Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Katolícka univerzita v Ružomberku

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
385 373€ 343 861€ 425 273€ 319 278€ 416 222€ 345 616€ 453 397€ 401 881€ 687 546€ 1 147 312€ 793 317€
02
502
Spotreba energie
521 789€ 496 064€ 505 256€ 548 432€ 512 381€ 529 377€ 519 422€ 578 965€ 548 917€ 576 661€ 570 071€
03
504
Predaný tovar
7 565€ 9 602€ 9 012€ 58 923€ 8 968€ 7 590€ 9 484€ 7 504€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
54 181€ 106 728€ 108 229€ 100 901€ 150 217€ 44 082€ 57 640€ 49 578€ 78 791€ 56 908€ 72 624€
05
512
Cestovné
206 343€ 81 800€ 36 817€ 224 409€ 172 387€ 185 375€ 162 950€ 223 720€ 180 053€ 185 541€ 323 557€
06
513
Náklady na reprezentáciu
24 002€ 14 303€ 19 310€ 17 126€ 16 425€ 20 458€ 20 645€ 22 525€ 36 669€ 28 243€ 30 144€
07
518
Ostatné služby
748 337€ 1 124 470€ 647 684€ 804 220€ 791 525€ 854 072€ 769 569€ 863 715€ 1 076 561€ 1 187 592€ 1 200 745€
08
521
Mzdové náklady
7 238 319€ 7 461 180€ 7 565 535€ 7 273 103€ 6 879 923€ 7 093 191€ 7 173 768€ 7 607 694€ 8 008 642€ 7 689 094€ 7 605 426€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 564 074€ 2 534 955€ 2 570 547€ 2 465 026€ 2 329 185€ 2 400 520€ 2 434 370€ 2 593 569€ 2 713 734€ 2 628 417€ 2 383 479€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
80 529€ 82 824€ 83 775€ 75 130€ 62 960€ 48 858€ 65 599€ 38 292€ 31 224€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
251 739€ 233 352€ 204 097€ 227 143€ 246 419€ 235 421€ 245 031€ 265 643€ 270 338€ 215 004€ 187 435€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
4 787€ 4 929€ 4 929€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
35 262€ 42 071€ 31 345€ 24 543€ 23 676€ 27 472€ 23 273€ 23 952€ 165 350€ 6 611€ 6 333€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 14€ 5€ 6€ 6€ 10€ 10€ 22€ 45€ 9€ 867€
17
542
Ostatné pokuty a penále
23€ 21€ 0€ 500€ 1 700€ 0€ 11 900€ 339€ 15 349€ 10 834€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
13 310€ 0€ 0€ 500€ 25 532€ 0€ 0€ 0€ 513€ 18 544€ 0€
19
544
Úroky
5 883€ 7 195€ 9 971€ 12 679€ 15 562€ 18 316€ 16 094€ 5 903€ 3€ 77€ 0€
20
545
Kurzové straty
844€ 1 355€ 1 062€ 802€ 874€ 727€ 1 124€ 2 144€ 1 455€ 1 262€ 1 751€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 172€
22
547
Osobitné náklady
222 530€ 111 568€ 149 339€ 255 002€ 194 329€ 224 662€ 218 065€ 254 700€ 171 230€ 219 367€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 53 837€ 2 880€ 93 359€ 1€ 0€ 392€ 23 286€
24
549
Iné ostatné náklady
545 959€ 536 551€ 551 312€ 612 513€ 542 592€ 636 554€ 709 602€ 1 014 631€ 971 496€ 1 119 350€ 1 270 034€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
898 598€ 883 738€ 905 865€ 1 078 886€ 1 345 376€ 1 535 074€ 1 589 985€ 2 293 419€ 3 115 662€ 2 626 694€ 2 582 119€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 94€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
601 020€ 556 996€ 621 854€ 808 493€ 878 714€ 957 743€ 869 845€ 1 810 496€ 1 927 584€ 2 242 586€ 2 185 076€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
4 899€ 8 553€ 14 040€ 9 279€ 6 737€ 2 641€ 16 989€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 936€ 435€ 301€ 455€ 3 681€ 1 515€ 700€ 11 914€ 4 500€ 4 660€ 9 893€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 625€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
14 417 299€ 14 642 564€ 14 465 559€ 14 917 351€ 14 679 228€ 15 172 155€ 15 462 840€ 18 071 326€ 20 005 661€ 19 965 157€ 19 246 329€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
509 751€ 333 665€ 379 706€ 471 130€ 457 681€ 450 732€ 403 457€ 367 247€ 447 487€ 569 834€ 578 632€
41
604
Tržby za predaný tovar
21 535€ 22 265€ 13 029€ 64 307€ 14 168€ 11 399€ 7 959€ 7 824€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
3 678€ 2 132€ 3 422€ 2 844€ 3 092€ 2 960€ 3 164€ 4 147€ 1 279€ 36 675€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
12 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 120€ 0€
53
644
Úroky
0€ 122€ 133€ 136€ 218€ 176€ 113€ 107€ 262€ 441€ 811€
54
645
Kurzové zisky
131€ 30€ 18€ 21€ 12€ 17€ 18€ 10€ 80€ 3€ 0€
55
646
Prijaté dary
702€ 675€ 0€ 0€ 0€ 564€ 1 804€ 501€ 1 382€ 1 070€ 1 118€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
1 779 155€ 1 611 196€ 1 462 036€ 1 458 906€ 1 554 357€ 1 689 283€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
684 725€ 386 016€ 381 986€ 75 048€ 51 689€ -3 120€ 1 475 115€ 1 741 601€ 2 308 777€ 3 262 236€ 2 780 948€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
500€ 0€ 0€ 0€ 1 300€ 1 500€ 0€ 1 001€ 16 561€ 0€ 6 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
7€ 71€ 0€ 0€ 0€ 1 746€ 0€ 0€ 550€ 3 436€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
181 676€ 206 030€ 204 350€ 146 654€ 776 949€ 387 257€ 107 099€ 86 658€ 166 586€ 132 439€ 129 712€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
51 839€ 34 512€ 35 663€ 16 560€ 35 677€ 28 946€ 26 581€ 24 045€ 31 144€ 38 191€ 32 743€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
6 932€ 834€ 764€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37 340€ 0€ 50 499€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
408€ 408€ 408€ 408€ 408€ 408€ 408€ 408€ 815€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
10 843 131€ 12 052 599€ 12 457 584€ 12 637 223€ 12 366 136€ 12 601 788€ 13 795 737€ 14 133 933€ 15 406 729€ 17 032 742€ 16 091 203€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
14 096 383€ 14 650 554€ 14 939 099€ 14 873 236€ 15 261 688€ 15 173 656€ 15 821 453€ 16 367 482€ 18 418 991€ 21 091 210€ 19 671 782€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-320 916€ 7 989€ 473 539€ -44 115€ 582 460€ 1 501€ 358 613€ -1 703 844€ -1 586 670€ 1 126 053€ 425 453€
76
591
Daň z príjmov
20 170€ 14 627€ 12 334€ 16 908€ 14 849€ 11 607€ 12 484€ 14 017€ 16 642€ 16 819€ 12 042€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-341 086€ -6 638€ 461 205€ -61 023€ 567 611€ -10 105€ 346 129€ -1 717 860€ -1 603 312€ 1 109 234€ 413 410€