Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Katolícka univerzita v Ružomberku

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
416 222 € 345 616 € 453 397 € 401 881 € 687 546 € 1 147 312 € 793 317 €
02
502
Spotreba energie
512 381 € 529 377 € 519 422 € 578 965 € 548 917 € 576 661 € 570 071 €
03
504
Predaný tovar
8 968 € 7 590 € 9 484 € 7 504 € 0 € 0 € 0 €
04
511
Opravy a udržiavanie
150 217 € 44 082 € 57 640 € 49 578 € 78 791 € 56 908 € 72 624 €
05
512
Cestovné
172 387 € 185 375 € 162 950 € 223 720 € 180 053 € 185 541 € 323 557 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
16 425 € 20 458 € 20 645 € 22 525 € 36 669 € 28 243 € 30 144 €
07
518
Ostatné služby
791 525 € 854 072 € 769 569 € 863 715 € 1 076 561 € 1 187 592 € 1 200 745 €
08
521
Mzdové náklady
6 879 923 € 7 093 191 € 7 173 768 € 7 607 694 € 8 008 642 € 7 689 094 € 7 605 426 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 329 185 € 2 400 520 € 2 434 370 € 2 593 569 € 2 713 734 € 2 628 417 € 2 383 479 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
62 960 € 48 858 € 65 599 € 38 292 € 31 224 € 0 € 0 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
246 419 € 235 421 € 245 031 € 265 643 € 270 338 € 215 004 € 187 435 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
23 676 € 27 472 € 23 273 € 23 952 € 165 350 € 6 611 € 6 333 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
6 € 10 € 10 € 22 € 45 € 9 € 867 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
1 700 € 0 € 11 900 € 339 € 15 349 € 10 834 € 0 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
25 532 € 0 € 0 € 0 € 513 € 18 544 € 0 €
19
544
Úroky
15 562 € 18 316 € 16 094 € 5 903 € 3 € 77 € 0 €
20
545
Kurzové straty
874 € 727 € 1 124 € 2 144 € 1 455 € 1 262 € 1 751 €
21
546
Dary
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 172 €
22
547
Osobitné náklady
194 329 € 224 662 € 218 065 € 254 700 € 171 230 € 219 367 € 0 €
23
548
Manká a škody
53 837 € 2 880 € 93 359 € 1 € 0 € 392 € 23 286 €
24
549
Iné ostatné náklady
542 592 € 636 554 € 709 602 € 1 014 631 € 971 496 € 1 119 350 € 1 270 034 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 345 376 € 1 535 074 € 1 589 985 € 2 293 419 € 3 115 662 € 2 626 694 € 2 582 119 €
28
554
Predaný materiál
0 € 0 € 18 € 94 € 0 € 0 € 0 €
30
556
Tvorba fondov
878 714 € 957 743 € 869 845 € 1 810 496 € 1 927 584 € 2 242 586 € 2 185 076 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
6 737 € 2 641 € 16 989 € 0 € 0 € 0 € 0 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
3 681 € 1 515 € 700 € 11 914 € 4 500 € 4 660 € 9 893 €
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0 € 0 € 0 € 625 € 0 € 0 € 0 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
14 679 228 € 15 172 155 € 15 462 840 € 18 071 326 € 20 005 661 € 19 965 157 € 19 246 329 €
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
457 681 € 450 732 € 403 457 € 367 247 € 447 487 € 569 834 € 578 632 €
41
604
Tržby za predaný tovar
14 168 € 11 399 € 7 959 € 7 824 € 0 € 0 € 0 €
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 115 €
50
641
Zmluvné pokuty a penále
3 092 € 2 960 € 3 164 € 4 147 € 1 279 € 36 675 € 0 €
51
642
Ostatné pokuty a penále
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 24 € 0 €
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14 120 € 0 €
53
644
Úroky
218 € 176 € 113 € 107 € 262 € 441 € 811 €
54
645
Kurzové zisky
12 € 17 € 18 € 10 € 80 € 3 € 0 €
55
646
Prijaté dary
0 € 564 € 1 804 € 501 € 1 382 € 1 070 € 1 118 €
57
648
Zákonné poplatky
1 554 357 € 1 689 283 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
58
649
Iné ostatné výnosy
51 689 € -3 120 € 1 475 115 € 1 741 601 € 2 308 777 € 3 262 236 € 2 780 948 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 300 € 1 500 € 0 € 1 001 € 16 561 € 0 € 6 000 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
0 € 1 746 € 0 € 0 € 550 € 3 436 € 0 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
776 949 € 387 257 € 107 099 € 86 658 € 166 586 € 132 439 € 129 712 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
35 677 € 28 946 € 26 581 € 24 045 € 31 144 € 38 191 € 32 743 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0 € 0 € 0 € 0 € 37 340 € 0 € 50 499 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
408 € 408 € 408 € 408 € 815 € 0 € 0 €
73
691
Dotácie
12 366 136 € 12 601 788 € 13 795 737 € 14 133 933 € 15 406 729 € 17 032 742 € 16 091 203 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
15 261 688 € 15 173 656 € 15 821 453 € 16 367 482 € 18 418 991 € 21 091 210 € 19 671 782 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
582 460 € 1 501 € 358 613 € -1 703 844 € -1 586 670 € 1 126 053 € 425 453 €
76
591
Daň z príjmov
14 849 € 11 607 € 12 484 € 14 017 € 16 642 € 16 819 € 12 042 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
567 611 € -10 105 € 346 129 € -1 717 860 € -1 603 312 € 1 109 234 € 413 410 €