Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Katolícka univerzita v Ružomberku

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
319 278€ 416 222€ 345 616€ 453 397€ 401 881€ 687 546€ 1 147 312€ 793 317€
02
502
Spotreba energie
548 432€ 512 381€ 529 377€ 519 422€ 578 965€ 548 917€ 576 661€ 570 071€
03
504
Predaný tovar
58 923€ 8 968€ 7 590€ 9 484€ 7 504€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
100 901€ 150 217€ 44 082€ 57 640€ 49 578€ 78 791€ 56 908€ 72 624€
05
512
Cestovné
224 409€ 172 387€ 185 375€ 162 950€ 223 720€ 180 053€ 185 541€ 323 557€
06
513
Náklady na reprezentáciu
17 126€ 16 425€ 20 458€ 20 645€ 22 525€ 36 669€ 28 243€ 30 144€
07
518
Ostatné služby
804 220€ 791 525€ 854 072€ 769 569€ 863 715€ 1 076 561€ 1 187 592€ 1 200 745€
08
521
Mzdové náklady
7 273 103€ 6 879 923€ 7 093 191€ 7 173 768€ 7 607 694€ 8 008 642€ 7 689 094€ 7 605 426€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 465 026€ 2 329 185€ 2 400 520€ 2 434 370€ 2 593 569€ 2 713 734€ 2 628 417€ 2 383 479€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
75 130€ 62 960€ 48 858€ 65 599€ 38 292€ 31 224€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
227 143€ 246 419€ 235 421€ 245 031€ 265 643€ 270 338€ 215 004€ 187 435€
15
538
Ostatné dane a poplatky
24 543€ 23 676€ 27 472€ 23 273€ 23 952€ 165 350€ 6 611€ 6 333€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
6€ 6€ 10€ 10€ 22€ 45€ 9€ 867€
17
542
Ostatné pokuty a penále
500€ 1 700€ 0€ 11 900€ 339€ 15 349€ 10 834€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
500€ 25 532€ 0€ 0€ 0€ 513€ 18 544€ 0€
19
544
Úroky
12 679€ 15 562€ 18 316€ 16 094€ 5 903€ 3€ 77€ 0€
20
545
Kurzové straty
802€ 874€ 727€ 1 124€ 2 144€ 1 455€ 1 262€ 1 751€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 172€
22
547
Osobitné náklady
255 002€ 194 329€ 224 662€ 218 065€ 254 700€ 171 230€ 219 367€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 53 837€ 2 880€ 93 359€ 1€ 0€ 392€ 23 286€
24
549
Iné ostatné náklady
612 513€ 542 592€ 636 554€ 709 602€ 1 014 631€ 971 496€ 1 119 350€ 1 270 034€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 078 886€ 1 345 376€ 1 535 074€ 1 589 985€ 2 293 419€ 3 115 662€ 2 626 694€ 2 582 119€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 18€ 94€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
808 493€ 878 714€ 957 743€ 869 845€ 1 810 496€ 1 927 584€ 2 242 586€ 2 185 076€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
9 279€ 6 737€ 2 641€ 16 989€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
455€ 3 681€ 1 515€ 700€ 11 914€ 4 500€ 4 660€ 9 893€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 625€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
14 917 351€ 14 679 228€ 15 172 155€ 15 462 840€ 18 071 326€ 20 005 661€ 19 965 157€ 19 246 329€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
471 130€ 457 681€ 450 732€ 403 457€ 367 247€ 447 487€ 569 834€ 578 632€
41
604
Tržby za predaný tovar
64 307€ 14 168€ 11 399€ 7 959€ 7 824€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
2 844€ 3 092€ 2 960€ 3 164€ 4 147€ 1 279€ 36 675€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 120€ 0€
53
644
Úroky
136€ 218€ 176€ 113€ 107€ 262€ 441€ 811€
54
645
Kurzové zisky
21€ 12€ 17€ 18€ 10€ 80€ 3€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 564€ 1 804€ 501€ 1 382€ 1 070€ 1 118€
57
648
Zákonné poplatky
1 458 906€ 1 554 357€ 1 689 283€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
75 048€ 51 689€ -3 120€ 1 475 115€ 1 741 601€ 2 308 777€ 3 262 236€ 2 780 948€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 300€ 1 500€ 0€ 1 001€ 16 561€ 0€ 6 000€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 1 746€ 0€ 0€ 550€ 3 436€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
146 654€ 776 949€ 387 257€ 107 099€ 86 658€ 166 586€ 132 439€ 129 712€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
16 560€ 35 677€ 28 946€ 26 581€ 24 045€ 31 144€ 38 191€ 32 743€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 340€ 0€ 50 499€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
408€ 408€ 408€ 408€ 408€ 815€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
12 637 223€ 12 366 136€ 12 601 788€ 13 795 737€ 14 133 933€ 15 406 729€ 17 032 742€ 16 091 203€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
14 873 236€ 15 261 688€ 15 173 656€ 15 821 453€ 16 367 482€ 18 418 991€ 21 091 210€ 19 671 782€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-44 115€ 582 460€ 1 501€ 358 613€ -1 703 844€ -1 586 670€ 1 126 053€ 425 453€
76
591
Daň z príjmov
16 908€ 14 849€ 11 607€ 12 484€ 14 017€ 16 642€ 16 819€ 12 042€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-61 023€ 567 611€ -10 105€ 346 129€ -1 717 860€ -1 603 312€ 1 109 234€ 413 410€