Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pharma International s. r. o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2017
30.11.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
-0,2 % N/A N/A N/A -23,9 % -99,8 % -50,8 % N/A
Návratnosť aktív (ROA)
-0,2 % -4,7 % -5,7 % -6,6 % 2,1 % N/A -6,4 % N/A
Celková zadlženosť
0,2 % 121,2 % 121,4 % 115,2 % 108,7 % N/A 87,4 % 100,0 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A
EBITDA
Účtovný cash flow
N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A
Čistý cash flow
N/A
Úročený dlh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Dlhodobý dlh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý dlh
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Záväzky/EBITDA
Celková zadlženosť
N/A
Stupeň samofinancovania
N/A N/A
Dlhodobá zadlženosť
N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A
Finančná páka
N/A N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Úrokové krytie
N/A N/A N/A
Krytie dlhovej služby
N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A N/A N/A N/A
Návratnosť aktív
N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A N/A N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Obrat zásob
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba obratu zásob
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov
N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A
Prirážka
N/A
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A
Stupeň oddlženia
N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A N/A N/A