Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dom kultúry v Čadci

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
121 701€ 82 033€ 91 194€ 89 805€ 83 984€ 93 187€ 93 909€ 97 400€ 97 283€ 84 221€ 85 258€ 83 753€ 104 875€ 105 372€ 116 458€ 100 942€
02
501
Spotreba materiálu
47 975€ 46 296€ 51 187€ 45 841€ 34 301€ 38 256€ 34 935€ 36 018€ 37 992€ 34 863€ 32 901€ 31 364€ 29 646€ 21 705€ 16 651€ 20 281€
03
502
Spotreba energie
69 036€ 31 492€ 38 606€ 42 476€ 45 226€ 47 853€ 52 198€ 54 503€ 51 925€ 43 063€ 45 272€ 46 537€ 66 941€ 76 216€ 92 713€ 71 599€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
4 691€ 4 246€ 1 401€ 1 489€ 4 457€ 7 078€ 6 776€ 6 878€ 7 367€ 6 294€ 7 085€ 5 851€ 8 288€ 7 451€ 7 094€ 8 996€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
239 286€ 237 985€ 58 792€ 82 192€ 278 325€ 243 420€ 208 799€ 215 614€ 168 821€ 184 404€ 126 452€ 136 181€ 101 210€ 140 008€ 166 741€ 155 015€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 0€ 0€ 0€ 2 288€ 0€ 0€ 1 799€ 0€ 0€ 106€ 251€ 19€ 14 064€ 45 531€ 25 393€
08
512
Cestovné
4 765€ 5 459€ 983€ 637€ 8 475€ 8 744€ 7 927€ 11 902€ 13 371€ 5 972€ 5 203€ 5 430€ 2 580€ 3 449€ 605€ 1 228€
09
513
Náklady na reprezentáciu
12€ 203€ 0€ 54€ 196€ 399€ 140€ 519€ 616€ 1 063€ 669€ 927€ 947€ 929€ 1 578€ 332€
10
518
Ostatné služby
234 509€ 232 323€ 57 809€ 81 501€ 267 367€ 234 277€ 200 732€ 201 395€ 154 833€ 177 370€ 120 475€ 129 573€ 97 664€ 121 566€ 119 027€ 128 062€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
491 780€ 482 196€ 408 521€ 413 220€ 435 946€ 391 708€ 370 675€ 348 561€ 339 904€ 332 667€ 314 987€ 296 958€ 291 158€ 340 630€ 306 112€ 243 412€
12
521
Mzdové náklady
349 331€ 344 036€ 292 051€ 294 257€ 312 207€ 277 511€ 262 401€ 247 997€ 242 441€ 236 722€ 224 714€ 217 494€ 210 862€ 249 995€ 223 371€ 178 351€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
114 722€ 114 065€ 98 747€ 98 547€ 102 150€ 92 058€ 88 777€ 83 610€ 80 913€ 79 191€ 73 894€ 67 426€ 67 689€ 76 897€ 70 694€ 55 434€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 495€ 3 585€ 3 465€ 3 585€ 4 095€ 4 125€ 4 305€ 2 960€ 2 870€ 2 970€ 2 900€ 1 315€ 1 355€ 1 110€ 0€ 133€
15
527
Zákonné sociálne náklady
24 232€ 20 482€ 14 258€ 16 830€ 17 495€ 18 015€ 15 192€ 13 994€ 13 680€ 13 784€ 13 479€ 10 723€ 11 252€ 12 628€ 12 047€ 2 490€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 004€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
972€ 1 097€ 55€ 1 466€ 1 132€ 3 174€ 2 314€ 1 284€ 620€ 602€ 763€ 477€ 324€ 0€ 324€ 299€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
972€ 1 097€ 55€ 1 466€ 1 132€ 3 174€ 2 314€ 1 284€ 620€ 602€ 763€ 477€ 324€ 0€ 324€ 299€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 466€ 174€ 583€ 838€ 5€ 0€ 0€ 0€ 2 238€ 154€ 50€ 90€ 0€ 5 956€ 5€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 599€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 319€ 6€ 0€ 90€ 0€ 904€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 1 231€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 466€ 174€ 583€ 838€ 0€ 0€ 0€ 0€ 89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 052€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 148€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
44 105€ 40 508€ 40 781€ 34 067€ 33 662€ 51 145€ 50 780€ 80 295€ 82 232€ 69 948€ 72 689€ 46 274€ 41 305€ 31 169€ 32 981€ 29 675€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 695€ 32 708€ 32 515€ 32 985€ 33 662€ 49 320€ 50 780€ 80 293€ 82 232€ 69 948€ 66 274€ 42 076€ 35 529€ 30 539€ 32 981€ 29 675€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
9 410€ 7 800€ 8 267€ 1 082€ 0€ 1 825€ 0€ 3€ 0€ 0€ 6 416€ 4 197€ 5 776€ 630€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 410€ 7 800€ 8 267€ 1 082€ 0€ 1 825€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 416€ 4 197€ 5 176€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600€ 630€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
532€ 1 573€ 2 978€ 1 330€ 1 640€ 2 243€ 1 564€ 1 562€ 1 087€ 988€ 1 114€ 505€ 901€ 1 858€ 2 405€ 2 755€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 332€ 769€ 1 162€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
532€ 1 573€ 2 958€ 1 330€ 1 640€ 2 243€ 1 564€ 1 562€ 1 087€ 942€ 1 114€ 505€ 891€ 1 526€ 1 636€ 1 593€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 006€ 663€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 006€ 663€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
899 842€ 845 566€ 602 905€ 622 917€ 834 694€ 784 877€ 728 040€ 744 717€ 692 187€ 672 984€ 602 321€ 564 900€ 539 773€ 624 993€ 625 026€ 532 098€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
303 563€ 246 682€ 40 692€ 67 724€ 254 387€ 220 151€ 230 047€ 200 312€ 168 440€ 170 904€ 139 122€ 142 910€ 134 283€ 155 644€ 141 705€ 161 588€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 720€ 2 850€ 3 793€ 96 628€ 90 268€ 108 329€ 105 557€ 114 984€
67
602
Tržby z predaja služieb
297 702€ 241 327€ 38 859€ 65 804€ 248 957€ 211 148€ 221 251€ 191 390€ 158 133€ 160 018€ 124 716€ 37 249€ 33 112€ 37 982€ 27 083€ 36 181€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
5 861€ 5 356€ 1 833€ 1 920€ 5 430€ 9 003€ 8 795€ 8 922€ 9 587€ 8 036€ 10 613€ 9 033€ 10 903€ 9 333€ 9 065€ 10 423€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 900€ 23 771€ 9 104€ 14 260€ 28 136€ 43 059€ 29 332€ 37 931€ 31 141€ 34 640€ 18 187€ 425€ 0€ 0€ 220€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 900€ 23 771€ 9 104€ 14 260€ 28 136€ 43 059€ 29 332€ 37 931€ 31 141€ 34 640€ 18 187€ 425€ 0€ 0€ 220€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
7 800€ 8 267€ 1 082€ 0€ 1 830€ 0€ 0€ 0€ 1 231€ 6 416€ 4 197€ 5 176€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
7 800€ 8 267€ 1 082€ 0€ 1 830€ 0€ 0€ 0€ 1 231€ 6 416€ 4 197€ 5 176€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 416€ 4 197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 800€ 8 267€ 1 082€ 0€ 1 825€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 176€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 1 231€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
125€ 117€ 45€ 42€ 92€ 107€ 102€ 136€ 57€ 201€ 9€ 8€ 10€ 6€ 8€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 3€ 23€ 38€ 37€ 9€ 16€ 14€ 9€ 8€ 5€ 6€ 8€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
125€ 117€ 45€ 39€ 69€ 69€ 65€ 127€ 41€ 187€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
582 244€ 597 620€ 535 068€ 571 958€ 545 952€ 511 743€ 483 300€ 508 359€ 492 854€ 467 525€ 444 400€ 417 481€ 410 010€ 457 845€ 483 923€ 373 398€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
532 942€ 526 080€ 465 550€ 519 090€ 485 306€ 437 631€ 401 401€ 395 008€ 388 462€ 383 551€ 352 109€ 345 300€ 354 700€ 409 915€ 426 589€ 324 603€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
34 695€ 32 708€ 32 515€ 32 985€ 33 662€ 49 320€ 50 778€ 72 662€ 73 272€ 58 819€ 58 445€ 40 887€ 34 877€ 29 834€ 32 384€ 30 605€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
13 000€ 34 324€ 34 579€ 19 883€ 24 934€ 23 204€ 25 588€ 24 789€ 21 070€ 16 405€ 22 421€ 21 652€ 19 933€ 17 046€ 23 056€ 18 190€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 563€ 8 250€ 8 250€ 8 319€ 619€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 607€ 4 509€ 2 425€ 0€ 2 050€ 1 589€ 5 533€ 8 337€ 1 800€ 500€ 3 106€ 9 023€ 500€ 1 050€ 1 894€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
899 632€ 876 458€ 585 990€ 653 984€ 830 398€ 775 060€ 742 780€ 746 738€ 693 723€ 679 686€ 605 915€ 566 000€ 544 303€ 613 495€ 625 856€ 534 986€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-211€ 30 891€ -16 915€ 31 067€ -4 297€ -9 816€ 14 740€ 2 021€ 1 536€ 6 702€ 3 594€ 1 100€ 4 530€ -11 498€ 830€ 2 888€
136
591
Splatná daň z príjmov
402€ 386€ 20€ 307€ 327€ 8€ 181€ 475€ 605€ 381€ 289€ 89€ 0€ 217€ 28€ 365€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-612€ 30 506€ -16 935€ 30 760€ -4 624€ -9 824€ 14 559€ 1 545€ 931€ 6 321€ 3 305€ 1 011€ 4 530€ -11 715€ 802€ 2 523€