Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 168 497€ 2 025 654€ 912 456€ 18 679 472€ 3 298 682€ 4 948 758€ 1 285 684€ 1 127 355€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 078 802 € 1 782 290 € 882 743 € 18 644 439 € 3 268 918 € 4 937 631 € 1 285 679 € 1 108 152 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 072 312€ 432 180€ 427 920€ 18 613 953€ 3 245 464€ 4 934 765€ 1 248 439€ 1 108 072€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
28 000€ 20 000€ 15 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 006 490€ 1 350 110€ 454 823€ 2 486€ 3 454€ 2 866€ 22 240€ 80€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
976 388 € 976 821 € 32 518 € 9 529 652 € 2 779 576 € 4 281 627 € 1 029 794 € 597 434 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
75 895€ 28 649€ 45 346€ 60 477€ 29 792€ 25 456€ 22 816€ 17 127€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
652 421€ 15 370€ -343 921€ 9 265 794€ 2 594 859€ 4 115 996€ 883 148€ 449 396€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
138 919 € 136 244 € 104 583 € 89 594 € 83 000 € 85 394 € 83 471 € 112 730 €
16
E.1.
Mzdové náklady
96 024€ 94 298€ 75 597€ 58 244€ 53 788€ 56 851€ 62 470€ 82 374€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
33 349€ 31 889€ 25 543€ 19 046€ 16 229€ 24 541€ 17 276€ 27 635€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 546€ 10 057€ 3 443€ 12 304€ 12 983€ 4 002€ 3 725€ 2 721€
20
F.
Dane a poplatky
1 294€ 67 245€ 2 178€ 1 359€ 1 243€ 1 103€ 3 218€ 1 232€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
42 241€ 55 766€ 63 757€ 71 170€ 56 461€ 42 461€ 25 549€ 10 418€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
42 241€ 55 766€ 63 757€ 71 170€ 56 461€ 42 461€ 25 549€ 10 418€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 426€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-428€ 3 943€ 9 629€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
66 046€ 669 604€ 150 946€ 31 832€ 14 221€ 11 217€ 11 592€ 6 531€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 102 414 € 805 469 € 850 225 € 9 114 787 € 489 342 € 656 004 € 255 885 € 510 718 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
343 996 € 388 161 € 726 495 € 9 287 682 € 620 813 € 793 313 € 342 475 € 641 549 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
89 695 € 247 864 € 29 713 € 35 033 € 29 764 € 31 123 € 5 € 19 203 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
89 695 € 247 845 € 29 704 € 34 980 € 29 761 € 31 123 € 5 € 19 203 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
89 695€ 247 845€ 29 704€ 34 980€ 29 761€ 31 123€ 5€ 19 203€
42
XII.
Kurzové zisky
19€ 9€ 53€ 3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
476 € 434 € 1 026 € 2 750 € 3 062 € 4 073 € 2 366 € 3 002 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
18 € 126 € 1 095 € 2 186 € 3 224 € 1 985 € 76 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
18€ 126€ 1 095€ 2 186€ 3 224€ 1 985€ 76€
52
O.
Kurzové straty
114€ 6€ 282€ 945€ 163€ 180€ 140€ 98€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
344€ 428€ 618€ 710€ 713€ 669€ 241€ 2 828€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
89 219 € 247 430 € 28 687 € 32 283 € 26 702 € 27 050 € -2 361 € 16 201 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 191 633 € 1 052 899 € 878 912 € 9 147 070 € 516 044 € 683 054 € 253 524 € 526 919 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 071 € 2 989 945 € 125 965 € 160 319 € 65 087 € 125 591 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 071€ 2 989 945€ 125 965€ 160 319€ 65 087€ 125 591€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 191 633 € 1 052 899 € 875 841 € 6 157 125 € 390 079 € 522 735 € 188 437 € 401 328 €