Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
110 248 € 108 265 € 97 572 € 103 444 € 93 608 € 97 914 € 108 089 € 111 180 € 74 274 € 83 489 € 75 644 €
02
501
Spotreba materiálu
71 035 € 72 348 € 63 171 € 69 895 € 55 406 € 52 431 € 58 569 € 50 825 € 47 176 € 44 083 € 41 483 €
03
502
Spotreba energie
39 213 € 35 917 € 34 400 € 33 549 € 38 202 € 45 483 € 49 521 € 60 355 € 27 098 € 39 406 € 34 161 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
32 646 € 39 148 € 19 690 € 56 128 € 29 844 € 27 600 € 107 967 € 80 483 € 25 972 € 10 980 € 26 731 €
07
511
Opravy a udržiavanie
19 315 € 20 768 € 3 415 € 41 067 € 20 478 € 19 585 € 100 620 € 73 295 € 21 177 € 5 951 € 18 655 €
08
512
Cestovné
456 € 570 € 601 € 689 € 188 € 267 € 319 € 50 € 19 € 6 € 1 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
258 € 33 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
10
518
Ostatné služby
12 616 € 17 777 € 15 674 € 14 372 € 9 179 € 7 748 € 7 028 € 7 138 € 4 776 € 5 023 € 8 075 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
479 460 € 440 903 € 397 995 € 360 181 € 334 876 € 326 532 € 295 979 € 297 934 € 297 209 € 295 394 € 277 172 €
12
521
Mzdové náklady
346 711 € 317 461 € 286 620 € 256 349 € 240 455 € 232 832 € 213 472 € 212 971 € 215 942 € 213 260 € 199 998 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
118 976 € 110 634 € 100 480 € 88 885 € 83 137 € 81 120 € 73 226 € 73 872 € 73 422 € 72 374 € 67 812 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 2 € 1 € 0 € 0 € 0 € 1 190 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
13 772 € 12 808 € 10 894 € 14 946 € 11 283 € 12 579 € 9 280 € 11 091 € 7 845 € 9 760 € 8 172 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
549 € 699 € 528 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 € 0 € 0 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
549 € 699 € 528 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 € 0 € 0 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
750 € 1 025 € 6 471 € 1 070 € 775 € 509 € 507 € 970 € 433 € 469 € 1 260 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
750 € 1 025 € 6 471 € 1 070 € 775 € 509 € 507 € 970 € 433 € 469 € 1 260 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
2 365 € 2 103 € 1 601 € 1 201 € 1 125 € 20 860 € 19 210 € 15 310 € 18 427 € 11 784 € 13 266 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 365 € 2 103 € 1 601 € 1 201 € 1 125 € 1 125 € 1 125 € 1 016 € 1 006 € 789 € 380 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19 734 € 18 085 € 14 294 € 17 421 € 10 995 € 12 886 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19 734 € 18 085 € 14 294 € 17 421 € 10 995 € 12 886 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
830 € 562 € 940 € 846 € 806 € 771 € 719 € 773 € 613 € 671 € 669 €
47
568
Ostatné finančné náklady
830 € 562 € 940 € 846 € 806 € 771 € 719 € 773 € 613 € 671 € 669 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
34 824 € 29 470 € 27 809 € 27 518 € 28 042 € 28 062 € 19 575 € 15 170 € 13 823 € 11 405 € 23 571 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
34 824 € 29 470 € 27 471 € 27 518 € 28 042 € 28 062 € 19 575 € 15 170 € 13 823 € 11 405 € 23 571 €
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0 € 0 € 338 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
661 672 € 622 174 € 552 606 € 550 388 € 489 076 € 502 249 € 552 047 € 521 823 € 430 751 € 414 192 € 418 313 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
76 120 € 70 576 € 64 486 € 57 209 € 54 796 € 54 813 € 52 910 € 51 074 € 46 579 € 42 857 € 44 708 €
67
602
Tržby z predaja služieb
76 120 € 70 576 € 64 486 € 57 209 € 54 796 € 54 813 € 52 910 € 51 074 € 46 579 € 42 857 € 44 708 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
5 258 € 3 777 € 4 687 € 7 614 € 9 563 € 8 934 € 4 207 € 198 € 2 459 € 331 € 7 955 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 258 € 3 777 € 4 687 € 7 614 € 9 563 € 8 934 € 4 207 € 198 € 2 459 € 331 € 7 955 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 0 € 0 € 19 734 € 18 085 € 14 294 € 17 421 € 10 995 € 12 886 € 13 985 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 0 € 0 € 19 734 € 18 085 € 14 294 € 17 421 € 10 995 € 12 886 € 13 985 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 19 734 € 18 085 € 14 294 € 17 421 € 10 995 € 12 886 € 13 985 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
26 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
102
662
Úroky
26 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
584 333 € 546 924 € 485 692 € 474 236 € 409 406 € 418 561 € 479 511 € 452 731 € 369 297 € 371 495 € 342 738 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
272 823 € 244 876 € 229 579 € 180 434 € 171 448 € 165 285 € 170 337 € 175 212 € 128 765 € 154 047 € 135 994 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 365 € 2 103 € 1 601 € 1 201 € 1 125 € 1 125 € 1 125 € 1 016 € 1 006 € 789 € 380 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
309 144 € 299 945 € 253 687 € 291 618 € 236 833 € 251 427 € 308 049 € 276 503 € 239 121 € 216 659 € 205 458 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 825 € 984 € 0 € 723 € 0 € 0 € 405 € 0 € 906 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
665 737 € 621 278 € 554 865 € 539 059 € 493 499 € 500 393 € 550 922 € 521 424 € 429 330 € 427 569 € 409 386 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
4 065 € -896 € 2 260 € -11 328 € 4 424 € -1 856 € -1 125 € -399 € -1 421 € 13 377 € -8 927 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 0 € 3 € 2 € 0 € 1 € 1 € 3 € 2 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
4 065 € -896 € 2 259 € -11 331 € 4 422 € -1 856 € -1 126 € -400 € -1 424 € 13 375 € -8 927 €