Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Equity Partners - stavby, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 278 229 € 1 235 393 € 1 377 032 € 1 601 853 € 1 613 410 € 1 612 127 € 1 621 447 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
24 040 € 21 673 € 27 892 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
24 040 € 21 673 € 27 892 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 040€ 21 673€ 27 892€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 253 620 € 1 212 409 € 1 344 951 € 1 601 853 € 1 613 410 € 1 612 127 € 1 621 447 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
757 792 € 803 080 € 1 133 409 € 1 587 212 € 1 588 816 € 1 609 701 € 1 609 701 €
039
B.I.5
Tovar
757 792€ 803 080€ 1 133 409€ 1 587 212€ 1 588 816€ 1 609 701€ 1 609 701€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
348 862 € 226 780 € 32 611 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
245 510 € 226 510 € 16 000 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
245 510€ 226 510€ 16 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 281€ 16 322€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
101 071€ 270€ 289€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
146 966 € 182 549 € 178 931 € 14 641 € 24 594 € 2 426 € 11 746 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 061€ 3 143€ 9 801€ 1 755€ 1 761€ 198€ 200€
073
B.V.2.
Účty v bankách
145 905€ 179 406€ 169 130€ 12 886€ 22 833€ 2 228€ 11 546€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
569 € 1 311 € 4 189 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
569€ 1 311€ 4 189€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 278 229 € 1 235 393 € 1 377 032 € 1 601 853 € 1 613 410 € 1 612 127 € 1 621 447 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
628 291 € 668 951 € 764 430 € 9 417 € 974 € 1 791 € -15 023 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
144 415 € 144 415 € 144 415 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
144 415€ 144 415€ 144 415€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
700 237€ 700 237€ 700 237€ 47 000€ 27 000€ 27 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
13 941 € 13 941 € 13 941 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
13 941€ 13 941€ 13 941€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-189 643 € -94 163 € -93 911 € -31 026 € -30 209 € -20 024 € -10 366 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-189 643€ -94 163€ -93 911€ -31 026€ -30 209€ -20 024€ -10 366€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-40 659 € -95 479 € -252 € -11 557 € -817 € -10 185 € -9 657 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
266 273 € 290 904 € 612 602 € 1 592 436 € 1 612 436 € 1 610 336 € 1 636 470 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
68 131 € 68 131 € 168 131 € 1 380 000 € 1 380 000 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
68 043€ 68 043€ 168 043€ 1 380 000€ 1 380 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
88€ 88€ 88€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
198 142 € 222 773 € 444 471 € 212 436 € 232 436 € 1 610 336 € 1 636 470 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
10 451 € 29 353 € 2 405 € 1 580 000 € 1 580 180 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 451€ 29 353€ 2 405€ 1 580 000€ 1 580 180€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
187 004€ 188 036€ 438 036€ 211 506€ 231 506€ 29 406€ 46 406€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
237€ 4 934€ 3 580€ 480€ 480€ 480€ 9 614€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 450€ 270€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
383 665 € 275 538 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
383 665€ 275 538€