Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pharma International s. r. o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
30.11.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
57 836 439 € 293 914 € 226 343 € 234 157 € 230 870 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
57 834 693 € 260 071 € 129 919 € 101 652 € 82 151 €
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10+...+13]
57 834 693 € 260 071 € 129 919 € 101 652 € 82 151 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
57 588 366€ 57 859€ 57 859€ 57 859€ 57 859€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
246 327€ 202 212€ 72 060€ 43 793€ 24 292€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 746 € 33 843 € 96 424 € 132 505 € 148 719 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
46 073€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
635 € 0 € 2 819 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
635€ 0€ 2 819€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 111 € 33 843 € 50 351 € 132 505 € 145 900 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 111€ 33 843€ 50 351€ 132 505€ 145 900€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
57 836 439 € 293 914 € 226 343 € 234 157 € 230 870 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
57 744 897 € -62 209 € -48 360 € -35 508 € -20 103 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
438 559€ 62 931€ 62 931€ 62 931€ 62 931€
030
A.III.
Fondy zo zisku
240€ 240€ 240€ 240€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
57 530 507€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-130 380€ -116 531€ -103 679€ -88 275€ -92 832€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-99 029 € -13 849 € -12 852 € -15 404 € 4 798 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
91 542 € 356 123 € 274 703 € 269 665 € 250 973 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
4 643€ 348 621€ 269 676€ 264 711€ 237 879€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
41 838 € 5 642 € 3 167 € 3 214 € 11 294 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
39 398€ 3 162€ 687€ 734€ 9 294€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
440€ 480€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
45 061€ 1 860€ 1 860€ 1 740€ 1 800€