Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PB PARTNER, a. s. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
30.04.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
44 420 € 7 630 053 € 7 407 737 € 7 497 347 € 9 126 017 € 7 963 913 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
48 484 € 5 631 247 € 7 663 040 € 7 497 262 € 7 557 622 € 9 125 931 € 8 011 382 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0 € 0 € 0 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0 € 0 € 0 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
44 420 € 7 630 053 € 7 407 737 € 7 497 347 € 9 042 401 € 7 931 136 €
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 € 0 € 0 €
07
V.
Aktivácia
0 € 0 € 0 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
14 924 € 65 869 € 18 289 € 47 948 € 32 777 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
48 484 € 5 586 827 € 18 063 € 23 656 € 41 986 € 35 582 € 47 469 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
57 190 € 3 564 681 € 7 696 571 € 7 271 732 € 9 773 857 € 8 484 713 € 7 574 460 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0 € 0 € 0 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 445 € 21 097 € 188 242 € 179 888 € 223 804 € 259 438 € 241 055 €
13
C.
Opravné položky k zásobám
0 € 0 € 0 €
14
D.
Služby
42 641 € 316 384 € 1 229 375 € 1 352 516 € 1 454 817 € 1 368 733 € 1 211 950 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
216 757 € 6 077 396 € 5 559 517 € 7 727 221 € 6 522 839 € 5 722 102 €
16
E.1.
Mzdové náklady
90 924 € 4 105 211 € 3 786 284 € 3 923 077 € 4 496 919 € 3 945 372 €
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
72 936 € 140 927 € 141 864 € 2 157 781 € 206 893 € 208 605 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
50 376 € 1 510 632 € 1 403 161 € 1 460 003 € 1 654 243 € 1 423 226 €
19
E.4.
Sociálne náklady
2 521 € 320 626 € 228 208 € 186 360 € 164 784 € 144 899 €
20
F.
Dane a poplatky
49 € 7 101 € 9 805 € 20 428 € 7 910 € 9 995 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
167 865 € 150 489 € 204 758 € 248 541 € 322 917 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
167 865 € 150 489 € 204 758 € 248 541 € 322 917 €
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0 € 0 € 0 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 180 € 75 € 5 767 € 29 843 € 23 826 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-16 276 € 7 160 € 1 349 € 12 254 € 67 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 104 € 3 010 394 € 37 688 € 12 282 € 135 713 € 35 155 € 42 548 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-8 706 € 2 066 566 € -33 531 € 225 530 € -2 216 235 € 641 218 € 436 922 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
-53 086 € -293 061 € 6 212 436 € 5 875 333 € 5 818 726 € 7 414 230 € 6 478 131 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
947 € 211 € 40 € 37 € 95 € 86 € 63 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 € 1 € 0 € 0 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0 € 0 € 0 €
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0 € 0 € 0 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 €
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0 € 0 € 0 €
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0 € 0 € 0 €
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 € 0 € 0 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
947 € 211 € 39 € 37 € 94 € 86 € 63 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0 € 0 € 0 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
947 € 211 € 39 € 37 € 94 € 86 € 63 €
42
XII.
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 €
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0 € 0 € 0 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
23 € 140 € 1 052 € 1 165 € 2 001 079 € 1 212 € 1 152 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0 € 2 000 000 € 0 € 0 €
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 €
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0 € 0 € 0 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0 € 0 € 0 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0 € 0 € 0 €
52
O.
Kurzové straty
16 € 0 € 63 € 97 €
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 € 0 € 0 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 € 124 € 1 052 € 1 165 € 1 079 € 1 149 € 1 055 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
924 € 71 € -1 012 € -1 128 € -2 000 984 € -1 126 € -1 089 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-7 782 € 2 066 637 € -34 543 € 224 402 € -4 217 219 € 640 092 € 435 833 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 € 448 694 € 45 992 € -170 994 € 7 807 € 157 224 € 117 248 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 € 256 499 € 2 887 € 2 886 € 2 898 € 152 185 € 137 757 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
192 195 € 43 105 € -173 880 € 4 909 € 5 039 € -20 509 €
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 € 0 € 0 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-7 788 € 1 617 943 € -80 535 € 395 396 € -4 225 026 € 482 868 € 318 585 €