Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pharma International s. r. o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
30.11.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
57 836 439 € 293 914 € 226 343 € 234 157 € 230 870 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
57 834 693 € 260 071 € 129 919 € 101 652 € 82 151 €
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10+...+13]
57 834 693 € 260 071 € 129 919 € 101 652 € 82 151 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
57 588 366 € 57 859 € 57 859 € 57 859 € 57 859 €
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
246 327 € 202 212 € 72 060 € 43 793 € 24 292 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 746 € 33 843 € 96 424 € 132 505 € 148 719 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
46 073 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
635 € 0 € 2 819 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
635 € 0 € 2 819 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 111 € 33 843 € 50 351 € 132 505 € 145 900 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 111 € 33 843 € 50 351 € 132 505 € 145 900 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
57 836 439 € 293 914 € 226 343 € 234 157 € 230 870 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
57 744 897 € -62 209 € -48 360 € -35 508 € -20 103 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
029
A.II.
Kapitálové fondy
438 559 € 62 931 € 62 931 € 62 931 € 62 931 €
030
A.III.
Fondy zo zisku
240 € 240 € 240 € 240 €
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
57 530 507 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-130 380 € -116 531 € -103 679 € -88 275 € -92 832 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-99 029 € -13 849 € -12 852 € -15 404 € 4 798 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
91 542 € 356 123 € 274 703 € 269 665 € 250 973 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
4 643 € 348 621 € 269 676 € 264 711 € 237 879 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
41 838 € 5 642 € 3 167 € 3 214 € 11 294 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
39 398 € 3 162 € 687 € 734 € 9 294 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
440 € 480 € 480 € 480 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
45 061 € 1 860 € 1 860 € 1 740 € 1 800 €