Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 106 081€ 1 074 422€ 979 940€ 970 764€ 928 129€ 939 878€ 946 802€ 991 570€ 311 319€ 440 878€ 323 700€ 346 118€ 468 762€ 412 735€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
767 532€ 796 140€ 803 050€ 813 278€ 797 615€ 821 818€ 840 586€ 889 327€ 109 434€ 247 165€ 189 933€ 247 155€ 298 999€ 355 209€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
767 532€ 796 140€ 803 050€ 813 278€ 797 615€ 821 818€ 840 586€ 889 327€ 109 434€ 247 165€ 189 933€ 247 155€ 298 999€ 355 209€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
665 141€ 687 468€ 684 102€ 705 195€ 686 426€ 706 786€ 727 146€ 875 793€ 98 611€ 233 464€ 179 457€ 226 722€ 274 843€ 338 877€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
19 857€ 23 545€ 31 228€ 17 770€ 18 283€ 19 533€ 15 348€ 13 534€ 10 823€ 13 702€ 10 476€ 13 577€ 16 542€ 11 220€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 6 856€ 7 614€ 5 112€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
82 534€ 85 127€ 87 720€ 90 313€ 92 906€ 95 499€ 98 092€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
313 867€ 261 860€ 164 763€ 157 383€ 130 311€ 117 958€ 106 114€ 102 141€ 201 885€ 193 713€ 133 752€ 63 449€ 116 515€ 7 901€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
402€ 576€ 129€ 544€ 172€ 208€ 163€ 114€ 1 055€ 1 981€ 2 077€ 1 659€ 444€ 432€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
402€ 576€ 129€ 544€ 172€ 208€ 163€ 114€ 1 055€ 1 981€ 2 077€ 1 659€ 444€ 432€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
3 626€ 5 344€ 107 127€ 98 364€ 62 270€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
3 626€ 5 344€ 107 127€ 98 364€ 62 270€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
32€ 8 421€ 234€ 267€ 1 172€ 0€ 0€ 94€ 100€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
32€ 8 421€ 234€ 267€ 347€ 0€ 0€ 94€ 100€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
550€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
275€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
313 434€ 252 863€ 160 774€ 151 495€ 130 139€ 117 750€ 105 951€ 102 027€ 93 436€ 92 195€ 69 405€ 61 790€ 115 977€ 7 369€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
313 434€ 252 863€ 160 774€ 151 495€ 130 139€ 117 750€ 105 951€ 102 027€ 93 436€ 92 195€ 69 405€ 61 790€ 115 977€ 7 369€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
24 682€ 16 423€ 12 128€ 103€ 204€ 103€ 103€ 103€ 0€ 15€ 35 514€ 53 248€ 49 625€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
24 579€ 16 320€ 12 025€ 101€ 0€ 15€ 35 514€ 53 248€ 49 625€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
103€ 103€ 103€ 103€ 103€ 103€ 103€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 106 081€ 1 074 422€ 979 940€ 970 764€ 928 129€ 939 878€ 946 802€ 991 570€ 311 319€ 440 878€ 323 700€ 346 118€ 468 762€ 412 735€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-16 225€ -19 242€ -25 624€ -21 982€ -13 793€ -11 931€ -10 162€ -18 204€ -27 374€ -38 469€ -11 241€ 13 287€ 52 018€ 121 259€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-16 225€ -19 242€ -25 624€ -21 982€ -13 793€ -11 931€ -10 162€ -18 204€ -27 374€ -38 469€ -11 241€ 13 287€ 52 018€ 121 259€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-19 242€ -25 624€ -21 982€ -13 793€ -11 931€ -10 162€ -18 204€ -4 412€ -38 700€ -3 145€ 16€ 0€ 158 213€ 121 287€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
3 017€ 6 382€ -3 642€ -8 189€ -1 862€ -1 769€ 8 042€ -13 793€ 11 326€ -35 323€ -11 257€ 13 287€ -106 195€ -28€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 089 394€ 1 060 212€ 964 539€ 962 995€ 941 822€ 951 810€ 956 964€ 1 009 775€ 338 604€ 477 283€ 334 926€ 332 831€ 377 244€ 290 845€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
21 770€ 13 491€ 3 626€ 9 784€ 3 469€ 115 904€ 105 615€ 68 432€ 35 514€ 53 248€ 49 625€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 35 514€ 53 248€ 49 625€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
21 770€ 13 491€ 3 626€ 9 784€ 3 469€ 115 904€ 105 615€ 68 432€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
805 717€ 817 716€ 774 152€ 783 630€ 797 717€ 821 920€ 840 688€ 889 429€ 109 434€ 248 224€ 190 349€ 240 981€ 251 885€ 238 565€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
103€ 8 326€ 103€ 103€ 103€ 103€ 103€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
758 765€ 777 935€ 774 050€ 783 528€ 797 615€ 821 818€ 840 586€ 889 327€ 109 434€ 247 165€ 189 934€ 240 566€ 251 885€ 238 565€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
46 850€ 31 455€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 059€ 415€ 415€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 228€ 2 771€ 337€ 3 364€ 1 150€ 1 660€ 1 323€ 1 670€ 1 125€ 1 303€ 754€ 127€ 346€ 564€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 228€ 2 771€ 337€ 3 364€ 1 150€ 1 660€ 1 323€ 1 670€ 1 125€ 1 303€ 754€ 127€ 346€ 564€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
257 679€ 226 235€ 186 424€ 166 217€ 139 486€ 128 230€ 114 953€ 118 675€ 112 142€ 122 140€ 75 391€ 56 209€ 71 765€ 2 091€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
16 520€ 15 713€ 25 624€ 17 542€ 10 398€ 11 931€ 10 162€ 18 204€ 18 866€ 32 600€ 7 413€ 1 784€ 2 334€ 2 091€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
19 167€ 10 819€ 17 486€ 9 686€ 3 404€ 2 033€ 1 718€ 1 510€ 1 081€ 1 236€ 298€ 41€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 800€ 2 027€ 2 184€ 1 910€ 2 170€ 1 935€ 1 348€ 1 369€ 1 101€ 1 434€ 689€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
121 052€ 108 129€ 79 433€ 75 757€ 68 051€ 61 518€ 58 360€ 55 715€ 53 097€ 51 067€ 38 691€ 31 872€ 39 949€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
79 442€ 71 884€ 51 175€ 50 543€ 46 167€ 42 533€ 36 950€ 35 899€ 33 132€ 30 981€ 24 331€ 20 132€ 25 422€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
19 697€ 17 663€ 10 521€ 10 780€ 9 296€ 8 279€ 6 414€ 5 977€ 4 865€ 4 177€ 3 942€ 2 378€ 4 060€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
577€ 23€ 2€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
68€ 4€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
32 912€ 33 452€ 41 025€ 29 750€ 101€ 89€ 2 064€ 15€ 0€ 39 500€ 631€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
32 912€ 33 452€ 41 025€ 29 750€ 101€ 2 064€ 15€ 0€ 39 500€ 631€