Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola Jána Kollára [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.08.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
56 985€ 66 064€ 99 970€ 82 174€ 68 484€ 53 881€ 56 462€ 46 296€ 39 200€ 39 349€ 50 313€ 54 119€
02
501
Spotreba materiálu
44 213€ 48 987€ 81 732€ 63 232€ 49 648€ 35 971€ 32 961€ 29 628€ 20 613€ 20 160€ 26 454€ 37 345€
03
502
Spotreba energie
12 771€ 17 077€ 18 239€ 18 943€ 18 836€ 17 909€ 23 501€ 16 668€ 18 587€ 19 189€ 23 859€ 16 774€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
57 052€ 63 406€ 42 204€ 29 544€ 36 641€ 38 971€ 18 050€ 15 220€ 12 173€ 19 274€ 15 059€ 12 934€
07
511
Opravy a udržiavanie
26 093€ 32 613€ 16 359€ 11 176€ 13 491€ 14 818€ 5 414€ 1 784€ 814€ 7 918€ 4 083€ 2 746€
08
512
Cestovné
6 222€ 6 025€ 2 355€ 1 731€ 6 141€ 11 318€ 2 268€ 826€ 818€ 576€ 510€ 354€
10
518
Ostatné služby
24 738€ 24 767€ 23 489€ 16 637€ 17 009€ 12 836€ 10 368€ 12 611€ 10 541€ 10 780€ 10 466€ 9 834€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
307 357€ 404 638€ 376 072€ 336 383€ 302 946€ 263 676€ 236 004€ 215 993€ 191 005€ 194 144€ 168 200€ 182 319€
12
521
Mzdové náklady
224 403€ 294 136€ 274 825€ 245 850€ 220 362€ 191 179€ 170 822€ 156 668€ 141 966€ 141 273€ 119 386€ 133 754€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
77 252€ 101 830€ 93 971€ 84 015€ 75 607€ 67 033€ 59 767€ 52 292€ 44 447€ 49 114€ 44 970€ 45 615€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 702€ 8 673€ 7 276€ 6 518€ 6 977€ 5 464€ 5 415€ 7 033€ 4 592€ 3 757€ 3 844€ 2 950€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
338€ 275€ 300€ 275€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
338€ 275€ 300€ 275€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
5 020€ 7 859€ 8 436€ 7 430€ 7 283€ 9 700€ 2 747€ 5 822€ 4 608€ 2 921€ 3 232€ 4 034€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 020€ 7 859€ 8 436€ 7 430€ 7 283€ 9 700€ 2 747€ 5 822€ 4 608€ 2 921€ 3 232€ 4 034€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
10 696€ 16 324€ 15 913€ 15 568€ 15 286€ 29 839€ 27 358€ 54 542€ 54 353€ 39 963€ 40 120€ 33 948€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 696€ 16 324€ 15 913€ 15 568€ 15 286€ 29 839€ 0€ 29 736€ 38 524€ 39 963€ 40 120€ 28 821€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 27 358€ 24 806€ 15 829€ 0€ 0€ 5 127€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 27 358€ 24 806€ 15 829€ 0€ 0€ 5 127€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 242€ 1 380€ 726€ 1 188€ 601€ 510€ 400€ 364€ 357€ 294€ 280€ 292€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 242€ 1 380€ 726€ 1 188€ 601€ 510€ 400€ 364€ 357€ 294€ 280€ 292€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
8 390€ 12 959€ 11 323€ 8 986€ 10 576€ 14 040€ 8 678€ 7 791€ 6 919€ 7 918€ 14 361€ 951€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
7 437€ 12 776€ 11 251€ 8 890€ 9 795€ 10 493€ 8 678€ 7 791€ 6 879€ 7 918€ 14 361€ 951€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
953€ 182€ 72€ 96€ 782€ 3 547€ 0€ 0€ 40€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
447 080€ 572 906€ 554 944€ 481 549€ 441 817€ 410 617€ 349 700€ 346 028€ 308 615€ 303 863€ 291 565€ 288 597€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
20 216€ 31 505€ 27 748€ 24 127€ 23 977€ 23 070€ 18 479€ 17 103€ 17 665€ 14 914€ 15 214€ 18 999€
67
602
Tržby z predaja služieb
20 216€ 31 505€ 27 748€ 24 127€ 23 977€ 23 070€ 18 479€ 17 103€ 17 665€ 14 914€ 15 214€ 18 999€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
2 020€ 4 238€ 4 663€ 3 286€ 3 032€ 3 322€ 3 089€ 1 589€ 827€ 1 700€ 3 990€ 659€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 020€ 4 238€ 4 663€ 3 286€ 3 032€ 3 322€ 3 089€ 1 589€ 827€ 1 700€ 3 990€ 659€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 27 358€ 24 806€ 15 829€ 0€ 0€ 5 126€ 7 275€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 27 358€ 24 806€ 15 829€ 0€ 0€ 5 126€ 7 275€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 27 358€ 24 806€ 15 829€ 0€ 0€ 5 126€ 7 275€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
419 966€ 537 702€ 524 158€ 452 716€ 413 395€ 392 717€ 294 793€ 303 942€ 278 179€ 312 581€ 242 669€ 266 458€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
64 429€ 83 730€ 86 700€ 56 875€ 59 896€ 50 813€ 41 659€ 44 160€ 37 413€ 63 692€ 32 347€ 45 863€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
10 696€ 16 324€ 15 913€ 15 568€ 15 286€ 29 839€ 0€ 29 736€ 38 524€ 39 963€ 40 120€ 23 143€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
333 572€ 422 574€ 410 771€ 379 573€ 331 877€ 294 671€ 253 135€ 224 226€ 202 242€ 208 926€ 170 202€ 197 452€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 5 820€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
7 917€ 12 027€ 1 792€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 351€ 3 047€ 8 982€ 700€ 6 335€ 17 394€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
442 202€ 573 446€ 556 569€ 480 129€ 440 404€ 446 468€ 341 167€ 338 464€ 296 671€ 329 195€ 266 999€ 293 392€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-4 879€ 540€ 1 626€ -1 420€ -1 413€ 35 850€ -8 533€ -7 564€ -11 944€ 25 332€ -24 566€ 4 795€
136
591
Splatná daň z príjmov
406€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-4 879€ 540€ 1 220€ -1 420€ -1 413€ 35 850€ -8 533€ -7 564€ -11 944€ 25 332€ -24 566€ 4 795€