Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Equity Partners - stavby, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 278 229 € 1 235 393 € 1 377 032 € 1 601 853 € 1 613 410 € 1 612 127 € 1 621 447 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
24 040 € 21 673 € 27 892 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
24 040 € 21 673 € 27 892 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 040€ 21 673€ 27 892€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 253 620 € 1 212 409 € 1 344 951 € 1 601 853 € 1 613 410 € 1 612 127 € 1 621 447 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
757 792 € 803 080 € 1 133 409 € 1 587 212 € 1 588 816 € 1 609 701 € 1 609 701 €
036
B.I.5
Tovar
757 792€ 803 080€ 1 133 409€ 1 587 212€ 1 588 816€ 1 609 701€ 1 609 701€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
348 862 € 226 780 € 32 611 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
245 510€ 226 510€ 16 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 281€ 16 322€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
101 071€ 270€ 289€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
146 966 € 182 549 € 178 931 € 14 641 € 24 594 € 2 426 € 11 746 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 061€ 3 143€ 9 801€ 1 755€ 1 761€ 198€ 200€
057
B.IV.2
Účty v bankách
145 905€ 179 406€ 169 130€ 12 886€ 22 833€ 2 228€ 11 546€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
569 € 1 311 € 4 189 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
569€ 1 311€ 4 189€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 278 229 € 1 235 393 € 1 377 032 € 1 601 853 € 1 613 410 € 1 612 127 € 1 621 447 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
628 291 € 668 951 € 764 430 € 9 417 € 974 € 1 791 € -15 023 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
144 415 € 144 415 € 144 415 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
144 415€ 144 415€ 144 415€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
700 237 € 700 237 € 700 237 € 47 000 € 27 000 € 27 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
700 237€ 700 237€ 700 237€ 47 000€ 27 000€ 27 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
13 941 € 13 941 € 13 941 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
13 941€ 13 941€ 13 941€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-189 643 € -94 163 € -93 911 € -31 026 € -30 209 € -20 024 € -10 366 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-189 643€ -94 163€ -93 911€ -31 026€ -30 209€ -20 024€ -10 366€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-40 659 € -95 479 € -252 € -11 557 € -817 € -10 185 € -9 657 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
266 273 € 290 904 € 612 602 € 1 592 436 € 1 612 436 € 1 610 336 € 1 636 470 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
68 131 € 68 131 € 168 131 € 1 380 000 € 1 380 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
88€ 88€ 88€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
68 043€ 68 043€ 168 043€ 1 380 000€ 1 380 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
198 142 € 222 773 € 444 471 € 212 436 € 232 436 € 1 610 336 € 1 636 470 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 451€ 29 353€ 2 405€ 1 580 000€ 1 580 180€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
187 004€ 188 036€ 438 036€ 211 506€ 231 506€ 29 406€ 46 406€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
237€ 4 934€ 3 580€ 480€ 480€ 480€ 9 614€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 270€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
383 665 € 275 538 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
383 665€ 275 538€