Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola Jána Kollára [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.08.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
284 462€ 303 738€ 317 866€ 320 693€ 329 900€ 330 536€ 398 021€ 383 578€ 416 173€ 449 001€ 551 843€ 434 678€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
249 846€ 260 542€ 276 866€ 286 745€ 298 767€ 300 639€ 361 492€ 361 484€ 391 218€ 427 078€ 467 041€ 422 417€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
249 846€ 260 542€ 276 866€ 286 745€ 298 767€ 300 639€ 361 492€ 361 484€ 391 218€ 427 078€ 467 041€ 422 417€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
4 581€ 4 581€ 4 581€ 4 581€ 3 870€ 3 870€ 3 870€ 3 870€ 3 870€ 3 870€ 3 870€ 3 870€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
241 918€ 252 214€ 267 654€ 278 735€ 293 939€ 295 476€ 354 956€ 354 948€ 384 683€ 422 517€ 460 749€ 418 547€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
3 346€ 3 746€ 4 631€ 3 429€ 958€ 1 292€ 2 665€ 2 665€ 2 665€ 691€ 2 422€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
34 615€ 41 950€ 39 567€ 33 733€ 30 167€ 29 145€ 36 286€ 21 965€ 24 693€ 21 781€ 84 660€ 12 133€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
124€ 284€ 346€ 345€ 356€ 354€ 463€ 480€ 637€ 1 015€ 797€ 2 155€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
124€ 284€ 346€ 345€ 356€ 354€ 463€ 480€ 637€ 1 015€ 797€ 2 155€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63 263€ 7 834€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 834€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63 263€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
1 142€ 463€ 105€ 240€ 782€ 4 287€ 445€ 456€ 3 547€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
953€ 304€ 240€ 484€ 4 218€ 411€ 411€ 3 512€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
159€ 72€ 0€ 298€ 49€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
188€ 34€ 0€ 0€ 20€ 33€ 44€ 35€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
33 350€ 41 203€ 39 116€ 33 148€ 29 029€ 24 504€ 35 378€ 21 029€ 20 509€ 20 766€ 20 600€ 2 144€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
458€ 0€ 0€ 36€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
33 308€ 41 163€ 38 275€ 33 126€ 28 989€ 24 468€ 35 165€ 20 401€ 20 469€ 20 757€ 20 553€ 2 144€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
42€ 40€ 346€ 23€ 41€ 0€ 114€ 628€ 40€ 9€ 47€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet
(223))
36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 246€ 1 433€ 214€ 965€ 753€ 243€ 130€ 262€ 142€ 142€ 128€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 246€ 1 433€ 214€ 965€ 753€ 243€ 130€ 262€ 142€ 142€ 128€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
284 462€ 303 738€ 317 866€ 320 693€ 329 900€ 330 536€ 398 021€ 383 578€ 416 173€ 449 001€ 551 843€ 434 678€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-4 733€ 146€ -394€ -1 614€ -158€ 1 255€ 327 796€ 340 035€ 345 153€ 414 614€ 541 989€ 422 496€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-4 733€ 146€ -394€ -1 614€ -158€ 1 255€ 327 796€ 340 035€ 345 153€ 414 614€ 541 989€ 422 496€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
145€ -394€ -1 614€ -194€ 1 255€ -34 595€ 336 330€ 347 599€ 357 097€ 389 282€ 566 555€ 417 701€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-4 879€ 540€ 1 220€ -1 420€ -1 413€ 35 850€ -8 533€ -7 564€ -11 944€ 25 332€ -24 566€ 4 795€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
289 195€ 302 449€ 316 950€ 321 949€ 329 092€ 329 205€ 70 224€ 43 543€ 71 020€ 34 387€ 9 854€ 12 182€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 27 358€ 24 806€ 15 829€ 0€ 0€ 5 126€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 27 358€ 24 806€ 15 829€ 0€ 0€ 5 126€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
251 336€ 260 765€ 277 320€ 286 864€ 299 590€ 304 186€ 795€ 682€ 30 450€ 5 417€ 0€ 3 361€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
953€ 183€ 108€ 96€ 782€ 3 547€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
250 382€ 260 582€ 277 213€ 286 768€ 298 808€ 300 639€ 795€ 682€ 30 410€ 5 417€ 0€ 3 361€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 354€ 2 476€ 2 349€ 2 203€ 2 592€ 2 656€ 2 660€ 2 898€ 3 150€ 2 963€ 2 481€ 1 992€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 354€ 2 476€ 2 349€ 2 203€ 2 592€ 2 656€ 2 660€ 2 898€ 3 150€ 2 963€ 2 481€ 1 992€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
34 505€ 39 208€ 37 281€ 32 882€ 26 910€ 22 344€ 39 412€ 15 157€ 21 591€ 26 007€ 7 373€ 1 703€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
618€ 238€ 535€ 1 611€ 0€ 332€ 890€ 1 285€ 1 131€ 346€ 0€ 304€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
347€ 364€ 489€ 899€ 356€ 572€ 155€ 857€ 1 099€ 0€ 0€ 1 399€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
98€ 29€ 83€ 51€ 0€ 0€ 45€ 2 847€ 3 367€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
19 163€ 17 676€ 15 964€ 17 391€ 15 178€ 11 078€ 10 972€ 9 444€ 8 439€ 9 046€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
11 799€ 10 763€ 9 430€ 10 698€ 9 553€ 7 054€ 6 738€ 1 859€ 9 510€ 12 943€ 3 914€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 578€ 2 153€ 1 787€ 2 253€ 1 741€ 1 121€ 1 072€ 1 091€ 1 367€ 825€ 92€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
7 917€ 9 076€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 2 135€ 19 530€ 620€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 143€ 1 311€ 358€ 965€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 143€ 1 311€ 358€ 965€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€