € 99 357 € 194 010 € 483 156 € 468 592 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
187 962 € 705 150 € 291 958 € 85 927 € 147 225 € 121 251 € 431 123 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
79 456€ 571 806€ 160 255€ 52 537€ 104 188€ 88 118€ 393 123€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
500€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
73 348€ 2 857€ 61€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
35 158€ 133 344€ 131 703€ 30 533€ 43 037€ 32 572€ 38 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
53 852 € 15 466 536 € 15 539 155 € 13 430 € 46 785 € 361 905 € 37 469 €
056
B.IV.1
Peniaze
19 474€ 26 709€ 31 986€ 13 075€ 23 817€ 15 516€ 2 787€
057
B.IV.2
Účty v bankách
34 378€ 15 439 827€ 15 507 169€ 355€ 22 968€ 346 389€ 34 682€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
10 756 € 10 328 € 13 614 € 11 761 € 6 580 € 8 907 € 8 576 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 756€ 10 328€ 13 614€ 11 761€ 6 580€ 8 907€ 8 576€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 491 761 € 17 291 391 € 17 209 760 € 1 141 019 € 1 322 198 € 1 671 167 € 1 150 608 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 190 867 € 7 137 967 € 6 262 125 € 495 079 € 627 735 € 694 765 € 506 328 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 032 968 € 6 157 126 € 401 328 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 032 968€ 6 157 126€ 401 328€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 052 899 € 875 841 € 6 157 125 € 390 079 € 522 735 € 188 437 € 401 328 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 300 894 € 10 153 424 € 10 947 635 € 645 940 € 694 463 € 976 402 € 644 280 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 008 117 € 4 009 962 € 5 005 543 € 9 660 € 9 658 € 3 301 € 6 459 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 008 117€ 4 009 962€ 5 005 543€ 9 660€ 9 658€ 3 301€ 6 459€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 140 € 1 139 € 1 484 € 13 747 € 36 043 € 57 079 € 1 392 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 140€ 1 139€ 1 484€ 2 114€ 1 995€ 1 709€ 1 392€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
11 633€ 34 048€ 55 370€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 291 637 € 6 142 323 € 5 940 608 € 622 533 € 648 762 € 916 022 € 636 429 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
688 933€ 707 646€ 478 641€ 468 118€ 469 001€ 830 627€ 489 023€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 329€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 971€ 3 714€ 4 567€ 2 560€ 3 484€ 2 787€ 5 359€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 198€ 2 370€ 2 762€ 2 686€ 4 094€ 3 559€ 5 857€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 011€ 5 410 794€ 5 442 995€ 126 745€ 147 521€ 58 764€ 136 160€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
593 524€ 17 799€ 11 643€ 22 424€ 21 333€ 20 285€ 30€