Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Divadlo Jonáša Záborského

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
559 720€ 419 002€ 440 549€ 521 022€ 472 167€ 599 131€ 446 695€ 480 215€ 486 418€ 505 664€ 485 480€ 568 337€ 422 425€ 502 887€ 523 356€
02
501
Spotreba materiálu
194 894€ 205 747€ 193 273€ 289 190€ 230 956€ 345 779€ 214 316€ 229 950€ 199 713€ 184 386€ 136 575€ 216 896€ 121 402€ 169 904€ 191 390€
03
502
Spotreba energie
363 192€ 211 607€ 246 133€ 230 790€ 239 956€ 252 202€ 231 093€ 249 046€ 286 029€ 319 825€ 346 477€ 349 230€ 300 734€ 332 492€ 331 686€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
15€ 216€ 88€ 50€ 84€ 90€ 84€ 91€ 72€ 295€ 0€ 289€ 491€ 89€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
1 619€ 1 432€ 1 144€ 955€ 1 205€ 1 066€ 1 196€ 1 134€ 585€ 1 382€ 2 133€ 2 212€ 0€ 0€ 191€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
502 295€ 351 814€ 315 316€ 433 707€ 510 297€ 528 459€ 553 952€ 464 978€ 432 487€ 411 346€ 493 664€ 413 540€ 369 554€ 373 720€ 526 959€
07
511
Opravy a udržiavanie
111 045€ 69 257€ 38 391€ 39 137€ 64 683€ 119 137€ 220 441€ 118 356€ 93 152€ 22 894€ 147 176€ 81 865€ 24 000€ 27 171€ 148 703€
08
512
Cestovné
4 215€ 2 129€ 1 164€ 4 534€ 3 968€ 1 956€ 2 999€ 2 032€ 2 560€ 4 001€ 2 924€ 5 739€ 1 457€ 3 163€ 4 770€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 743€ 2 960€ 12 944€ 16 498€ 25 034€ 23 144€ 13 884€ 1 229€ 11 678€ 8 911€ 6 328€ 6 779€ 4 801€
10
518
Ostatné služby
384 292€ 277 468€ 262 817€ 373 537€ 416 612€ 384 223€ 316 628€ 344 591€ 336 776€ 383 222€ 331 885€ 317 024€ 337 770€ 336 607€ 368 685€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 438 340€ 2 136 271€ 2 018 774€ 2 106 790€ 1 840 099€ 1 818 280€ 1 744 833€ 1 624 746€ 1 551 082€ 1 524 322€ 1 498 882€ 1 461 788€ 1 307 986€ 1 337 119€ 1 231 807€
12
521
Mzdové náklady
1 726 930€ 1 508 865€ 1 441 114€ 1 497 134€ 1 313 082€ 1 296 410€ 1 243 687€ 1 155 019€ 1 099 825€ 1 079 500€ 1 071 538€ 1 037 886€ 925 744€ 957 042€ 880 187€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
583 342€ 513 800€ 464 787€ 499 190€ 438 077€ 435 306€ 415 788€ 388 091€ 371 339€ 365 965€ 356 977€ 350 314€ 310 755€ 319 486€ 297 306€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 192€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
128 069€ 113 606€ 104 844€ 104 557€ 87 322€ 84 200€ 83 597€ 79 740€ 76 414€ 76 894€ 70 366€ 71 476€ 68 072€ 59 808€ 54 201€
16
528
Ostatné sociálne náklady
6 838€ 5 909€ 1 618€ 2 364€ 1 761€ 1 896€ 3 505€ 1 963€ 0€ 2 112€ 3 415€ 782€ 113€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
36 471€ 36 278€ 35 878€ 24 019€ 30 971€ 30 948€ 24 964€ 29 920€ 23 662€ 23 965€ 24 038€ 16 395€ 16 282€ 15 842€ 17 258€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
28 418€ 28 530€ 28 530€ 22 957€ 56€ 23 040€ 23 056€ 23 056€ 23 056€ 23 050€ 23 131€ 15 515€ 15 847€ 15 055€ 15 071€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 053€ 7 748€ 7 348€ 1 063€ 30 916€ 7 907€ 1 908€ 6 864€ 605€ 915€ 907€ 879€ 435€ 787€ 2 187€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 143€ 13 949€ 12 361€ 294€ 295€ 320€ 318€ 732€ 517€ 465€ 660€ 436€ 465€ 1 994€ 3 751€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
8€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 261€
26
546
Odpis pohľadávky
399€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 135€ 13 949€ 12 361€ 294€ 295€ 320€ 318€ 334€ 517€ 465€ 660€ 436€ 465€ 1 986€ 3 490€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
509 012€ 500 396€ 501 666€ 497 319€ 488 348€ 457 205€ 428 143€ 428 419€ 440 278€ 479 360€ 482 519€ 480 273€ 486 516€ 396 014€ 375 896€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
509 012€ 500 396€ 501 666€ 497 319€ 488 348€ 457 205€ 428 143€ 428 419€ 440 278€ 441 900€ 446 110€ 449 784€ 460 401€ 370 281€ 348 035€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
37 460€ 36 410€ 30 489€ 26 115€ 25 733€ 27 861€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
37 460€ 36 410€ 30 489€ 26 115€ 25 733€ 27 861€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
10 368€ 991€ 11 931€ 13 201€ 11 420€ 17 623€ 4 183€ 3 639€ 2 769€ 2 671€ 934€ 816€ 717€ 1 668€ 0€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 12€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 368€ 991€ 11 931€ 13 201€ 11 420€ 17 623€ 4 183€ 3 639€ 2 769€ 2 671€ 934€ 816€ 717€ 1 656€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
960€ 1 674€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
960€ 1 674€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 059 309€ 3 460 373€ 3 336 477€ 3 596 352€ 3 353 598€ 3 451 966€ 3 203 089€ 3 032 649€ 2 937 213€ 2 947 794€ 2 986 176€ 2 941 584€ 2 603 945€ 2 629 244€ 2 679 027€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
387 310€ 124 631€ 249 615€ 499 316€ 576 041€ 510 303€ 469 386€ 480 099€ 477 358€ 500 765€ 434 424€ 432 968€ 444 729€ 505 280€ 619 128€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
310 927€ 276 962€ 225 785€ 240 945€ 284 409€ 327 955€
67
602
Tržby z predaja služieb
385 883€ 123 545€ 248 937€ 498 175€ 573 699€ 508 466€ 467 365€ 478 036€ 474 974€ 189 838€ 157 462€ 207 183€ 203 783€ 220 870€ 291 173€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
1 428€ 1 086€ 678€ 1 142€ 2 342€ 1 837€ 2 021€ 2 063€ 2 384€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
91 780€ 98 756€ 20€ 5 089€ 4 761€ 7 331€ 11 350€ 3€ 42€ 1 128€ 0€ 942€ 548€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
10€ 3€ 42€ 1 128€ 0€ 0€ 491€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 47€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
91 770€ 98 756€ 20€ 1 389€ 4 761€ 7 331€ 11 350€ 0€ 0€ 0€ 895€ 57€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
37 460€ 36 410€ 30 489€ 26 764€ 25 733€ 27 861€ 32 359€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
37 460€ 36 410€ 30 489€ 26 764€ 25 733€ 27 861€ 32 359€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
37 460€ 36 410€ 28 535€ 26 764€ 25 733€ 27 861€ 32 359€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 955€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
543€ 1 378€ 3 589€ 3 050€ 1 696€ 2 809€ 4 999€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
543€ 1 378€ 3 589€ 3 050€ 1 696€ 2 807€ 4 999€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 2€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
3 635 787€ 3 195 773€ 3 199 239€ 3 106 857€ 2 904 086€ 2 809 913€ 2 751 252€ 2 609 369€ 2 466 962€ 2 433 898€ 2 497 922€ 2 577 184€ 2 170 877€ 2 164 744€ 2 077 507€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 092 840€ 2 717 322€ 2 647 908€ 2 544 493€ 2 320 164€ 2 240 181€ 2 217 469€ 2 093 287€ 1 907 983€ 1 886 173€ 1 898 602€ 1 963 139€ 1 564 700€ 1 658 921€ 1 626 236€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
443 985€ 444 388€ 446 021€ 445 803€ 440 769€ 423 655€ 401 940€ 406 410€ 422 785€ 426 104€ 431 126€ 436 098€ 445 979€ 362 053€ 340 604€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
83 700€ 18 800€ 89 448€ 104 298€ 130 891€ 133 815€ 119 880€ 97 750€ 124 272€ 109 699€ 151 272€ 161 025€ 147 548€ 133 790€ 106 232€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
10 262€ 10 262€ 10 262€ 10 262€ 10 262€ 10 262€ 10 262€ 10 262€ 10 262€ 10 262€ 10 262€ 10 262€ 10 989€ 5 001€ 4 434€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 000€ 5 000€ 5 600€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 1 700€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 6 660€ 6 660€ 1 660€ 4 979€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 114 877€ 3 419 159€ 3 448 895€ 3 611 262€ 3 484 887€ 3 327 547€ 3 231 987€ 3 089 468€ 2 982 323€ 2 972 454€ 2 966 468€ 3 041 094€ 2 643 035€ 2 701 636€ 2 741 180€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
55 568€ -41 214€ 112 418€ 14 910€ 131 289€ -124 419€ 28 899€ 56 819€ 45 110€ 24 661€ -19 709€ 99 510€ 39 089€ 72 392€ 62 153€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 072€ 5 681€ 7 816€ 11 468€ 12 728€ 250€ 488€ 531€ 381€ 0€ 1 403€ 665€ 1 332€ 1 275€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
53 497€ -46 895€ 104 603€ 3 441€ 118 561€ -124 419€ 28 648€ 56 331€ 44 579€ 24 280€ -19 709€ 98 107€ 38 424€ 71 060€ 60 878€