Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Equity Partners - stavby, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
73 386€ 546 764€ 1 076 921€ 100€ 32 602€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
81 386 € 546 764 € 1 076 921 € 100 € 32 602 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
73 386€ 546 764€ 1 076 921€ 100€ 32 602€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
121 942 € 642 132 € 1 074 166 € 11 122 € 32 867 € 9 615 € 9 614 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
96 330€ 624 612€ 1 056 363€ 1 604€ 21 150€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 410€ 536€ 168€
14
D.
Služby
9 470€ 3 052€ 1 934€ 5€ 6€ 1€
20
F.
Dane a poplatky
3 817€ 6 084€ 10 341€ 9 513€ 9 881€ 9 614€ 9 614€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 533€ 6 219€ 4 907€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 533€ 6 219€ 4 907€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 382€ 1 629€ 453€ 1 830€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-40 556 € -95 368 € 2 755 € -11 022 € -265 € -9 615 € -9 614 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
-34 824 € -81 436 € 18 456 € -1 509 € 11 446 € -1 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 2 € 1 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 2 € 1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 2€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
103 € 111 € 127 € 56 € 74 € 90 € 44 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
103€ 111€ 127€ 56€ 74€ 90€ 44€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-103 € -111 € -127 € -55 € -72 € -90 € -43 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-40 659 € -95 479 € 2 628 € -11 077 € -337 € -9 705 € -9 657 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 480 € 480 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 480€ 480€ 480€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-40 659 € -95 479 € -252 € -11 557 € -817 € -10 185 € -9 657 €