Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, Nábr. 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
302 115€ 249 833€ 332 455€ 302 324€ 305 951€ 277 147€ 278 177€ 288 514€ 276 623€ 295 304€ 290 371€ 321 368€ 297 198€ 279 850€
02
501
Spotreba materiálu
232 521€ 175 782€ 254 287€ 230 418€ 228 192€ 202 648€ 201 327€ 209 393€ 199 809€ 218 024€ 202 882€ 214 284€ 194 565€ 179 248€
03
502
Spotreba energie
69 593€ 74 051€ 78 167€ 71 906€ 77 759€ 74 499€ 76 849€ 79 121€ 76 814€ 77 280€ 87 489€ 107 084€ 102 633€ 100 602€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
85 692€ 67 806€ 139 698€ 88 528€ 90 017€ 86 647€ 84 293€ 84 074€ 68 156€ 91 886€ 20 393€ 33 789€ 38 440€ 13 616€
07
511
Opravy a udržiavanie
58 006€ 34 776€ 91 823€ 53 985€ 54 433€ 57 904€ 68 465€ 69 025€ 52 990€ 80 477€ 10 438€ 25 551€ 14 173€ 5 661€
08
512
Cestovné
1 247€ 859€ 3 314€ 3 443€ 3 210€ 3 385€ 3 209€ 2 976€ 2 450€ 2 125€ 827€ 304€ 310€ 191€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
26 439€ 32 172€ 44 562€ 31 100€ 32 374€ 25 358€ 12 619€ 12 073€ 12 716€ 9 284€ 9 128€ 7 934€ 23 957€ 7 764€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 679 508€ 1 467 616€ 1 227 159€ 1 025 936€ 941 141€ 916 932€ 859 886€ 821 993€ 757 445€ 670 747€ 640 802€ 618 045€ 597 428€ 554 020€
12
521
Mzdové náklady
1 038 373€ 1 086 114€ 886 282€ 742 335€ 682 378€ 663 228€ 618 149€ 590 206€ 541 193€ 479 308€ 460 693€ 445 014€ 430 709€ 418 690€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
399 997€ 355 433€ 306 640€ 258 294€ 237 570€ 229 836€ 217 023€ 207 562€ 189 726€ 167 252€ 160 673€ 154 375€ 150 123€ 128 522€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
241 137€ 26 069€ 34 237€ 25 308€ 21 194€ 23 868€ 24 714€ 24 225€ 26 526€ 24 187€ 19 436€ 18 656€ 16 596€ 6 808€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 702€ 1 425€ 1 421€ 1 421€ 1 421€ 1 425€ 1 421€ 1 421€ 1 373€ 1 326€ 1 024€ 0€ 0€ 2 373€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 702€ 1 425€ 1 421€ 1 421€ 1 421€ 1 425€ 1 421€ 1 421€ 1 373€ 1 326€ 1 024€ 0€ 0€ 2 373€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
380€ 15 951€ 5 185€ 7 745€ 7 434€ 6 912€ 7 873€ 8 735€ 7 500€ 7 475€ 9 023€ 11 980€ 7 488€ 22 265€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6 500€ 1 078€ 1 045€ 0€ 0€ 0€ 0€ 905€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
380€ 9 451€ 5 185€ 6 667€ 6 389€ 6 912€ 7 873€ 8 735€ 7 500€ 6 570€ 9 023€ 11 980€ 7 488€ 22 265€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
37 704€ 38 832€ 48 148€ 53 556€ 53 471€ 53 827€ 54 329€ 56 323€ 100 242€ 100 397€ 60 666€ 47 591€ 47 034€ 66 113€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
37 704€ 38 832€ 48 148€ 53 556€ 53 471€ 53 827€ 54 329€ 56 323€ 63 686€ 65 796€ 36 411€ 30 516€ 30 021€ 45 758€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 36 556€ 34 601€ 24 255€ 17 075€ 17 013€ 20 355€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 355€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 36 556€ 34 601€ 24 255€ 17 075€ 17 013€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
5 602€ 3 080€ 1 405€ 1 259€ 1 002€ 837€ 1 215€ 1 907€ 2 385€ 2 184€ 2 313€ 5 414€ 1 037€ 822€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 602€ 3 080€ 1 405€ 1 259€ 1 002€ 837€ 1 215€ 1 907€ 2 385€ 2 184€ 2 313€ 5 414€ 1 037€ 822€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
148 292€ 80 253€ 144 513€ 116 992€ 89 789€ 87 663€ 81 544€ 80 085€ 79 520€ 93 007€ 63 704€ 68 886€ 44 116€ 53 484€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
74 600€ 27 255€ 54 602€ 18 520€ 6 161€ 2 137€ 1 750€ 1 118€ 0€ 1 345€ 0€ 4 511€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
73 692€ 52 998€ 89 911€ 98 473€ 83 628€ 85 527€ 79 794€ 78 967€ 79 520€ 91 662€ 63 704€ 64 375€ 44 116€ 53 484€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 260 995€ 1 924 796€ 1 899 984€ 1 597 762€ 1 490 226€ 1 431 390€ 1 368 737€ 1 343 052€ 1 293 243€ 1 262 324€ 1 088 296€ 1 107 073€ 1 032 741€ 992 543€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
97 410€ 51 699€ 142 695€ 175 892€ 164 994€ 168 179€ 164 496€ 169 534€ 180 457€ 225 970€ 159 914€ 162 157€ 152 830€ 141 738€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
97 410€ 51 699€ 142 695€ 175 892€ 164 994€ 168 179€ 164 496€ 169 534€ 180 457€ 225 970€ 159 914€ 162 157€ 152 830€ 141 738€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 909€ 54 205€ 37 066€ 39 075€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 909€ 54 205€ 37 066€ 39 075€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
148 292€ 80 217€ 144 104€ 116 616€ 89 473€ 87 432€ 81 542€ 80 084€ 67 619€ 35 267€ 11 790€ 4 132€ 3 690€ 7 590€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
148 292€ 80 217€ 144 104€ 116 616€ 89 473€ 87 432€ 81 542€ 80 084€ 67 619€ 35 267€ 11 790€ 4 132€ 3 690€ 7 590€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 36 556€ 34 601€ 24 255€ 17 075€ 17 013€ 22 716€ 11 686€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 36 556€ 34 601€ 24 255€ 17 075€ 17 013€ 22 716€ 11 686€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 686€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 36 556€ 34 601€ 24 255€ 17 075€ 17 013€ 22 716€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
36€ 408€ 376€ 317€ 231€ 2€ 2€ 2€ 6€ 6€ 1 176€ 9€ 4€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
36€ 408€ 376€ 317€ 231€ 2€ 2€ 2€ 6€ 6€ 1 176€ 9€ 4€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 930 964€ 1 792 099€ 1 608 753€ 1 305 025€ 1 238 341€ 1 174 655€ 1 120 984€ 1 064 148€ 1 013 951€ 975 939€ 852 710€ 855 115€ 826 554€ 778 880€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
348 193€ 305 401€ 308 441€ 284 863€ 267 909€ 285 933€ 276 628€ 264 274€ 249 047€ 241 894€ 229 962€ 231 437€ 218 486€ 208 705€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
37 629€ 38 832€ 48 148€ 53 556€ 53 471€ 53 827€ 54 329€ 56 323€ 63 686€ 65 796€ 33 363€ 30 516€ 29 755€ 44 815€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 545 142€ 1 447 866€ 1 252 164€ 948 086€ 911 570€ 834 565€ 788 277€ 742 432€ 701 218€ 666 905€ 586 337€ 586 851€ 566 477€ 524 328€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 048€ 0€ 266€ 944€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
18 520€ 5 392€ 330€ 1 750€ 1 118€ 0€ 1 345€ 0€ 6 311€ 11 570€ 88€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 176 667€ 1 924 052€ 1 895 960€ 1 597 909€ 1 493 124€ 1 430 497€ 1 367 023€ 1 350 322€ 1 296 630€ 1 261 436€ 1 093 404€ 1 093 798€ 1 042 865€ 978 973€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-84 328€ -744€ -4 023€ 148€ 2 898€ -893€ -1 714€ 7 271€ 3 387€ -888€ 5 108€ -13 275€ 10 124€ -13 570€
136
591
Splatná daň z príjmov
5€ 74€ 71€ 73€ 44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-84 328€ -749€ -4 098€ 77€ 2 825€ -936€ -1 714€ 7 271€ 3 387€ -888€ 5 108€ -13 275€ 10 124€ -13 570€