Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola, Bystrická cesta 14, Ružomberok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
261 361€ 248 841€ 307 212€ 284 413€ 291 362€ 259 307€ 264 190€ 281 765€ 323 961€ 257 653€ 195 418€ 227 786€ 201 019€ 170 212€
02
501
Spotreba materiálu
148 872€ 143 499€ 192 687€ 161 839€ 165 952€ 161 315€ 150 228€ 145 777€ 150 008€ 131 207€ 109 929€ 140 786€ 113 504€ 86 729€
03
502
Spotreba energie
112 489€ 105 342€ 114 525€ 122 575€ 125 410€ 97 991€ 113 962€ 135 987€ 173 952€ 126 446€ 85 489€ 87 000€ 87 515€ 83 483€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
58 646€ 52 589€ 50 142€ 42 823€ 44 905€ 77 089€ 63 853€ 20 587€ 61 926€ 58 471€ 30 483€ 34 522€ 158 309€ 37 609€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 601€ 15 664€ 9 950€ 7 996€ 19 321€ 29 703€ 24 029€ 5 545€ 6 314€ 9 965€ 7 755€ 0€ 0€ 9 195€
08
512
Cestovné
1 725€ 116€ 1 431€ 733€ 779€ 0€ 5€ 369€ 35€ 166€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 1 012€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
45 320€ 36 809€ 38 760€ 34 094€ 24 805€ 47 386€ 39 825€ 15 042€ 55 612€ 48 506€ 22 723€ 33 141€ 158 274€ 28 248€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 930 556€ 1 853 491€ 1 667 222€ 1 455 665€ 1 387 437€ 1 250 410€ 1 177 717€ 1 137 738€ 1 090 945€ 884 137€ 729 468€ 737 664€ 736 810€ 664 476€
12
521
Mzdové náklady
1 386 237€ 1 365 222€ 1 204 405€ 1 050 485€ 1 001 421€ 910 620€ 861 612€ 830 741€ 795 419€ 645 946€ 534 451€ 542 079€ 538 220€ 479 652€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
483 468€ 447 385€ 420 608€ 367 037€ 350 404€ 319 594€ 307 139€ 299 027€ 287 805€ 230 508€ 189 899€ 189 066€ 191 943€ 172 210€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
20 827€ 21 108€ 19 166€ 16 723€ 15 641€ 6 694€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 693€
15
527
Zákonné sociálne náklady
40 023€ 19 776€ 23 043€ 21 421€ 19 971€ 13 502€ 8 966€ 7 970€ 7 721€ 7 683€ 5 118€ 6 519€ 6 647€ 10 921€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
8 128€ 5 952€ 5 492€ 5 492€ 5 492€ 5 492€ 5 492€ 5 492€ 5 483€ 3 903€ 3 552€ 3 552€ 3 266€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
125€ 125€ 81€ 81€ 81€ 81€ 81€ 81€ 72€ 43€ 43€ 43€ 3 266€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 003€ 5 827€ 5 411€ 5 411€ 5 411€ 5 411€ 5 411€ 5 411€ 5 411€ 3 860€ 3 509€ 3 509€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 992€ 6 525€ 54 155€ 11 246€ 13 155€ 12 291€ 12 403€ 13 165€ 15 223€ 10 538€ 5 989€ 5 863€ 7 185€ 7 967€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
7€ 2€ 75€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 394€ 2 250€ 98€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 986€ 3 982€ 51 831€ 11 246€ 13 155€ 12 231€ 12 305€ 13 165€ 15 223€ 10 538€ 5 989€ 5 863€ 7 185€ 7 967€
28
549
Manká a škody
147€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
54 170€ 45 066€ 33 369€ 37 974€ 31 488€ 26 472€ 53 601€ 23 879€ 164 725€ 163 197€ 119 066€ 50 819€ 86 479€ 42 289€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 400€ 31 575€ 29 743€ 28 190€ 28 019€ 26 472€ 53 601€ 23 879€ 48 821€ 57 582€ 50 632€ 50 819€ 86 479€ 42 289€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
21 770€ 13 491€ 3 626€ 9 784€ 3 469€ 115 904€ 105 615€ 68 434€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
21 770€ 13 491€ 3 626€ 9 784€ 3 469€ 115 904€ 105 615€ 68 434€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
9 123€ 5 475€ 7 055€ 8 460€ 6 318€ 3 882€ 7 790€ 3 100€ 1 647€ 1 290€ 636€ 843€ 764€ 597€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 123€ 5 475€ 7 055€ 8 460€ 6 318€ 3 882€ 7 790€ 3 100€ 1 647€ 1 290€ 636€ 843€ 764€ 597€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
159 965€ 92 693€ 95 408€ 82 152€ 79 059€ 76 586€ 83 571€ 85 122€ 52 015€ 49 853€ 47 375€ 41 349€ 20 687€ 21 410€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
40 075€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
119 787€ 84 367€ 95 305€ 82 049€ 78 956€ 76 484€ 83 469€ 85 019€ 52 015€ 49 853€ 47 375€ 41 349€ 20 687€ 21 410€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
103€ 8 326€ 103€ 103€ 103€ 103€ 103€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 486 942€ 2 310 631€ 2 220 054€ 1 928 225€ 1 859 216€ 1 711 529€ 1 668 619€ 1 570 848€ 1 715 925€ 1 429 041€ 1 131 987€ 1 102 398€ 1 214 519€ 944 560€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
115 802€ 80 725€ 224 150€ 193 814€ 188 062€ 182 811€ 187 653€ 187 744€ 156 752€ 125 468€ 118 866€ 110 379€ 86 864€ 80 429€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
115 802€ 80 725€ 224 150€ 193 814€ 188 062€ 182 811€ 187 653€ 187 744€ 156 752€ 125 468€ 118 866€ 110 379€ 86 864€ 80 429€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 922€ 4 072€ 4 945€ 5 370€ 6 324€ 3 243€ 103€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 922€ 4 072€ 4 945€ 5 370€ 6 324€ 3 243€ 103€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
13 491€ 3 626€ 9 784€ 3 469€ 92 941€ 105 615€ 80 541€ 0€ 458€ 0€ 56 662€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
13 491€ 3 626€ 9 784€ 3 469€ 92 941€ 105 615€ 80 541€ 0€ 458€ 0€ 56 662€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 458€ 0€ 56 662€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 491€ 3 626€ 9 784€ 3 469€ 92 941€ 105 615€ 80 541€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 356 745€ 2 228 591€ 1 977 532€ 1 717 383€ 1 662 968€ 1 523 706€ 1 488 905€ 1 276 268€ 1 464 884€ 1 187 709€ 1 001 864€ 1 004 848€ 1 021 460€ 807 441€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
432 117€ 387 151€ 372 356€ 285 955€ 295 398€ 282 135€ 299 497€ 286 578€ 303 266€ 229 467€ 181 375€ 175 709€ 157 366€ 121 954€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
31 650€ 30 825€ 28 993€ 27 940€ 28 019€ 26 472€ 53 601€ 23 879€ 48 821€ 57 582€ 50 632€ 50 819€ 86 148€ 43 517€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 883 988€ 1 808 865€ 1 566 934€ 1 402 238€ 1 339 551€ 1 215 098€ 1 134 340€ 965 810€ 1 109 029€ 892 073€ 767 857€ 713 595€ 730 111€ 641 240€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 664€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
8 240€ 1 069€ 0€ 57 912€ 39 106€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 000€ 8 500€ 1 000€ 1 466€ 3 768€ 7 518€ 2 000€ 6 813€ 8 065€ 730€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
750€ 750€ 750€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 489 959€ 2 317 014€ 2 216 411€ 1 920 036€ 1 857 354€ 1 709 760€ 1 676 660€ 1 557 056€ 1 727 252€ 1 393 718€ 1 120 730€ 1 115 685€ 1 108 324€ 944 532€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
3 017€ 6 382€ -3 642€ -8 189€ -1 862€ -1 769€ 8 042€ -13 793€ 11 326€ -35 323€ -11 257€ 13 287€ -106 195€ -28€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
3 017€ 6 382€ -3 642€ -8 189€ -1 862€ -1 769€ 8 042€ -13 793€ 11 326€ -35 323€ -11 257€ 13 287€ -106 195€ -28€