Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dom kultúry v Čadci

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 868 978€ 1 879 697€ 1 862 508€ 1 843 564€ 1 847 444€ 1 816 157€ 1 874 633€ 1 887 953€ 1 908 307€ 1 946 346€ 1 947 005€ 1 737 303€ 1 646 827€ 741 612€ 793 458€ 774 776€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 740 317€ 1 768 223€ 1 781 983€ 1 761 158€ 1 789 033€ 1 759 290€ 1 808 609€ 1 846 652€ 1 861 787€ 1 911 598€ 1 910 701€ 1 712 302€ 1 624 757€ 720 589€ 768 069€ 759 654€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 740 317€ 1 768 223€ 1 781 983€ 1 761 158€ 1 789 033€ 1 759 290€ 1 808 609€ 1 846 652€ 1 861 787€ 1 911 598€ 1 910 701€ 1 712 302€ 1 624 757€ 720 589€ 768 069€ 759 654€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 685 336€ 1 712 650€ 1 739 964€ 1 732 080€ 1 758 959€ 1 722 087€ 1 748 162€ 1 774 237€ 1 736 653€ 1 733 145€ 1 757 960€ 1 522 179€ 1 543 740€ 620 671€ 651 940€ 670 117€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
38 897€ 37 085€ 21 127€ 5 782€ 5 575€ 10 299€ 31 139€ 40 035€ 87 659€ 135 836€ 104 979€ 137 215€ 22 964€ 36 230€ 46 434€ 14 193€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 668€ 3 336€ 6 004€ 8 672€ 11 340€ 14 008€ 16 676€ 19 344€ 22 012€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 93€ 166€ 239€ 313€ 876€ 1 812€ 2 389€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
14 884€ 17 288€ 19 692€ 22 096€ 24 500€ 26 904€ 29 308€ 31 712€ 34 116€ 36 520€ 38 924€ 41 328€ 43 732€ 46 136€ 48 539€ 50 943€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
128 440€ 111 246€ 80 321€ 82 212€ 58 227€ 56 703€ 65 860€ 41 034€ 46 520€ 34 540€ 36 095€ 24 792€ 22 070€ 21 023€ 25 389€ 15 122€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
17 895€ 18 698€ 13 500€ 12 203€ 12 597€ 14 768€ 17 257€ 16 817€ 17 933€ 18 602€ 18 013€ 12 084€ 11 975€ 10 304€ 2 370€ 3 892€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
131€ 153€ 28€ 19€ 94€ 50€ 73€ 70€ 89€ 76€ 68€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
17 764€ 18 545€ 13 473€ 12 184€ 12 503€ 14 719€ 17 184€ 16 747€ 17 844€ 18 526€ 17 945€ 12 055€ 11 975€ 10 304€ 2 370€ 3 892€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
9 971€ 5 747€ 3 691€ 4 226€ 6 017€ 6 025€ 2 965€ 6 632€ 3 819€ 6 417€ 2 676€ 3 442€ 1 965€ 3 663€ 3 240€ 2 971€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 1 673€ 1 091€ 4 226€ 3 692€ 5 489€ 2 965€ 1 528€ 3 819€ 6 417€ 2 676€ 3 442€ 1 965€ 3 663€ 3 240€ 2 769€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
4 073€ 2 000€ 2 600€ 0€ 2 325€ 371€ 0€ 5 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
2 102€ 2 048€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 796€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 202€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
100 574€ 86 801€ 63 130€ 65 783€ 39 612€ 35 909€ 45 638€ 17 584€ 24 768€ 9 521€ 15 407€ 9 265€ 8 130€ 7 056€ 19 779€ 8 259€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 346€ 4 714€ 1 659€ 1 998€ 3 736€ 1 994€ 1 432€ 1 610€ 5 288€ 1 683€ 1 647€ 2 967€ 2 770€ 1 390€ 1 024€ 11€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 2 550€ 1 665€ 1 769€ 2 664€ 730€ 1 087€ 213€ 821€ 220€ 0€ 22€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
97 229€ 82 087€ 58 921€ 62 120€ 34 108€ 31 251€ 43 477€ 14 888€ 19 266€ 7 017€ 13 539€ 6 299€ 5 338€ 5 666€ 18 755€ 8 248€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
221€ 228€ 204€ 195€ 184€ 164€ 164€ 268€ 0€ 209€ 209€ 209€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
221€ 228€ 204€ 195€ 184€ 164€ 164€ 268€ 0€ 209€ 209€ 209€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 868 978€ 1 879 697€ 1 862 508€ 1 843 564€ 1 847 444€ 1 816 157€ 1 874 633€ 1 887 953€ 1 908 307€ 1 946 346€ 1 947 005€ 1 737 303€ 1 646 827€ 741 612€ 793 458€ 774 776€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
40 132€ 40 744€ 10 238€ 27 173€ -3 587€ 1 037€ 10 861€ -3 697€ -5 243€ -6 174€ -12 495€ -15 800€ -16 811€ -21 341€ -9 625€ -10 427€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 037€ 10 861€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 610€ 1 610€ 1 610€ 1 530€ 1 530€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 037€ 10 861€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 610€ 1 610€ 1 610€ 1 530€ 1 530€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
40 132€ 40 744€ 10 238€ 27 173€ -4 624€ -9 824€ 10 861€ -3 697€ -5 243€ -6 174€ -12 495€ -17 410€ -18 421€ -22 951€ -11 155€ -11 957€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
40 744€ 10 238€ 27 173€ -3 587€ 0€ 0€ -3 697€ -5 243€ -6 174€ -12 495€ -15 800€ -18 421€ -22 951€ -11 236€ -11 957€ -14 480€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-612€ 30 506€ -16 935€ 30 760€ -4 624€ -9 824€ 14 559€ 1 545€ 931€ 6 321€ 3 305€ 1 011€ 4 530€ -11 715€ 802€ 2 523€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 816 896€ 1 838 954€ 1 836 834€ 1 816 391€ 1 851 031€ 1 814 910€ 1 863 772€ 1 890 850€ 1 905 987€ 1 936 708€ 1 935 437€ 1 724 021€ 1 663 638€ 762 504€ 803 083€ 785 203€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
9 410€ 7 800€ 8 267€ 1 082€ 0€ 1 825€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 416€ 4 197€ 5 176€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 825€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 416€ 4 197€ 5 176€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
9 410€ 7 800€ 8 267€ 1 082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 740 317€ 1 770 223€ 1 781 983€ 1 764 687€ 1 798 393€ 1 758 424€ 1 805 408€ 1 846 649€ 1 854 154€ 1 895 006€ 1 882 980€ 1 679 341€ 1 621 018€ 716 196€ 762 972€ 755 702€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 740 317€ 1 768 223€ 1 781 983€ 1 761 158€ 1 789 033€ 1 758 424€ 1 802 943€ 1 846 649€ 1 854 154€ 1 895 006€ 1 882 980€ 1 679 341€ 1 621 018€ 716 196€ 762 972€ 755 702€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 2 000€ 0€ 3 529€ 9 360€ 0€ 2 465€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
807€ 85€ 1 202€ 1 960€ 1 422€ 1 585€ 6 061€ 170€ 350€ 570€ 991€ 1 367€ 1 604€ 962€ 638€ 164€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
103€ 85€ 62€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
703€ 0€ 1 140€ 1 960€ 1 422€ 719€ 395€ 170€ 350€ 570€ 991€ 1 367€ 1 604€ 962€ 638€ 164€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 866€ 5 666€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
66 362€ 60 846€ 45 383€ 48 663€ 51 216€ 53 077€ 52 303€ 44 032€ 51 483€ 41 132€ 45 051€ 39 116€ 35 840€ 45 346€ 39 473€ 29 337€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 556€ 4 800€ 1 679€ 2 260€ 2 645€ 8 245€ 6 516€ 2 731€ 10 512€ 3 313€ 4 873€ 7 432€ 3 185€ 10 814€ 10 117€ 1 027€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
2 281€ 2 113€ 2 076€ 3 919€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
21 144€ 18 827€ 11 437€ 11 317€ 11 570€ 13 897€ 15 588€ 14 648€ 14 396€ 13 983€ 13 822€ 9 020€ 9 450€ 8 200€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 396€ 6 691€ 11 548€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 78€ 361€ 0€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
23 729€ 19 561€ 16 957€ 16 999€ 20 620€ 16 445€ 16 194€ 14 858€ 14 258€ 13 443€ 14 742€ 13 337€ 13 398€ 14 659€ 13 672€ 10 279€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
14 189€ 12 388€ 10 978€ 11 092€ 12 908€ 10 777€ 10 711€ 9 526€ 9 770€ 8 702€ 9 769€ 7 861€ 8 160€ 8 726€ 7 877€ 5 449€
166
15.
Daň z príjmov (341)
402€ 386€ 20€ 307€ 323€ 0€ 174€ 473€ 604€ 379€ 287€ 87€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
3 033€ 2 725€ 2 061€ 2 212€ 3 121€ 2 714€ 2 759€ 1 795€ 1 904€ 1 313€ 1 557€ 1 378€ 1 647€ 1 551€ 1 116€ 1 034€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
29€ 40€ 0€ 407€ 30€ 922€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 7€ 175€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
11 951€ 0€ 15 436€ 0€ 0€ 210€ 0€ 800€ 7 563€ 15 813€ 24 063€ 29 081€ 0€ 449€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 449€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
11 951€ 0€ 15 436€ 0€ 0€ 210€ 0€ 800€ 7 563€ 15 813€ 24 063€ 29 081€ 0€ 0€ 0€ 0€