Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
151 438 € 110 668 € 108 137 € 102 009 € 111 616 € 99 650 € 75 724 € 78 608 € 81 808 € 111 321 € 76 500 €
02
501
Spotreba materiálu
127 669 € 62 533 € 71 912 € 61 285 € 77 478 € 64 004 € 44 005 € 46 828 € 47 949 € 42 894 € 40 237 €
03
502
Spotreba energie
23 769 € 48 134 € 36 224 € 40 724 € 34 138 € 35 646 € 31 719 € 31 780 € 33 859 € 68 235 € 35 899 €
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 192 € 364 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
25 726 € 25 181 € 26 931 € 15 431 € 20 402 € 14 437 € 15 965 € 14 573 € 7 997 € 14 087 € 7 861 €
07
511
Opravy a udržiavanie
0 € 0 € 0 € 0 € 3 361 € 147 € 134 € 376 € 995 €
08
512
Cestovné
0 € 0 € 0 € 633 € 0 € 27 € 2 € 3 631 € 0 €
10
518
Ostatné služby
25 726 € 25 181 € 26 931 € 15 431 € 20 402 € 13 804 € 12 604 € 14 399 € 7 861 € 10 080 € 6 866 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
475 719 € 446 513 € 357 945 € 310 162 € 295 951 € 277 431 € 283 506 € 265 461 € 255 224 € 254 807 € 242 596 €
12
521
Mzdové náklady
348 750 € 325 696 € 266 689 € 228 467 € 220 658 € 206 664 € 205 541 € 190 615 € 182 566 € 186 788 € 178 719 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
122 062 € 117 251 € 87 980 € 78 571 € 72 398 € 68 036 € 75 695 € 73 041 € 70 603 € 65 905 € 58 402 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
703 € 442 € 489 € 844 € 276 € 406 € 93 € 0 € 0 € 176 € 1 111 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 203 € 3 124 € 2 787 € 2 281 € 2 618 € 1 947 € 2 177 € 1 805 € 2 055 € 1 891 € 4 364 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 378 € 0 € 0 € 0 € 47 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
0 € 0 € 0 € 0 € 2 917 € 1 127 € 849 € 6 433 € 365 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0 € 0 € 0 € 0 € 2 917 € 1 127 € 849 € 6 433 € 365 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
195 € 195 € 195 € 0 € 195 € 195 € 195 € 6 461 € 24 440 € 5 598 € 840 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
195 € 195 € 195 € 0 € 195 € 195 € 195 € 6 461 € 24 440 € 5 598 € 840 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 158 €
42
562
Úroky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 €
47
568
Ostatné finančné náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 142 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
45 975 € 15 062 € 25 759 € 11 127 € 14 443 € 8 958 € 7 481 € 7 181 € 2 242 € 5 209 € 6 057 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
45 975 € 15 062 € 25 759 € 11 127 € 14 443 € 8 958 € 7 481 € 7 181 € 2 242 € 5 209 € 6 057 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
699 053 € 597 619 € 518 966 € 438 730 € 442 607 € 400 671 € 385 788 € 373 411 € 372 560 € 397 455 € 334 377 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
50 566 € 44 366 € 49 267 € 41 055 € 45 609 € 39 019 € 40 324 € 32 181 € 30 888 € 29 787 € 27 574 €
67
602
Tržby z predaja služieb
50 566 € 44 366 € 49 267 € 41 055 € 45 609 € 39 019 € 40 324 € 32 181 € 30 888 € 29 787 € 27 574 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
3 757 € 3 147 € 0 € 0 € 0 € 49 € 6 462 € 57 € 567 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 757 € 3 147 € 0 € 0 € 0 € 49 € 6 462 € 57 € 567 € 0 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 642 € 875 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 642 € 875 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8 642 € 875 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 0 € 0 € 191 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
110
672
Náhrady škôd
0 € 0 € 0 € 191 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
611 399 € 519 756 € 514 035 € 443 599 € 424 279 € 383 048 € 360 334 € 354 840 € 344 312 € 344 696 € 321 235 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
126 639 € 86 294 € 73 722 € 63 219 € 56 326 € 54 146 € 49 996 € 49 031 € 58 066 € 44 338 € 38 770 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
484 565 € 431 920 € 440 313 € 380 380 € 367 953 € 328 903 € 310 142 € 305 809 € 286 246 € 300 358 € 282 051 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 195 € 0 € 0 € 0 € 414 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
195 € 1 542 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
661 966 € 567 879 € 566 449 € 484 654 € 469 888 € 422 258 € 400 707 € 393 483 € 375 257 € 383 692 € 349 684 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-37 087 € -29 741 € 47 482 € 45 925 € 27 280 € 21 587 € 14 919 € 20 072 € 2 697 € -13 763 € 15 307 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-37 087 € -29 741 € 47 482 € 45 925 € 27 280 € 21 587 € 14 919 € 20 072 € 2 697 € -13 768 € 15 307 €