Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 128 124 226 € 1 153 096 229 € 1 169 888 000 € 1 194 448 659 € 1 227 965 237 € 1 258 457 996 € 1 149 596 236 € 747 721 339 € 237 309 633 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
9 494 € 17 349 € 27 570 € 39 734 € 25 066 € 51 706 € 79 775 € 61 264 € 15 349 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
7 834 € 15 689 € 25 910 € 38 074 € 23 406 € 50 046 € 79 775 € 61 264 € 15 349 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 834€ 15 689€ 25 910€ 38 074€ 23 406€ 50 046€ 79 775€ 61 264€ 15 349€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 070 160 482 € 1 095 377 253 € 1 112 119 255 € 1 136 967 588 € 1 170 227 265 € 1 200 026 846 € 1 106 100 054 € 667 977 080 € 198 505 747 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
604 816 939 € 159 830 421 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
604 816 939€ 159 830 421€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 023 802 059 € 1 044 521 053 € 1 063 089 316 € 1 087 622 042 € 1 109 569 345 € 1 129 193 305 € 979 225 695 € 17 352 889 € 6 709 405 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
1 023 769 945€ 1 044 446 290€ 1 063 039 648€ 1 080 804 009€ 1 096 151 477€ 1 110 079 096€ 937 840 631€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
32 114€ 74 763€ 49 668€ 6 818 033€ 13 417 868€ 19 114 209€ 41 385 064€ 17 352 889€ 6 709 405€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 055 385 € 1 782 400 € 1 785 275 € 2 012 212 € 9 623 174 € 10 116 874 € 109 711 328 € 21 412 356 € 24 377 229 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 397 931€ 1 326 129€ 1 252 780€ 1 187 627€ 1 566 193€ 1 346 731€ 3 968 388€ 1 979 249€ 21 473€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
96 701 506€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
621 004€ 426 604€ 451 364€ 411 305€ 6 863 864€ 7 493 643€ 9 040 623€ 19 432 538€ 24 355 556€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
36 450€ 29 667€ 81 131€ 413 280€ 1 193 117€ 1 276 500€ 811€ 569€ 200€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
44 303 038 € 49 073 800 € 47 244 664 € 47 333 334 € 51 034 746 € 60 716 667 € 17 163 031 € 24 394 896 € 7 588 692 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 132€
057
B.IV.2
Účty v bankách
44 303 038€ 49 073 800€ 47 244 664€ 47 333 334€ 51 034 746€ 60 716 667€ 17 163 031€ 24 394 896€ 7 588 560€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
57 954 250 € 57 701 627 € 57 741 175 € 57 441 337 € 57 712 906 € 58 379 444 € 43 416 407 € 79 682 995 € 38 788 537 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
28 470 322€ 31 160 433€ 32 505 489€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 120€ 22 150€ 103 488€ 109 675€ 143 946€ 39 416€ 3 482 837€ 1 752 661€ 1 617 291€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
11 463 248€ 46 769 901€ 4 665 757€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
57 938 130€ 57 679 477€ 57 637 687€ 57 331 662€ 57 568 960€ 58 340 028€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 128 124 224 € 1 153 096 229 € 1 169 887 998 € 1 194 448 659 € 1 227 965 237 € 1 258 457 996 € 1 149 596 236 € 747 721 339 € 237 309 633 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
100 177 348 € 89 068 680 € 71 905 568 € 63 850 916 € 64 438 862 € 64 151 510 € -146 424 100 € -59 963 945 € -24 275 454 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
63 569 462 € 54 966 090 € 45 762 161 € 36 046 323 € 27 772 949 € 17 398 012 € -175 147 152 € -71 362 034 € -26 303 526 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
165 944 856€ 168 897 393€ 171 627 190€ 174 151 010€ 176 447 740€ 178 607 897€ 2 300 000€ 2 300 000€ 2 300 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 500€ 2 500€ 2 500€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-102 375 394€ -113 931 303€ -125 865 029€ -138 104 687€ -148 674 791€ -161 209 885€ -177 449 652€ -73 664 534€ -28 606 026€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 2 500 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 2 500€ 2 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
36 577 886 € 34 072 590 € 26 113 407 € 27 774 593 € 36 635 913 € 46 723 498 € 11 370 589 € 2 000 572 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
36 577 886€ 34 072 590€ 26 113 407€ 27 774 593€ 36 635 913€ 46 723 498€ 11 370 589€ 2 000 572€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
17 324 963 € 9 370 017 € 2 003 072 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 027 946 876 € 1 064 027 549 € 1 097 982 430 € 1 128 264 806 € 1 161 072 023 € 1 191 822 892 € 1 295 553 884 € 805 528 412 € 257 709 033 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 096 754 € 2 478 634 € 2 400 946 € 3 463 737 € 531 192 € 1 034 848 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 909 604€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 096 754€ 2 478 634€ 2 400 946€ 554 133€ 531 192€ 1 034 848€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 362 € 4 474 € 4 444 € 1 080 147 156 € 1 112 537 138 € 1 144 662 872 € 149 337 498 € 178 629 592 € 20 015 350 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
149 333 387€ 87 683 565€ 20 015 350€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
1 080 142 825€ 1 112 532 702€ 1 144 656 687€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 111€ 2 158€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 362€ 4 377€ 4 444€ 4 313€ 4 313€ 4 417€ 90 943 869€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 97€ 0€ 18€ 123€ 1 768€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 271 654 € 2 505 659 € 2 177 719 € 1 114 685 € 1 693 184 € 1 109 220 € 235 827 208 € 76 055 097 € 103 733 019 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 180 102€ 1 859 624€ 2 142 011€ 1 088 192€ 1 590 100€ 1 000 318€ 12 132 731€ 72 140 107€ 66 048 180€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
23 777€ 0€ 618 283€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
277 140€ 837 385€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
44 690€ 34 974€ 15 345€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 307€ 10 256€ 5 040€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
13 207€ 627 219€ 9 058€ 4 283€ 8 130€ 18 608€ 1 418 378€ 1 667 211€ 500 019€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
78 345€ 18 816€ 26 650€ 22 210€ 94 954€ 90 294€ 222 196 325€ 1 925 409€ 35 708 767€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 024 574 106 € 1 059 038 782 € 1 093 399 321 € 47 002 965 € 46 841 701 € 46 050 800 € 906 925 441 € 550 312 531 € 132 925 816 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
989 735 516€ 1 012 244 311€ 1 046 211 881€ 903 234 986€ 548 222 132€ 132 470 657€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
34 838 590€ 46 794 471€ 47 187 440€ 47 002 965€ 46 841 701€ 46 050 800€ 3 690 455€ 2 090 399€ 455 159€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 332 937 € 2 454 352 € 2 483 594 € 466 452 € 2 156 872 € 3 876 054 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
466 452€ 2 156 872€ 3 876 054€